ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรว
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 23 กันยายน 2563 10:58:17
2   รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2563 13:34:21
3   ศีลาจารพิพัฒน์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 17:26:57
4   โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  15 กันยายน 2563 16:24:53
5   โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
สพม.  15 กันยายน 2563 15:55:58
6   โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
กรุงเทพมหานคร
สพม.  15 กันยายน 2563 15:50:38
7   โยธินบูรณะ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2563 13:02:13
8   โรงเรียนเทพศิรินทร์
กรุงเทพมหานคร
สพม.  15 กันยายน 2563 09:34:31
9   โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  14 กันยายน 2563 17:10:22
10   สตรีวัดอัปสรสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  14 กันยายน 2563 16:32:06
11   โรงเรียนอุบลรัจนราชกัญญาราชวิท
กรุงเทพมหานคร
สพม.  14 กันยายน 2563 12:05:02
12   มักกะสันพิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  11 กันยายน 2563 17:37:30
13   วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
สพม.  10 กันยายน 2563 13:21:33
14   โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 9 กันยายน 2563 13:59:52
15   โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  17 สิงหาคม 2563 19:23:28
16   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธิ์
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 15 สิงหาคม 2563 11:36:52
17   โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรากา
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6  13 สิงหาคม 2563 15:05:28
18   ฤทธิณรงค์รอน
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 7 สิงหาคม 2563 21:08:56
19   โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต2 9 มิถุนายน 2563 15:14:00
20   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สพม.เขต 6  15 กันยายน 2562 11:58:57
21   โรงเรียนวัดบางเดื่อ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 12 กันยายน 2562 01:41:26
22   วัดบัวหลวง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 30 สิงหาคม 2562 16:00:46
23   ลิ้นจี่อุทิศ
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 23 สิงหาคม 2562 15:12:42
24   โรงเรียนพิบูลประชาบาล
สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต1 7 สิงหาคม 2562 09:15:08
25   บุญคุ้มราษฎร์บํารุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 1 สิงหาคม 2562 11:35:04
26   โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1 สิงหาคม 2562 10:02:42
27   โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 10 กรกฎาคม 2562 10:28:45
28   คลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ)
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 28 มิถุนายน 2562 15:14:33
29   โรงเรียนวัดบวรมงคล
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  17 มิถุนายน 2562 10:50:07
30   มหรรณพาราม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2562 21:53:41
31   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 17:53:39
32   โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  11 มิถุนายน 2562 16:11:21
33   โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 15:46:18
34   วัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 11 มิถุนายน 2562 14:43:02
35   โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม
นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:50:21
36   โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2562 09:57:20
37   สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  10 มิถุนายน 2562 17:07:13
38   โรงเรียนบางมดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2562 15:32:00
39   โรงเรียนราชวินิต มัธยม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  7 มิถุนายน 2562 18:54:42
40   วัดบางเตยใน
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 6 มิถุนายน 2562 13:57:51
41   โรงเรียนศึกษานารี
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  6 มิถุนายน 2562 10:30:43
42   วิมุตยารามพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  5 มิถุนายน 2562 13:56:39
43   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  28 พฤษภาคม 2562 20:50:55
44   สตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  24 พฤษภาคม 2562 14:39:31
45   ราชวินิตบางแคปานขำ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:50:31
46   โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  23 พฤษภาคม 2562 09:07:10
47   คลองพระอุดม
ปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2562 16:22:46
48   โรงเรียนทวีธาภิเศก
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  15 พฤษภาคม 2562 15:06:47
49   อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กร
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร 13 พฤษภาคม 2562 17:22:46
50   โรงเรียนวัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
สพม.เขต 1  8 พฤษภาคม 2562 08:49:56


ทั้งหมด 530 รายการ 1 / 11
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th