กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (530)
ภาคเหนือ (2,407)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,070)
ภาคกลาง (4,311)
    กำแพงเพชร (367)
    ชัยนาท (175)
    นครนายก (67)
    นครปฐม (269)
    นครสวรรค์ (378)
    พระนครศรีอยุธยา (326)
    พิจิตร (262)
    พิษณุโลก (273)
    เพชรบูรณ์ (485)
    ลพบุรี (240)
    สมุทรสงคราม (75)
    สมุทรสาคร (112)
    สระบุรี (177)
    สิงห์บุรี (106)
    สุโขทัย (280)
    สุพรรณบุรี (351)
    อ่างทอง (153)
    อุทัยธานี (215)
ภาคตะวันออก (1,483)
ภาคตะวันตก (1,431)
ภาคใต้ (1,868)

รวม 23,100 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 27/01/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลาก
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 7 มกราคม 2564 13:42:26
2   มหาจุฬาฯสาธิต
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 25 ธันวาคม 2563 10:17:32
3   โรงเรียนวัดเสาธงทอง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 19 พฤศจิกายน 2563 14:29:04
4   ภัทรพิทยาจารย์
นครนายก
สพม.เขต 7 นครนายก 18 กันยายน 2563 16:06:29
5   โรงเรียนบ้านน้ำพริก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 16 กันยายน 2563 15:24:48
6   โรงเรียนวิถีพุทธ
สุพรรณบุรี
สพป. เขต1 16 กันยายน 2563 09:08:08
7   โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 กันยายน 2563 18:48:43
8   บ้านอาชานุสรณ์
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2563 13:39:25
9   โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี 15 กันยายน 2563 13:15:38
10   โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2563 15:42:13
11   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 14 กันยายน 2563 15:29:57
12   โรงเรียนวัดใหม่หนองคต(ราษฎร์แต
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 14 กันยายน 2563 08:36:19
13   โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา
พระนครศรีอยุธยา
สพม.  11 กันยายน 2563 15:36:49
14   โรงเรียนบ้านหนองขานาง
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต1 10 กันยายน 2563 08:59:43
15   โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 9 กันยายน 2563 19:35:33
16   วัดตลุกดู่(อุทิตเสมาประชาบำรุง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 9 กันยายน 2563 12:41:35
17   บ้านหนองกรด
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 กันยายน 2563 15:10:58
18   โรงเรียนบ้านดงมัน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 2 กันยายน 2563 10:29:51
19   โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิท
นครนายก
สพม.เขต 7  1 กันยายน 2563 14:04:13
20   อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 1 กันยายน 2563 12:53:36
21   โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
สมุทรสาคร
สพม.เขต 10 สมุทรสาคร 31 สิงหาคม 2563 22:57:32
22   โรงเรียนวัดบ่อนิมิต
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 สิงหาคม 2563 15:30:40
23   โรงเรียนพนมรอกวิทยา
นครสวรรค์
สพม.  29 สิงหาคม 2563 21:42:25
24   โรงเรียนวัดดงหนองหลวง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต2 26 สิงหาคม 2563 09:27:34
25   โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 สิงหาคม 2563 15:29:39
26   โรงเรียนวัดเขาดุม
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 สิงหาคม 2563 15:11:54
27   โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 สิงหาคม 2563 12:15:16
28   โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวมิลจันทร
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 14 สิงหาคม 2563 13:17:35
29   โรงเรียนวัดหนองนา
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 10 สิงหาคม 2563 10:54:35
30   โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 7 สิงหาคม 2563 18:18:50
31   โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 11:05:34
32   โรงเรียนบ้านศรีเมือง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 09:50:52
33   โรงเรียนวัดป่าถ่อน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 4 สิงหาคม 2563 14:56:44
34   โรงเรียนวัดบ้านกรุ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 กรกฎาคม 2563 14:45:21
35   โรงเรียนห้วยพลู
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 30 กรกฎาคม 2563 12:53:08
36   โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 กรกฎาคม 2563 09:34:41
37   โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 14:17:47
38   โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 13:57:02
39   บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 29 กรกฎาคม 2563 13:27:55
40   บ้านวังทอง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 14:36:08
41   โรงเรียนบ้านตึก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 14:26:14
42   โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 23 กรกฎาคม 2563 13:14:28
43   โรงเรียนบ้านแม่สำ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 16:03:50
44   บ้านห้วยหยวก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 13:33:36
45   โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 13:30:48
46   โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 12:55:50
47   วัดเกาะ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 12:14:20
48   โรงเรียนวัดแสนตอ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:39:15
49   โรงเรียนบ้านนาขุนไกร
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:37:22
50   บ้านดอนจันทร์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 22 กรกฎาคม 2563 11:28:55


ทั้งหมด 4,311 รายการ 1 / 87
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th