กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (548)
ภาคเหนือ (2,436)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,372)
ภาคกลาง (4,366)
ภาคตะวันออก (1,504)
ภาคตะวันตก (1,449)
ภาคใต้ (1,953)
    กระบี่ (59)
    ชุมพร (242)
    ตรัง (140)
    นครศรีธรรมราช (353)
    นราธิวาส (50)
    ปัตตานี (51)
    พังงา (23)
    พัทลุง (214)
    ภูเก็ต (22)
    ยะลา (44)
    ระนอง (53)
    สงขลา (216)
    สตูล (49)
    สุราษฎร์ธานี (437)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 15/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1901   โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
ปัตตานี
สพม.สพม. ปัตตานี นราธิวาส 23 ธันวาคม 2554 08:56:06
1902   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต3 23 ธันวาคม 2554 08:33:47
1903   โรงเรียนบ้านไทรล่า
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 08:22:49
1904   โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 22:12:54
1905   โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 21:36:52
1906   โรงเรียนวัดตันติการามฯ
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต3 22 ธันวาคม 2554 21:34:27
1907   โรงเรียนวัดปลักปอม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 20:34:21
1908   โรงเรียนวัดอัมพาวาส
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 19:43:45
1909   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  22 ธันวาคม 2554 19:33:49
1910   โรงเรียนบ้านสะพานยูง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 19:06:49
1911   โรงเรียนบ้านนาโอน
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต1 22 ธันวาคม 2554 18:36:23
1912   โรงเรียนอนุบาลระแงะ
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต3 22 ธันวาคม 2554 18:24:28
1913   โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 18:21:37
1914   โรงเรียนวัดท่าทอง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 18:19:17
1915   โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 17:13:59
1916   โรงเรียนบ้านสาคู
ภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:44:09
1917   โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
ปัตตานี
สพม.สพม. ปัตตานี  22 ธันวาคม 2554 15:41:41
1918   โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:32:20
1919   โรงเรียนวัดดอนชัย
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:45:16
1920   โรงเรียนบ้านท่าเพชร
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:44:05
1921   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:43:30
1922   โรงเรียนบ้านหาดงาม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:42:42
1923   โรงเรียนบ้านไสตอ
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:21:48
1924   โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
พัทลุง
สพม.สพม. พัทลุง  22 ธันวาคม 2554 14:08:30
1925   โรงเรียนบ้านดอนธูป
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:50:28
1926   โรงเรียนวัดคุณาราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:26:23
1927   โรงเรียนวัดโพธิยาราม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:22:58
1928   โรงเรียนบ้านไสขาม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:18:09
1929   โรงเรียนบ้านลำพิกุล
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:17:43
1930   โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:44:22
1931   โรงเรียนวัดหนองสมาน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 12:27:05
1932   โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:29:34
1933   โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:17:16
1934   โรงเรียนไทรงาม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:14:17
1935   โรงเรียนวัดแจ้ง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:58:03
1936   โรงเรียนบ้านบางด้วน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:41:03
1937   โรงเรียนวัดหานโพธิ์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:22:57
1938   โรงเรียนวัดควนวิไล
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 23:18:36
1939   โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:39:39
1940   โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 19:34:54
1941   โรงเรียนบ้านควนแหวง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:08:51
1942   โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:44:48
1943   โรงเรียนวัดสาริการาม
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 16:02:17
1944   โรงเรียนบ้านหาดริ้น
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:29:21
1945   โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:36:47
1946   โรงเรียนครนพิทยาคม
ชุมพร
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  21 ธันวาคม 2554 14:09:52
1947   โรงเรียนวัดปากปรน
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:53:13
1948   โรงเรียนวัดปัณณาราม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:17:31
1949   โรงเรียนบ้านหนองปลา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:15:32
1950   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:14:37


ทั้งหมด 1,953 รายการ 39 / 40
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th