กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (548)
ภาคเหนือ (2,436)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,372)
ภาคกลาง (4,366)
ภาคตะวันออก (1,504)
ภาคตะวันตก (1,449)
ภาคใต้ (1,953)
    กระบี่ (59)
    ชุมพร (242)
    ตรัง (140)
    นครศรีธรรมราช (353)
    นราธิวาส (50)
    ปัตตานี (51)
    พังงา (23)
    พัทลุง (214)
    ภูเก็ต (22)
    ยะลา (44)
    ระนอง (53)
    สงขลา (216)
    สตูล (49)
    สุราษฎร์ธานี (437)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 15/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   ราชประชานุเคราะห์ 5
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 กรกฎาคม 2565 16:39:48
52   โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 27 มิถุนายน 2565 08:22:10
53   บ้านโคกวัด
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 มิถุนายน 2565 17:57:58
54   โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 25 มิถุนายน 2565 08:49:47
55   ชะอวดวิทยาคาร
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  24 มิถุนายน 2565 13:14:21
56   โรงเรียนวัดนางพระยา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:48:52
57   บ้านบนควน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 24 มิถุนายน 2565 10:07:14
58   โรงเรียนบ้านบ่อมอง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 22 มิถุนายน 2565 09:14:31
59   โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 มิถุนายน 2565 11:28:10
60   โรงเรียนบ้านนาพา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 มิถุนายน 2565 09:34:05
61   บ้านไสเตาอ้อย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มิถุนายน 2565 14:35:09
62   โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 20 มิถุนายน 2565 12:04:09
63   โรงเรียนวัดเสม็ดจวน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มิถุนายน 2565 10:27:06
64   โรงเรียนวัดหลักช้าง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 17 มิถุนายน 2565 11:12:14
65   บ้านทวดทอง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 17 มิถุนายน 2565 10:16:48
66   วัดดอนยาง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 16 มิถุนายน 2565 15:06:39
67   โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  16 มิถุนายน 2565 14:42:10
68   โรงเรียนวัดลำนาว
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 14:42:01
69   โรงเรียนวัดหนองดี
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 13:35:10
70   โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 11:26:50
71   บ้านปากน้ำ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 11:14:48
72   วัดประดิษฐาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 08:52:10
73   บ้านไสยูงปัก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 มิถุนายน 2565 21:05:40
74   โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 มิถุนายน 2565 09:49:19
75   บ้านทะเลสองห้อง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 10 มิถุนายน 2565 10:16:16
76   โรงเรียนวัดไม้เรียง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 10 มิถุนายน 2565 09:28:26
77   ละอายพิทยานุสรณ์
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  9 มิถุนายน 2565 07:01:13
78   โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 มิถุนายน 2565 15:05:43
79   โรงเรียนฉวาง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 มิถุนายน 2565 10:47:46
80   โรงเรียนบ้านบางสำโรง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 6 มิถุนายน 2565 09:27:26
81   โรงเรียนวัดบางตะพาน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 31 พฤษภาคม 2565 20:22:40
82   โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 29 พฤษภาคม 2565 23:42:02
83   โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  26 พฤษภาคม 2565 14:35:07
84   โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  25 พฤษภาคม 2565 09:10:23
85   โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ตรัง
สพม.สพม. ตรัง กระบี่  24 พฤษภาคม 2565 13:42:48
86   โรงเรียนบ้านบางเนียง
พังงา
สพป.พังงา เขต1 21 พฤษภาคม 2565 08:39:14
87   โรงเรียนวัดนางประหลาด
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 17 พฤษภาคม 2565 08:48:26
88   โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 พฤษภาคม 2565 11:30:26
89   โรงเรียนบ้านหินคอกควาย
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 14 พฤษภาคม 2565 12:16:10
90   พรรณราชลเขต
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 9 พฤษภาคม 2565 10:47:59
91   โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
พังงา
สพป.พังงา เขต1 8 พฤษภาคม 2565 07:32:52
92   โรงเรียนบ้านบางตะเภา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 พฤษภาคม 2565 13:40:46
93   โรงเรียนวัดปากระวะ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 เมษายน 2565 15:21:03
94   โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร
ปัตตานี
สพม.สพม. ปัตตานี  6 เมษายน 2565 10:10:52
95   โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 24 มีนาคม 2565 08:46:49
96   โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต1 8 มีนาคม 2565 20:03:18
97   โรงเรียนบ้านเนิน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 กุมภาพันธ์ 2565 10:33:10
98   บ้านกอตง
กระบี่
สพป.กระบี่ เขต1 8 กุมภาพันธ์ 2565 08:07:15
99   วัดชลธาร
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤศจิกายน 2564 11:31:36
100   อนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต1 22 ตุลาคม 2564 14:15:29


ทั้งหมด 1,953 รายการ 2 / 40
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th