กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (530)
ภาคเหนือ (2,407)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,070)
    กาฬสินธุ์ (495)
    ขอนแก่น (819)
    ชัยภูมิ (614)
    นครพนม (485)
    นครราชสีมา (1,138)
    บึงกาฬ (181)
    บุรีรัมย์ (893)
    มหาสารคาม (598)
    มุกดาหาร (64)
    ยโสธร (397)
    ร้อยเอ็ด (680)
    เลย (345)
    ศรีสะเกษ (469)
    สกลนคร (635)
    สุรินทร์ (809)
    หนองคาย (277)
    หนองบัวลำภู (322)
    อำนาจเจริญ (130)
    อุดรธานี (815)
    อุบลราชธานี (904)
ภาคกลาง (4,311)
ภาคตะวันออก (1,483)
ภาคตะวันตก (1,431)
ภาคใต้ (1,868)

รวม 23,100 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 27/01/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านห้วยเรือ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 27 มกราคม 2564 15:53:13
2   บ้านคูซอด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 27 มกราคม 2564 12:13:05
3   ชุมพลสวรรค์วิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 26 มกราคม 2564 16:09:11
4   ชุมพลสวรรค์วิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 26 มกราคม 2564 14:52:12
5   ชุมพลสวรรค์วิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 26 มกราคม 2564 14:48:21
6   บ้านหนองไผ่
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 มกราคม 2564 14:19:55
7   โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 มกราคม 2564 15:37:53
8   โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบู
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต1 20 มกราคม 2564 13:03:56
9   อุบลรัตน์พิทยาคม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 11 มกราคม 2564 21:10:24
10   วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
สพม.เขต 29 อำนาจเจริญ 27 พฤศจิกายน 2563 12:03:38
11   โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 พฤศจิกายน 2563 15:24:28
12   โรงเรียนบ้านแวด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 พฤศจิกายน 2563 12:21:49
13   บ้านโนนสะอาด
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต2 15 ตุลาคม 2563 14:24:56
14   บ้านธาตู
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต2 15 ตุลาคม 2563 10:12:15
15   โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต7 8 ตุลาคม 2563 13:00:26
16   เนินลาดวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 5 ตุลาคม 2563 16:17:46
17   โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 ตุลาคม 2563 16:40:42
18   โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ
เลย
สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:36:05
19   โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ
เลย
สพป.เลย เขต2 16 กันยายน 2563 09:02:31
20   โรงเรียนบ้านหนองแปน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 18:20:28
21   โรงเรียนบ้านโสกยาง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 16:17:50
22   หนองไอภูเขาทอง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 กันยายน 2563 13:10:16
23   โรงเรียนบ้านหนองเชือก
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2563 11:41:32
24   โรงเรียนบ้านโนนหวาย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต5 15 กันยายน 2563 11:28:03
25   โรงเรียนบ้านดงหนองบัว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 15 กันยายน 2563 10:46:18
26   โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2563 09:27:26
27   โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2563 15:17:02
28   วัดโคกล่าม
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2563 09:39:46
29   วัดบ้านโคกซาด
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 13 กันยายน 2563 11:46:34
30   โรงเรียนบ้านหนองเพิก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 12 กันยายน 2563 08:26:55
31   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 9 กันยายน 2563 09:07:26
32   บ้านสำโรง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 กันยายน 2563 19:17:30
33   โรงเรียนบ้านจำปาดง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 8 กันยายน 2563 14:31:57
34   โรงเรียนบ้านหนองระนาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 8 กันยายน 2563 11:26:21
35   โรงเรียนบ้านโนนค้อ
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต1 8 กันยายน 2563 08:52:41
36   บ้านจังเอิน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 5 กันยายน 2563 07:55:22
37   โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 3 กันยายน 2563 10:54:43
38   โรงเรียนบ้านสะทืด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 31 สิงหาคม 2563 22:36:17
39   โรงเรียนบ้านดู่น้อย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 สิงหาคม 2563 09:25:04
40   โรงเรียนบ้านหนองแวง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 25 สิงหาคม 2563 13:54:46
41   โรงเรียนบ้านมะขาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 20 สิงหาคม 2563 14:15:42
42   โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฏร์รัง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 20 สิงหาคม 2563 13:44:28
43   โรงเรียนบ้านตรีคาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 20 สิงหาคม 2563 10:37:06
44   โรงเรียนบ้านธาตุ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 19 สิงหาคม 2563 11:45:53
45   บ้านดอนทะแยง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2563 13:47:27
46   โรงเรียนบ้านขามทับขอน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 18 สิงหาคม 2563 13:27:19
47   โรงเรียนวัดหนองครก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 18 สิงหาคม 2563 10:48:06
48   โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 18 สิงหาคม 2563 09:36:56
49   โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2563 08:51:15
50   โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 17 สิงหาคม 2563 13:45:53


ทั้งหมด 11,070 รายการ 1 / 222
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th