ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
401  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 8 เมษายน 2564 18:49:06
402  โรงเรียนบ้านสร้างโพน สพป.อุบลราชธานี เขต2 8 เมษายน 2564 14:13:18
403  โรงเรียนบ้านท่านางพรหม(ธนาคารกรุงเทพ ๘) สพป.พัทลุง เขต2 7 เมษายน 2564 20:17:28
404  โรงเรียนบ้านกลางนา สพป.ตรัง เขต1 7 เมษายน 2564 15:19:56
405  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 7 เมษายน 2564 12:50:08
406  บ้านป่าสัก สพป.เชียงราย เขต2 5 เมษายน 2564 15:02:45
407  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย สพป.เชียงใหม่ เขต4 5 เมษายน 2564 11:23:42
408  โรงเรียนราชเวชพิศาล สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 เมษายน 2564 10:42:41
409  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 16:22:17
410  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 15:40:46
411  โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 1 เมษายน 2564 14:23:53
412  โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.  31 มีนาคม 2564 21:43:32
413  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 มีนาคม 2564 16:23:56
414  โรงเรียนวัดสุขาราม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 31 มีนาคม 2564 14:46:41
415  หนองแสงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 31 มีนาคม 2564 13:08:39
416  โรงเรียนบ้านควนโคกยา สพป.พัทลุง เขต2 31 มีนาคม 2564 09:27:04
417  โรงเรียนบ้านซำภูทอง สพป.ขอนแก่น เขต5 26 มีนาคม 2564 11:26:05
418  เสริมงามวิทยาคม สพม.  21 มีนาคม 2564 21:28:14
419  โรงเรียนชุมชนลานสกา สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 16 มีนาคม 2564 11:07:06
420  อนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต1 8 มีนาคม 2564 10:12:55
421  สระหลวงพิทยาคม สพม.  7 มีนาคม 2564 16:29:53
422  โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป.ตรัง เขต2 2 มีนาคม 2564 15:35:48
423  ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 2 มีนาคม 2564 14:47:43
424  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 มีนาคม 2564 15:06:10
425  บ้านด่านโลด สพป.พัทลุง เขต2 26 กุมภาพันธ์ 2564 10:36:15
426  โรงเรียนบ้านละลม สพป.นครราชสีมา เขต2 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:07:46
427  โรงเรียนวัดท่าวัว สพป.สระบุรี เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:04:52
428  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป.ระยอง เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:53:17
429  บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2564 15:19:09
430  โรงเรียนวัดจอมเกษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2564 08:45:35
431  วัดป่าขวาง (ธรรมรักษ์ราษฎร์ศึกษา) สพป.สงขลา เขต1 23 กุมภาพันธ์ 2564 13:20:49
432  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่๑๓๒) สพป.สระบุรี เขต1 23 กุมภาพันธ์ 2564 09:57:11
433  โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม สพป.เชียงราย เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 20:10:50
434  โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป.พัทลุง เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 11:31:01
435  โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต2 22 กุมภาพันธ์ 2564 11:18:05
436  โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สพป.ลพบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2564 15:55:07
437  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สพป.เชียงราย เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2564 15:59:52
438  โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป.เชียงราย เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2564 12:51:21
439  โรงเรียนบ้านสันก้างปลา สพป.เชียงราย เขต2 10 กุมภาพันธ์ 2564 11:59:08
440  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 กุมภาพันธ์ 2564 12:58:45
441  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) สพป.ชัยภูมิ เขต3 8 กุมภาพันธ์ 2564 08:43:08
442  โรงเรียนบ้านร้องบง สพป.เชียงราย เขต2 6 กุมภาพันธ์ 2564 15:15:23
443  เชียงหวางพิทยาคาร สพม.  5 กุมภาพันธ์ 2564 15:46:38
444  บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ สพป.เชียงราย เขต2 4 กุมภาพันธ์ 2564 14:56:37
445  โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป.เชียงราย เขต2 3 กุมภาพันธ์ 2564 10:22:31
446  บ้านขุนสรวย สพป.เชียงราย เขต2 30 มกราคม 2564 14:48:33
447  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น สพป.ขอนแก่น เขต4 29 มกราคม 2564 16:13:10
448  โรงเรียนทุ่งห้าราษฎร์สามัคคีวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 29 มกราคม 2564 10:58:02
449  โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 16:32:57
450  โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 14:29:48
451  โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 11:34:38
452  โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 10:37:42
453  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 10:33:55
454  โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป.เชียงราย เขต2 28 มกราคม 2564 09:30:37
455  โรงเรียนบ้านห้วยเรือ สพป.บึงกาฬ เขต1 27 มกราคม 2564 15:53:13
456  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 15:11:29
457  โรงเรียนบ้านปางอ้อย สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 14:11:28
458  เจดีย์หลวงพิทยา สพป.เชียงราย เขต2 27 มกราคม 2564 13:33:21
459  บ้านคูซอด สพป.ศรีสะเกษ เขต1 27 มกราคม 2564 12:13:05
460  ชุมพลสวรรค์วิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต1 26 มกราคม 2564 14:48:21
461  บ้านหนองไผ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 มกราคม 2564 14:19:55
462  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 มกราคม 2564 15:37:53
463  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา สพป.พังงา เขต1 22 มกราคม 2564 10:24:42
464  โรงเรียนวัดหมาย สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 22 มกราคม 2564 09:45:44
465  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.เพชรบุรี เขต1 21 มกราคม 2564 16:17:34
466  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา สพป.ยโสธร เขต1 20 มกราคม 2564 13:03:56
467  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 17 มกราคม 2564 20:08:09
468  โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์68) สพป.สระบุรี เขต1 7 มกราคม 2564 13:42:26


ทั้งหมด 468 รายการ 5 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th