ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  11 มิถุนายน 2562 17:53:39
52   โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  11 มิถุนายน 2562 16:11:21
53   โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  11 มิถุนายน 2562 15:46:18
54   วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 14:43:02
55   โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:50:21
56   โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 09:57:20
57   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  10 มิถุนายน 2562 17:07:13
58   โรงเรียนบางมดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2562 15:32:00
59   โรงเรียนราชวินิต มัธยม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  7 มิถุนายน 2562 18:54:42
60   วัดบางเตยใน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 6 มิถุนายน 2562 13:57:51
61   โรงเรียนศึกษานารี
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  6 มิถุนายน 2562 10:30:43
62   วิมุตยารามพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  5 มิถุนายน 2562 13:56:39
63   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  28 พฤษภาคม 2562 20:50:55
64   สตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  24 พฤษภาคม 2562 14:39:31
65   ราชวินิตบางแคปานขำ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:50:31
66   โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:07:10
67   คลองพระอุดม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 16:22:46
68   โรงเรียนทวีธาภิเศก
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  15 พฤษภาคม 2562 15:06:47
69   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กร
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  13 พฤษภาคม 2562 17:22:46
70   โรงเรียนวัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  8 พฤษภาคม 2562 08:49:56
71   โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  7 พฤษภาคม 2562 13:32:54
72   โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  7 พฤษภาคม 2562 10:44:58
73   โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 2 พฤษภาคม 2562 04:18:30
74   บางโพธิ์เหนือ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 26 เมษายน 2562 11:34:52
75   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  5 เมษายน 2562 13:24:17
76   โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  5 เมษายน 2562 09:27:51
77   โรงเรียนปากคลองสอง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มีนาคม 2562 08:42:36
78   โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 17 สิงหาคม 2561 14:08:56
79   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห
สมุทรปราการ
สพม.สพม. สมุทรปราการ  15 มิถุนายน 2561 17:47:06
80   โรงเรียนวัดศิริจันทาราม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 13:54:30
81   โรงเรียนวัดนาวง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 10:05:50
82   พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  14 มิถุนายน 2561 11:30:05
83   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561 16:20:47
84   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2561 13:28:20
85   โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิท
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2561 13:05:29
86   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวี
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  22 พฤษภาคม 2561 12:19:01
87   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิ
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1  16 พฤษภาคม 2561 11:40:45
88   โรงเรียน​วัด​เม​ตา​รา​งค์​
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2561 14:17:26
89   โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 29 กันยายน 2560 14:06:36
90   โรงเรียนวัดสว่างภพ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 25 กันยายน 2560 15:40:44
91   โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 20 กันยายน 2560 13:43:37
92   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล
สมุทรปราการ
สพม.สพม. สมุทรปราการ  29 มิถุนายน 2560 20:17:00
93   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล
นนทบุรี
สพม.สพม. นนทบุรี  29 มิถุนายน 2560 15:35:05
94   โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัม
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  27 มิถุนายน 2560 20:32:35
95   โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 27 มิถุนายน 2560 13:18:04
96   โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  7 มิถุนายน 2560 07:51:11
97   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเข
กรุงเทพมหานคร
สพม.สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2  2 มิถุนายน 2560 14:18:58
98   โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 1 มิถุนายน 2560 14:38:14
99   โรงเรียนวัดโคก
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 23 พฤษภาคม 2560 09:09:32
100   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล
ปทุมธานี
สพม.สพม. ปทุมธานี  17 พฤษภาคม 2560 09:40:09


ทั้งหมด 548 รายการ 2 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th