คณะสงฆ์ภาค 1 (531)
    กรุงเทพมหานคร (117)
    นนทบุรี (94)
    ปทุมธานี (157)
    สมุทรปราการ (163)
คณะสงฆ์ภาค 2 (664)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (989)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,314)
คณะสงฆ์ภาค 7 (920)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,577)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,605)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,475)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,461)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (753)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,172)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (985)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (619)

รวม 23,212 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->คณะสงฆ์ภาค 1->จังหวัดปทุมธานี
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 9 มิถุนายน 2563 15:14:00
2   โรงเรียนวัดบางเดื่อ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 12 กันยายน 2562 01:41:26
3   วัดบัวหลวง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 30 สิงหาคม 2562 16:00:46
4   ลิ้นจี่อุทิศ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 23 สิงหาคม 2562 15:12:42
5   บุญคุ้มราษฎร์บํารุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 1 สิงหาคม 2562 11:35:04
6   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 กรกฎาคม 2562 10:28:45
7   คลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 28 มิถุนายน 2562 15:14:33
8   โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 09:57:20
9   วัดบางเตยใน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 6 มิถุนายน 2562 13:57:51
10   คลองพระอุดม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 16:22:46
11   โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 2 พฤษภาคม 2562 04:18:30
12   บางโพธิ์เหนือ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 26 เมษายน 2562 11:34:52
13   โรงเรียนปากคลองสอง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มีนาคม 2562 08:42:36
14   โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 17 สิงหาคม 2561 14:08:56
15   โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 13:54:30
16   โรงเรียนวัดนาวง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 10:05:50
17   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2561 13:28:20
18   โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2561 13:05:29
19   โรงเรียน​วัด​เม​ตา​รา​งค์​
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2561 14:17:26
20   โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 29 กันยายน 2560 14:06:36
21   โรงเรียนวัดสว่างภพ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 25 กันยายน 2560 15:40:44
22   โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 20 กันยายน 2560 13:43:37
23   โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 13:18:04
24   โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ปทุมธานี
สพม.เขต 4  7 มิถุนายน 2560 07:51:11
25   โรงเรียนวัดโคก
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2560 09:09:32
26   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
ปทุมธานี
สพม.เขต 4  17 พฤษภาคม 2560 09:40:09
27   โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 24 สิงหาคม 2559 14:29:59
28   โรงเรียนธัญรัตน์
ปทุมธานี
สพม.เขต 4  4 มิถุนายน 2559 10:47:56
29   โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
ปทุมธานี
สพม.เขต 4  1 มิถุนายน 2559 16:34:47
30   โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 19 พฤษภาคม 2559 16:47:37
31   โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าเเข็ง)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 14 พฤษภาคม 2559 11:32:37
32   โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 พฤษภาคม 2559 14:59:10
33   โรงเรียนวัดบัวขวัญ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 พฤษภาคม 2559 12:09:48
34   โรงเรียนวัดสะแก
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 13:01:18
35   โรงเรียนวัดตะวันเรือง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 14:09:01
36   โรงเรียนวัดผลาหาร
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 กันยายน 2558 13:52:36
37   โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 14 กันยายน 2558 09:56:52
38   โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 8 กันยายน 2558 09:44:49
39   โรงเรียนคลองลาดช้าง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 7 กันยายน 2558 19:01:15
40   โรงเรียนวัดเชิงท่า(ปทุมธานี)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 4 กันยายน 2558 11:08:34
41   โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 31 สิงหาคม 2558 09:56:43
42   โรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมภ์)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 28 สิงหาคม 2558 15:59:50
43   โรงเรียนวัดจันทาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 26 สิงหาคม 2558 09:42:27
44   โรงเรียนวัดบางพูน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 23 สิงหาคม 2558 21:01:07
45   โรงเรียนสี่แยกบางเตย (แก่นจำเนียรอนุสรณ์)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 21 สิงหาคม 2558 15:05:18
46   โรงเรียนวัดฉาง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 21 สิงหาคม 2558 14:39:45
47   โรงเรียนบ้านคลองขวางบน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 21 สิงหาคม 2558 12:57:55
48   โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 21 สิงหาคม 2558 00:04:08
49   โรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 19 สิงหาคม 2558 10:49:54
50   โรงเรียนวัดพืชนิมิต(คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 18 สิงหาคม 2558 18:38:53


ทั้งหมด 157 รายการ 1 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th