กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (548)
ภาคเหนือ (2,436)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,372)
ภาคกลาง (4,366)
    กำแพงเพชร (377)
    ชัยนาท (170)
    นครนายก (77)
    นครปฐม (265)
    นครสวรรค์ (397)
    พระนครศรีอยุธยา (334)
    พิจิตร (256)
    พิษณุโลก (305)
    เพชรบูรณ์ (469)
    ลพบุรี (239)
    สมุทรสงคราม (72)
    สมุทรสาคร (114)
    สระบุรี (183)
    สิงห์บุรี (101)
    สุโขทัย (284)
    สุพรรณบุรี (353)
    อ่างทอง (155)
    อุทัยธานี (215)
ภาคตะวันออก (1,504)
ภาคตะวันตก (1,449)
ภาคใต้ (1,953)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 15/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำ
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 28 มิถุนายน 2565 15:26:40
52   วัดห้วยลำไย
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 มิถุนายน 2565 10:07:35
53   โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลา
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 24 มิถุนายน 2565 23:15:58
54   โรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 24 มิถุนายน 2565 16:01:27
55   ลานตาเมือง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 24 มิถุนายน 2565 13:03:15
56   โรงเรียน​วัด​ศรี​กัลยา​นุสรณ์​
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 16:53:05
57   โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 23 มิถุนายน 2565 10:58:06
58   วัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 มิถุนายน 2565 15:25:38
59   โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 22 มิถุนายน 2565 13:52:39
60   บ้านวังก้นหวด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 11:00:21
61   บ้านเนินบ่อทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 15:43:24
62   โรงเรียนบ้านโพนทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 14:38:21
63   บ้านตะกุดภิบาล
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 13:10:52
64   โรงเรียนวัดดอนคา
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 17 มิถุนายน 2565 12:46:53
65   โรงเรียนวัดถนน
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 16 มิถุนายน 2565 19:24:58
66   โรงเรียนบ้านลาดคื้อ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 14:43:17
67   โรงเรียนศึกษากุลบุตร
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 10:13:40
68   โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ
พระนครศรีอยุธยา
สพม.สพม. พระนครศรีอยุธยา  15 มิถุนายน 2565 09:16:25
69   โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 มิถุนายน 2565 08:30:12
70   โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 05:30:32
71   โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:36:58
72   โรงเรียนวัดวังวน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:31:03
73   โรงเรียนบ้านห้วยเหิน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2565 21:49:09
74   โรงเรียนบ้านนาฟองแดง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2565 15:39:03
75   นวมราชานุสรณ์
นครนายก
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  8 มิถุนายน 2565 15:01:17
76   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ(สาขาร่อง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 3 มิถุนายน 2565 14:22:00
77   โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 1 มิถุนายน 2565 15:17:25
78   โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
สุพรรณบุรี
สพม.สพม. สุพรรณบุรี  1 มิถุนายน 2565 15:07:36
79   บ้านน้ำริน(พิษณุโลก)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 30 พฤษภาคม 2565 15:07:28
80   โรงเรียนพระบางวิทยา
นครสวรรค์
สพม.สพม. นครสวรรค์  30 พฤษภาคม 2565 13:21:18
81   โรงเรียนบ้านน้ำโจน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 30 พฤษภาคม 2565 11:01:06
82   โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิต
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 27 พฤษภาคม 2565 09:14:01
83   โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 24 พฤษภาคม 2565 13:49:58
84   โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 19 พฤษภาคม 2565 19:58:05
85   โรงเรียนเทียมนครวิทยา
นครสวรรค์
สพป.นครราชสีมา เขต2 12 พฤษภาคม 2565 14:03:12
86   โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 9 พฤษภาคม 2565 16:59:29
87   โกสัมพีวิทยา
กำแพงเพชร
สพม.สพม. กำแพงเพชร  5 พฤษภาคม 2565 16:19:34
88   โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 4 มกราคม 2565 10:05:18
89   โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 27 กันยายน 2564 08:18:03
90   โรงเรียนบ้านซำหวาย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 23 กันยายน 2564 18:11:54
91   โรงเรียนกลางคลอง 27
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 กันยายน 2564 11:30:11
92   โรงเรียนบ้านป่าคา
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 11:19:38
93   โรงเรียนบ้านป่าเลา
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 11:00:05
94   วัดภูนก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 31 สิงหาคม 2564 13:41:53
95   บ้านโซกม่วง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 สิงหาคม 2564 21:55:28
96   โรงเรียนวัดหนองบัว
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 30 สิงหาคม 2564 10:28:49
97   โรงเรียนวัดปากน้ำ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 สิงหาคม 2564 10:22:25
98   บ้านใหม่เขานิยม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 23 สิงหาคม 2564 10:01:26
99   บ้านหัววังกร่าง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 18 สิงหาคม 2564 12:53:32
100   บ้านดงยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 16 สิงหาคม 2564 19:49:50


ทั้งหมด 4,366 รายการ 2 / 88
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th