คณะสงฆ์ภาค 1 (531)
    กรุงเทพมหานคร (117)
    นนทบุรี (94)
    ปทุมธานี (157)
    สมุทรปราการ (163)
คณะสงฆ์ภาค 2 (664)
คณะสงฆ์ภาค 3 (737)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (989)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,314)
คณะสงฆ์ภาค 7 (920)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,577)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,605)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,475)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,461)
คณะสงฆ์ภาค 12 (803)
คณะสงฆ์ภาค 13 (753)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,172)
คณะสงฆ์ภาค 15 (830)
คณะสงฆ์ภาค 16 (985)
คณะสงฆ์ภาค 17 (281)
คณะสงฆ์ภาค 18 (619)

รวม 23,212 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 13/05/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->คณะสงฆ์ภาค 1->จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2563 13:34:21
2   ศีลาจารพิพัฒน์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 17:26:57
3   โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  15 กันยายน 2563 16:24:53
4   โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
สพม.  15 กันยายน 2563 15:55:58
5   โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
กรุงเทพมหานคร
สพม.  15 กันยายน 2563 15:50:38
6   โยธินบูรณะ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 13:02:13
7   โรงเรียนเทพศิรินทร์
กรุงเทพมหานคร
สพม.  15 กันยายน 2563 09:34:31
8   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  14 กันยายน 2563 17:10:22
9   สตรีวัดอัปสรสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  14 กันยายน 2563 16:32:06
10   โรงเรียนอุบลรัจนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สพม.  14 กันยายน 2563 12:05:02
11   มักกะสันพิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  11 กันยายน 2563 17:37:30
12   วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
สพม.  10 กันยายน 2563 13:21:33
13   โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  17 สิงหาคม 2563 19:23:28
14   ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 7 สิงหาคม 2563 21:08:56
15   โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1 สิงหาคม 2562 10:02:42
16   โรงเรียนวัดบวรมงคล
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  17 มิถุนายน 2562 10:50:07
17   มหรรณพาราม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2562 21:53:41
18   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 17:53:39
19   โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  11 มิถุนายน 2562 16:11:21
20   โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  11 มิถุนายน 2562 15:46:18
21   วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 14:43:02
22   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  10 มิถุนายน 2562 17:07:13
23   โรงเรียนบางมดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2562 15:32:00
24   โรงเรียนราชวินิต มัธยม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  7 มิถุนายน 2562 18:54:42
25   โรงเรียนศึกษานารี
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  6 มิถุนายน 2562 10:30:43
26   วิมุตยารามพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  5 มิถุนายน 2562 13:56:39
27   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  28 พฤษภาคม 2562 20:50:55
28   สตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  24 พฤษภาคม 2562 14:39:31
29   ราชวินิตบางแคปานขำ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:50:31
30   โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:07:10
31   โรงเรียนทวีธาภิเศก
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  15 พฤษภาคม 2562 15:06:47
32   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 พฤษภาคม 2562 17:22:46
33   โรงเรียนวัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  8 พฤษภาคม 2562 08:49:56
34   โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  7 พฤษภาคม 2562 13:32:54
35   โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  7 พฤษภาคม 2562 10:44:58
36   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 5 เมษายน 2562 13:24:17
37   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 2  5 เมษายน 2562 09:27:51
38   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 มิถุนายน 2561 11:30:05
39   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561 16:20:47
40   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  22 พฤษภาคม 2561 12:19:01
41   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  16 พฤษภาคม 2561 11:40:45
42   โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 2  27 มิถุนายน 2560 20:32:35
43   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน 2560 14:18:58
44   โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2560 12:58:44
45   โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2559 11:11:02
46   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 5 กันยายน 2559 14:50:33
47   โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 8 มิถุนายน 2559 16:06:11
48   โรงเรียนวัดอินทาราม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  27 พฤษภาคม 2559 15:31:04
49   โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  7 พฤษภาคม 2559 11:03:10
50   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2558 11:40:56


ทั้งหมด 117 รายการ 1 / 3
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th