วีดีโอโรงเรียน

 

กิจกรรมมัคนายกน้อย และท่องสรภัญญะศีล ๕
(26 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู2004)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1717)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1739)

กิจกรรมโณงเรียนวิถีพุทธเตรียมประเมิน
(16 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู2551)

โครงการค่ายคุณธรรม เปิดเทอม สร้างสุข
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1571)

สวดมนต์แปล
(13 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1586)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(6 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1493)

แผ่เมตตาหลังนั่งสมาธิทุกเช้า
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1631)

นั่งสมาธิก่อนทำกิจกรรมหน้าเสาธง และสวดมนต์
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1630)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1 (7 มิ.ย.62)
(29 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1476)

เขาว่าหนูุเป็นบ้า2561
(15 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1519)

กิจกกรรม ทอดถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2562
(13 กรกฎาคม 2562)

(เปิดดู1549)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1565)

กิจกรรมต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1620)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(13 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1568)

เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1499)

กิจกรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
(12 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1438)

การสวดมนต์ประจำเดือน
(11 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1422)

วงดนตรี
(10 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1449)

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ฟ้อนรำ 55 ปี เมืองปทุมรัตต์
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1392)

กิจกรรมวัฒนธรรมอีสาน
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1334)

กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม
(8 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1168)

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.2 (6 มิ.ย.62)
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1200)

ค่ายปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.4/2562
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู1003)

สวดมนต์ไหว้พระ วันไหว้ครู
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู939)

กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา
(7 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู945)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู652)

กิจกรรมวันไหว้ครู
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู610)

กิจกรรมค่ายเยาวชนคิดบวกต่อต้านยาเสพติด
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู643)

กิจกรรมสือสรประเพณีวัฒนธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ชาว นพศ.
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู604)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล ครั้งที่ 2
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู576)

กิจกรรมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมรักษาศีล
(6 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู539)

นักเรียนสำนึกผิดโดยการขอโทษ
(4 มิถุนายน 2562)

(เปิดดู527)

สวดมนต์สุดสัปดาห์
(25 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู547)

ถือศีล5สวดมนต์ภาวนา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู595)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(23 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู642)

วันวิสาขบูชา โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก
(19 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู529)

วิดีทัศน์ แนะนำโรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน
(6 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู872)

พิจารณาอาหาร
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู597)

วันแม่แห่งชาติ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู602)

ค่ายคุณธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู610)

หนังสั้น เรื่อง แยกกันเถอะ
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู615)

แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะระดับคณะสงฆ์ภาค 9
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู608)

บรรยายธรรม
(5 พฤษภาคม 2562)

(เปิดดู625)

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ วัดบ้านน้ำไคร้
(27 เมษายน 2562)

(เปิดดู580)

อบรมจริยธรรม
(22 มกราคม 2562)

(เปิดดู732)

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู1742)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0 ปี 2561
(15 พฤศจิกายน 2561)

(เปิดดู830)

โครงการธรรมะนำใจ บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู890)

โครงการตักบาตร ใส่บุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู959)

กิจกรรมทางศาสนา
(14 กันยายน 2561)

(เปิดดู749)

ฝึกซ้อมสวดมนต์หมู่ทำนอง สรภัญญะ
(12 กันยายน 2561)

(เปิดดู945)

งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู862)

ขยะรีไซเคิล
(8 กันยายน 2561)

(เปิดดู862)

การดำเนินงานโรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข ๒๕๖๐
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู1371)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องต้นไม้ของฉัน
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู859)

นักเรียนโรงเรียนวัดสำโรงเหนือฝึกเดินจงกรม
(30 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู826)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ ปีการศึกษา 2560
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู706)

คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนร่วมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561
(15 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู816)

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู680)

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยนกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู778)

ค่ายคุณธรรมโรงเรียนไชยวานโนนลือชัย
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู791)

ค่ายคุณธรรมโรง
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู747)

ค่ายคุณธรรม
(14 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู766)

วันเข้าพรรษา
(9 สิงหาคม 2561)

(เปิดดู804)

กิจกรรมนั่งสมาธิ
(9 กรกฎาคม 2561)

(เปิดดู790)

กิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ห้วยแถลง
(21 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู886)

โรงเรียนคุณธรรม
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู797)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู732)

สวดมนต์ธัมมจักรกัปวัตนสูตร
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู667)

กิจกรรมฮ่วมใจ๋ ใส่บาตร ได้บุญ ทุกวันศุกร์
(13 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู915)

กิจกรรมวันวิสาขบูชาปีการศึกษา2561
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู779)

บ้านทุ่งยาว นั่งสมาธิ
(12 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู794)

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู798)

เข้าแถวเคารพธงชาติ
(11 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู695)

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู922)

วันวิสาขบูชา
(10 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู589)

กิจกรรมแกนนำครอบครัวพอเพียง
(6 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู755)

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
(1 มิถุนายน 2561)

(เปิดดู680)

สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
(23 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู885)

โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
(22 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู671)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.7
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู873)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.6
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู702)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.5
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู817)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.4
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู709)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.3
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู712)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.2
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู663)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชสีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี Ep.1
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู654)

การร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู584)

การร่วมสมทบผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำตาดสุวรรณ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู593)

ถนนสายบุญ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู556)

การอบรมคุณธรรมนักเรียน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2559
(7 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู542)

กิจกรรมตลาดนัดคนพอเพียง
(1 พฤษภาคม 2561)

(เปิดดู575)

ความสุขของการออม
(1 มกราคม 2561)

(เปิดดู955)

ค่านิยม12ประการ
(30 กันยายน 2560)

(เปิดดู1266)

สืบสานประเพณีไทย แห่เทียนเข้าพรรษา
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู1180)

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
(29 กันยายน 2560)

(เปิดดู1131)

ผลการดำเนินงานตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา
(27 กันยายน 2560)

(เปิดดู1130)

ทำบุญเพลวันพระ
(6 กันยายน 2560)

(เปิดดู1264)

ประมวลกิจกรรมตลอดปีการศึกษา (ต่อ)
(30 สิงหาคม 2560)

(เปิดดู1113)
ทั้งหมด 390 รายการ 3 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th