ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 15:11:29
2   โรงเรียนบ้านปางอ้อย
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 14:11:28
3   เจดีย์หลวงพิทยา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 13:33:21
4   โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 4 ธันวาคม 2563 10:49:45
5   โรงเรียนบ้านบวกเปา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 พฤศจิกายน 2563 16:01:36
6   บ้านสบยาง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 ตุลาคม 2563 10:39:12
7   โรงเรียนบ้านน้ำหิน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 10:12:21
8   บ้านศรีนาม่าน
น่าน
สพป. เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:28:33
9   โรงเรียนบ้านป่าสัก
น่าน
สพป.น่าน เขต1 5 ตุลาคม 2563 09:23:38
10   โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว(โรงเรี
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 2 ตุลาคม 2563 15:32:41
11   โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านท่าเกวียน
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 กันยายน 2563 09:56:30
12   โรงเรียนบ้านหัวฝาย
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต2 28 กันยายน 2563 14:36:17
13   โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 21:13:24
14   บ้านพระบาทห้วยผึ้ง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 20:33:04
15   บ้านแม่กวางใต้
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 16:48:53
16   โรงเรียนบ้านแม่กองแป
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 14:04:04
17   บ้านน้ำแก่นเหนือ
น่าน
สพป.น่าน เขต1 15 กันยายน 2563 11:01:26
18   บ้านเวฬุวัน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 15 กันยายน 2563 09:42:06
19   โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 18:23:19
20   โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 18:05:10
21   โรงเรียนบ้านแม่และ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 17:27:35
22   บ้านแม่สะกึ๊ด
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:51:41
23   โรงเรียนบ้านดงกู่
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:38:35
24   บ้านแม่ปอถ่า
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:12:31
25   อนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 16:11:49
26   โรงเรียนบ้านแม่หาร
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 15:14:41
27   บ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 14:33:21
28   โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 13:18:06
29   โรงเรียนบ้านห้วยห้า
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:59:12
30   โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:52:52
31   โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:25:55
32   บ้านจอซิเดอเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 12:17:22
33   บ้านห้วยฮากไม่เหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 11:15:05
34   บ้านห้วยเดื่อ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:57:50
35   บ้านแม่สุ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:56:49
36   โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:06:08
37   โรงเรียนบ้านกอกหลวง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 10:03:12
38   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 09:35:49
39   โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 08:55:11
40   โรงเรียนบ้านกลอเซโล
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 14 กันยายน 2563 08:19:13
41   โรงเรียนบ้านส้มป่อย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 12:13:20
42   โรงเรียนบ้านกะริคี
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 11:10:20
43   โรงเรียนบ้านแม่ลาย
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 13 กันยายน 2563 08:01:23
44   โรงเรียนบ้านเสาหิน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 18:37:46
45   บ้านห้วยวอก
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 18:35:28
46   โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 12 กันยายน 2563 14:57:12
47   บ้านกอมูเดอ
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 11 กันยายน 2563 10:46:45
48   บ้านสะเลียม
น่าน
สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2563 14:49:23
49   บ้านห้วยปางผาง
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 10 กันยายน 2563 11:12:21
50   โรงเรียนบ้านห้วยกองมูลสาขาบ้าน
แม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 9 กันยายน 2563 13:35:34


ทั้งหมด 2,407 รายการ 1 / 49
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th