ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:07:10
52   คลองพระอุดม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 16:22:46
53   โรงเรียนทวีธาภิเศก
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  15 พฤษภาคม 2562 15:06:47
54   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กร
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 พฤษภาคม 2562 17:22:46
55   โรงเรียนวัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  8 พฤษภาคม 2562 08:49:56
56   โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  7 พฤษภาคม 2562 13:32:54
57   โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  7 พฤษภาคม 2562 10:44:58
58   โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 2 พฤษภาคม 2562 04:18:30
59   บางโพธิ์เหนือ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 26 เมษายน 2562 11:34:52
60   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 5 เมษายน 2562 13:24:17
61   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 2  5 เมษายน 2562 09:27:51
62   โรงเรียนปากคลองสอง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มีนาคม 2562 08:42:36
63   โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 17 สิงหาคม 2561 14:08:56
64   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6  15 มิถุนายน 2561 17:47:06
65   โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 13:54:30
66   โรงเรียนวัดนาวง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 10:05:50
67   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 มิถุนายน 2561 11:30:05
68   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561 16:20:47
69   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2561 13:28:20
70   โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิท
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2561 13:05:29
71   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวี
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  22 พฤษภาคม 2561 12:19:01
72   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  16 พฤษภาคม 2561 11:40:45
73   โรงเรียน​วัด​เม​ตา​รา​งค์​
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2561 14:17:26
74   โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 29 กันยายน 2560 14:06:36
75   โรงเรียนวัดสว่างภพ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 25 กันยายน 2560 15:40:44
76   โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 20 กันยายน 2560 13:43:37
77   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6 สมุทรปราการ 29 มิถุนายน 2560 20:17:00
78   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล
นนทบุรี
สพม.เขต 3  29 มิถุนายน 2560 15:35:05
79   โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 2  27 มิถุนายน 2560 20:32:35
80   โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 13:18:04
81   โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ปทุมธานี
สพม.เขต 4  7 มิถุนายน 2560 07:51:11
82   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเข
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 2 มิถุนายน 2560 14:18:58
83   โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 1 มิถุนายน 2560 14:38:14
84   โรงเรียนวัดโคก
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2560 09:09:32
85   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล
ปทุมธานี
สพม.เขต 4  17 พฤษภาคม 2560 09:40:09
86   โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 พฤษภาคม 2560 12:58:44
87   โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2559 11:11:02
88   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร 5 กันยายน 2559 14:50:33
89   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 1 กันยายน 2559 13:31:25
90   โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 24 สิงหาคม 2559 14:29:59
91   โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวั
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2559 11:53:31
92   โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิท
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2559 08:49:01
93   โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุท
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2559 13:13:37
94   โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 14 มิถุนายน 2559 12:39:36
95   โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2559 15:39:07
96   โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาคร
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2559 14:57:08
97   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธ
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2559 13:42:17
98   โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2559 10:24:13
99   โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 8 มิถุนายน 2559 16:06:11
100   โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิ
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 5 มิถุนายน 2559 14:48:41


ทั้งหมด 534 รายการ 2 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th