คณะสงฆ์ภาค 1 (531)
    กรุงเทพมหานคร (117)
    นนทบุรี (94)
    ปทุมธานี (157)
    สมุทรปราการ (163)
คณะสงฆ์ภาค 2 (664)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (989)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,314)
คณะสงฆ์ภาค 7 (920)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,577)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,605)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,475)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,461)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (753)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,172)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (985)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (619)

รวม 23,212 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->คณะสงฆ์ภาค 1->จังหวัดสมุทรปราการ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สมุทรปราการ
สพม.เขต 1  29 เมษายน 2564 08:52:18
2   โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 9 กันยายน 2563 13:59:52
3   โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6  13 สิงหาคม 2563 15:05:28
4   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6  15 กันยายน 2562 11:58:57
5   โรงเรียนพิบูลประชาบาล
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 7 สิงหาคม 2562 09:15:08
6   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6  15 มิถุนายน 2561 17:47:06
7   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 29 มิถุนายน 2560 20:17:00
8   โรงเรียนวัดบางบ่อ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 31 พฤษภาคม 2559 09:21:11
9   โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 30 พฤษภาคม 2559 15:06:17
10   โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 กันยายน 2558 11:13:23
11   โรงเรียนคลองกันยา
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 กันยายน 2558 10:30:25
12   โรงเรียนคลองหลุมลึก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 14 กันยายน 2558 11:39:09
13   โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6  27 สิงหาคม 2558 14:51:49
14   โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6  15 มิถุนายน 2558 11:22:58
15   โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 11 กันยายน 2557 12:29:22
16   โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6  4 สิงหาคม 2557 11:34:54
17   โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 11 มิถุนายน 2557 16:02:49
18   โรงเรียนคลองบางกะสี
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 3 กันยายน 2556 15:20:09
19   โรงเรียนคลองพระยานาคราช
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 3 กันยายน 2556 15:10:39
20   โรงเรียนตลาดคลองสวน
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 3 กันยายน 2556 14:49:21
21   โรงเรียนวัดบัวโรย (เฉลิมราษฎร์วิทยาคาร)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 3 กันยายน 2556 09:56:54
22   โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 2 กันยายน 2556 12:27:32
23   โรงเรียนวัดสีล้ง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 2 กันยายน 2556 11:05:47
24   โรงเรียนคลองสะบัดจาก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 2 กันยายน 2556 09:09:35
25   โรงเรียนคลองกระแชงเตย
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 31 สิงหาคม 2556 13:21:35
26   โรงเรียนวัดหัวคู้
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 30 สิงหาคม 2556 15:08:52
27   โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 30 สิงหาคม 2556 14:37:09
28   โรงเรียนวัดลาดหวาย
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 30 สิงหาคม 2556 11:54:42
29   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๑(ก่อสร้างคลองด่าน)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 30 สิงหาคม 2556 11:41:30
30   โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง(ศรีวรพินิจวิทยาคาร)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 29 สิงหาคม 2556 16:37:26
31   โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 29 สิงหาคม 2556 14:54:15
32   โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 29 สิงหาคม 2556 14:45:24
33   โรงเรียนปากคลองมอญ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 28 สิงหาคม 2556 14:56:32
34   โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 23 สิงหาคม 2556 09:17:42
35   โรงเรียนคลองปลัดเปรียง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 22 สิงหาคม 2556 12:37:17
36   โรงเรียนคลองบ้านระกาศ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 22 สิงหาคม 2556 09:30:50
37   โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 20 สิงหาคม 2556 18:52:33
38   โรงเรียนวัดสุคันธาวาส
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 19 สิงหาคม 2556 13:41:50
39   โรงเรียนวัดสร่างโศก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 19 สิงหาคม 2556 12:58:14
40   โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 17 สิงหาคม 2556 10:30:17
41   โรงเรียนคลองลาดกระบัง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 16 สิงหาคม 2556 15:22:53
42   โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 15 สิงหาคม 2556 13:16:00
43   โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 14 สิงหาคม 2556 13:47:12
44   โรงเรียนคลองบางกระบือ
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 14 สิงหาคม 2556 10:17:26
45   โรงเรียนวัดบางพลีน้อย
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 13 สิงหาคม 2556 15:22:51
46   โรงเรียนวัดนาคราช
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 13 สิงหาคม 2556 13:29:51
47   โรงเรียนวัดเกาะแก้ว
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 13 สิงหาคม 2556 12:40:20
48   โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 7 สิงหาคม 2556 17:52:57
49   โรงเรียนวัดบางเพรียง
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 7 สิงหาคม 2556 10:57:37
50   โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต2 6 สิงหาคม 2556 20:22:45


ทั้งหมด 163 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th