คณะสงฆ์ภาค 1 (531)
    กรุงเทพมหานคร (117)
    นนทบุรี (94)
    ปทุมธานี (157)
    สมุทรปราการ (163)
คณะสงฆ์ภาค 2 (664)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (989)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,314)
คณะสงฆ์ภาค 7 (920)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,577)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,605)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,475)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,461)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (753)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,172)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (985)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (619)

รวม 23,212 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->คณะสงฆ์ภาค 1->จังหวัดนนทบุรี
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 23 กันยายน 2563 10:58:17
2   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธิ์ทองบน)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 15 สิงหาคม 2563 11:36:52
3   โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:50:21
4   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
นนทบุรี
สพม.เขต 3  29 มิถุนายน 2560 15:35:05
5   โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 1 มิถุนายน 2560 14:38:14
6   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 1 กันยายน 2559 13:31:25
7   โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2559 11:53:31
8   โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2559 08:49:01
9   โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2559 13:13:37
10   โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2559 12:39:36
11   โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2559 15:39:07
12   โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2559 14:57:08
13   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2559 13:42:17
14   โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2559 10:24:13
15   โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 5 มิถุนายน 2559 14:48:41
16   โรงเรียนวัดลากค้อน
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 31 พฤษภาคม 2559 14:53:27
17   โรงเรียนวัดเชิงเลน
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 24 พฤษภาคม 2559 15:35:54
18   โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 23 พฤษภาคม 2559 13:58:29
19   โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 16 พฤษภาคม 2559 09:51:24
20   โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 14 พฤษภาคม 2559 13:40:54
21   โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 10 พฤษภาคม 2559 19:47:54
22   โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 4 พฤษภาคม 2559 11:46:23
23   โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 21:38:39
24   โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 16:26:48
25   โรงเรียนวัดอินทร์
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 15:04:06
26   โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี
นนทบุรี
สพม.เขต 3  18 สิงหาคม 2558 15:46:09
27   โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 16:15:44
28   โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 16:02:38
29   โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 14 มิถุนายน 2558 13:10:54
30   โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2558 14:31:19
31   โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 8 มิถุนายน 2558 07:47:20
32   โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 14 พฤษภาคม 2558 11:07:33
33   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 20 สิงหาคม 2557 08:05:59
34   โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
นนทบุรี
สพม.เขต 3 นนทบุรี 12 มิถุนายน 2557 07:43:30
35   โรงเรียนสตรีนนทบุรี
นนทบุรี
สพม.เขต 3 นนทบุรี 10 มิถุนายน 2557 04:58:22
36   โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
นนทบุรี
สพม.เขต 3  9 มิถุนายน 2557 10:37:35
37   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
นนทบุรี
สพม.เขต 3  4 มิถุนายน 2557 13:17:39
38   โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 20 กันยายน 2556 13:14:57
39   โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 15 กรกฎาคม 2556 09:16:06
40   โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 11 กรกฎาคม 2556 11:55:40
41   โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 9 กรกฎาคม 2556 15:34:47
42   โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 30 มิถุนายน 2556 23:49:29
43   โรงเรียนวัดลานนาบุญ
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 27 มิถุนายน 2556 13:41:31
44   โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 27 มิถุนายน 2556 08:30:28
45   โรงเรียนวัดโชติการาม (นนทบุรี)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 26 มิถุนายน 2556 14:09:59
46   โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 26 มิถุนายน 2556 10:08:45
47   โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 25 มิถุนายน 2556 17:18:24
48   โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 24 มิถุนายน 2556 10:53:23
49   โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต1 23 มิถุนายน 2556 09:20:48
50   โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์)
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 18 มิถุนายน 2556 09:27:21


ทั้งหมด 94 รายการ 1 / 2
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th