วีดีโอโรงเรียน

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา
(2 มีนาคม 2564)

(เปิดดู772)

การนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 15 โครงงานโรงเรียนสวยด้วยมือเรา " 5 ส. สุขสราญ" โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2
(16 กุมภาพันธ์ 2564)

(เปิดดู798)

รักษาศีล 5
(24 พฤศจิกายน 2563)

(เปิดดู1142)

กินข้าวก่อนรับประทานอาหารมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหารไม่ดังไม่หกไม่เหลือ
(24 พฤศจิกายน 2563)

(เปิดดู1005)

สวดมนต์ วันออกพรรษา
(6 ตุลาคม 2563)

(เปิดดู1180)

พลังงานคือชีวิต
(1 ตุลาคม 2563)

(เปิดดู1516)

เพลงคุณธรรม
(1 ตุลาคม 2563)

(เปิดดู1899)

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ร ร วัดราษฎร์ประสิทธิ์ สพป สิงห์บุรี
(1 ตุลาคม 2563)

(เปิดดู1390)

สื่อภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ความคิด" โครงการโรงเรียนสุจริต
(1 ตุลาคม 2563)

(เปิดดู1492)

ส่งวิดีโอโรงเรียนเรียนวิถีพุทธ
(28 กันยายน 2563)

(เปิดดู1190)

ทำบุญตักบาตร
(22 กันยายน 2563)

(เปิดดู1138)

ประกาศเจตนารมณ์การลดใช้ถุงพลาสติก
(17 กันยายน 2563)

(เปิดดู1381)

ประกวดร้องเพลงบอกรักให้ก้องฟ้่า "น้ำใจแม่"
(15 กันยายน 2563)

(เปิดดู917)

กิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน
(15 กันยายน 2563)

(เปิดดู1129)

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(14 กันยายน 2563)

(เปิดดู896)

สวดมนต์ประจำสัปดาห์
(11 กันยายน 2563)

(เปิดดู865)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(11 กันยายน 2563)

(เปิดดู1100)

ภาพยนตร์ รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก โดยสภานักเรียน
(9 กันยายน 2563)

(เปิดดู1138)

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ชีวิตกับเครื่องบินกระดาษ
(9 กันยายน 2563)

(เปิดดู883)

ภาพยนตร์ เรื่อง หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต
(9 กันยายน 2563)

(เปิดดู973)

ภาพยนตร์คุณธรรม เรื่อง รักและเข้าใจ
(9 กันยายน 2563)

(เปิดดู773)

ภาพยนตร์คุณธรรม เรื่อง I JUST KNOW THAT
(9 กันยายน 2563)

(เปิดดู681)

จิตอาสากลุ่มยุวเกษตรกรหัวคุ้งพัฒนา
(8 กันยายน 2563)

(เปิดดู684)

กิจกรรมสวดมนต์
(8 กันยายน 2563)

(เปิดดู711)

กิจกรรมสวมมนต์ธัมจักรกัปวัตนสูตร
(8 กันยายน 2563)

(เปิดดู636)

รางวัลครูดีศรีแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ นางสาวสุนทรี สมคำ
(5 กันยายน 2563)

(เปิดดู611)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าห้องเรียน
(31 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู662)

กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย ม.2
(26 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู633)

สวดมนต์แปล ม. 4
(26 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู644)

กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์
(24 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู613)

สวดมนต์เจริญภาวนา
(21 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู647)

กิจกรรมหน้าเสาธง
(21 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู632)

3กรกฎาคม 2563 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(20 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู699)

รณรงค์ร่วมกันใช้ถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
(19 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู678)

เข้าค่ายคุณธรรม
(18 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู598)

กิจกรรมวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ปี 2563
(18 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู606)

ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
(17 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู566)

ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
(17 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู635)

ธรรมะเบิกบานโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
(16 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู720)

ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและบริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดประสาทนิกร
(13 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู680)

วิถีโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
(13 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู676)

ถวายเถียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
(12 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู653)

กิจกรรมตักบาตรวันแม่
(11 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู584)

ภาพยนต์สั้นคุณธรรมเรื่อง GIVE i ให้ l
(10 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู643)

ทำความดีวันเข้าพรรษา 2563
(2 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู617)

เข้าพรรษา 2563
(2 สิงหาคม 2563)

(เปิดดู623)

ประเมิน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 13 ก.ค.63
(27 กรกฎาคม 2563)

(เปิดดู1227)

รับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดยั้งเมิน
(9 กรกฎาคม 2563)

(เปิดดู723)

วิดีโอประกวดสวดมนต์ ปี2562
(6 มิถุนายน 2563)

(เปิดดู696)

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(15 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู748)

สวดมนต์แปล
(7 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู751)

" เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก "
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู724)

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่เชื้อโควิด 19
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู695)

ร้านค้าสหกรณ์ ปันผลกำไรให้กับสมาชิก
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู664)

การศึกษาดูงาน ศรร. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู689)

สถานศึกษาพอเพียง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู646)

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู626)

สภาพแวดล้อมในโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู658)

" ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน " ป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู628)

ผ้าป่าวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู625)

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู630)

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าสว่างธรรม เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู618)

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู640)

โครงงานคุณธรรม สพฐ. ณ โรงแรมเลยพาเลซ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู635)

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู597)

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มหนองหาน 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู596)

งานบุญกฐิน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู565)

อบรมเรื่องความพอเพียง ความประหยัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู569)

การมอบทุนและสิ่งของ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู534)

เพลงคุณธรรม ป.1-3 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู511)

การช่วยเหลือเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
(3 พฤษภาคม 2563)

(เปิดดู505)

สรุปการอบรมโครงการเยาวสตรีผู้นำความดีสากล.ล้านนา
(24 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1243)

กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน1 (สพป.บร.1) จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1361)

กิจกรรมธรรมเบิกบาน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1383)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ตอนเย็นก่อนกลับบ้าน
(22 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1575)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1504)

โครงการเยาวสตรี เพื่อนำความดีสากล
(13 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1561)

วันเข้าพรรษา
(8 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1466)

สรุปกิจกรรมอบรมธรรมะ 2562
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1598)

พิธีเปิดสวดมนต์ไหว้พระ
(7 ตุลาคม 2562)

(เปิดดู1790)

กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ประจำสัปดาห์
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู1899)

ถวายเทียนพรรษา
(15 กันยายน 2562)

(เปิดดู1463)

มารยาทไทย ฝึกการกราบพระ
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู1549)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู1422)

มารยาทไทย
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู1419)

กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด
(13 กันยายน 2562)

(เปิดดู1452)

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์
(11 กันยายน 2562)

(เปิดดู1576)

กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ เทศกาลเข้าพรรษา
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู1676)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/อบรมคุณธรรม
(10 กันยายน 2562)

(เปิดดู1860)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู1518)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
(9 กันยายน 2562)

(เปิดดู1610)

กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันเข้าพรรษา)
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู1631)

กิจกรรมค่ายคุณธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(4 กันยายน 2562)

(เปิดดู1535)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต
(2 กันยายน 2562)

(เปิดดู1674)

ไหว้พระสวดมนต์ประจำวันศุกร์
(1 กันยายน 2562)

(เปิดดู1677)

สูตรคูณฝึกสมาธิ
(28 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1680)

กิจกรรมมัคนายกน้อย และท่องสรภัญญะศีล ๕
(26 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1984)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1701)

กิจกรรมเข้าพรรษา 2562
(20 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู1725)

กิจกรรมโณงเรียนวิถีพุทธเตรียมประเมิน
(16 สิงหาคม 2562)

(เปิดดู2516)
ทั้งหมด 386 รายการ 2 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th