ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
301  โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป.นครพนม เขต2 11 มิถุนายน 2564 10:33:18
302  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 11 มิถุนายน 2564 10:08:37
303  โรงเรียนบ้านแท่นพระ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 19:40:20
304  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 17:45:34
305  โรงเรียนวัดโคกเพลาะ สพป.ชลบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2564 16:48:50
306  บ้านแป้นพิทยาคม สพม.  10 มิถุนายน 2564 15:31:19
307  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สาขาดงซำ สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2564 15:10:29
308  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2564 14:38:50
309  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น สพป.ตาก เขต1 10 มิถุนายน 2564 12:25:53
310  โรงเรียนบ้านโยนช้า(บุญอาจวิทยา) สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 12:05:49
311  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 11:22:15
312  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สพป.สงขลา เขต3 10 มิถุนายน 2564 11:00:02
313  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม.  9 มิถุนายน 2564 19:56:53
314  โรงเรียนบ้านง้าง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 9 มิถุนายน 2564 17:53:03
315  โรงเรียนบ้านแหลมดิน(หัสนันท์อุปถัมภ์) สพป.พัทลุง เขต2 9 มิถุนายน 2564 11:32:37
316  โรงเรียนคลองแดนวิทยา สพม.  8 มิถุนายน 2564 17:25:26
317  โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.ตาก เขต1 8 มิถุนายน 2564 11:00:32
318  โรงเรียนบ้านคอกช้าง(สุราษฎรฺธานี) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 8 มิถุนายน 2564 10:38:47
319  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม.  7 มิถุนายน 2564 11:44:33
320  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง สพป.สกลนคร เขต3 7 มิถุนายน 2564 09:26:35
321  โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม.  4 มิถุนายน 2564 16:37:08
322  นิคมสร้างตนเอง2 สพป.อุบลราชธานี เขต3 4 มิถุนายน 2564 10:31:53
323  โรงเรียนวัดควนเพ็ง สพป.พัทลุง เขต2 4 มิถุนายน 2564 09:47:32
324  โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม.  4 มิถุนายน 2564 08:44:30
325  บ้านเสลาสุขเกษม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 มิถุนายน 2564 14:48:26
326  คีรีราษฎร์พัฒนา สพม.  1 มิถุนายน 2564 21:07:27
327  โรงเรียนบ้านม่วงโตน สพป.ลำพูน เขต2 1 มิถุนายน 2564 16:03:56
328  โรงเรียนวัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต1 1 มิถุนายน 2564 11:00:02
329  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.  1 มิถุนายน 2564 10:42:33
330  โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า สพป.สุพรรณบุรี เขต1 31 พฤษภาคม 2564 15:27:05
331  โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม.  28 พฤษภาคม 2564 20:48:36
332  บ้านกระนวนซำสูง สพป.ขอนแก่น เขต4 28 พฤษภาคม 2564 11:42:57
333  โรงเรียนบ้านโคกกร่าง สพป.นครสวรรค์ เขต3 28 พฤษภาคม 2564 10:09:54
334  โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป.อุดรธานี เขต4 27 พฤษภาคม 2564 21:44:25
335  โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สพป.สระบุรี เขต1 27 พฤษภาคม 2564 15:37:57
336  โรงเรียนท่าชนะ สพม.  26 พฤษภาคม 2564 00:01:17
337  สามัคคีสันม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต6 25 พฤษภาคม 2564 14:43:35
338  บ้านวังยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 พฤษภาคม 2564 11:55:35
339  โรงเรียนวัดบางศาลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 25 พฤษภาคม 2564 10:50:32
340  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน สพป.เชียงราย เขต2 24 พฤษภาคม 2564 13:28:41
341  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 พฤษภาคม 2564 11:50:07
342  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม.  20 พฤษภาคม 2564 14:20:45
343  โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 20 พฤษภาคม 2564 13:49:57
344  โรงเรียนวิถีพุทธ(หนองแห่โนนสมบูรณ์) สพป.อำนาจเจริญ เขต1 19 พฤษภาคม 2564 13:21:20
345  โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม.  19 พฤษภาคม 2564 10:46:24
346  หนองจอกวิทยา สพม.  19 พฤษภาคม 2564 10:16:53
347  หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม.  19 พฤษภาคม 2564 08:32:36
348  โรงเรียนบ้านคำมณี สพป.อุบลราชธานี เขต2 18 พฤษภาคม 2564 16:03:42
349  โรงเรียนบางจานวิทยา สพม.  18 พฤษภาคม 2564 13:35:37
350  โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต1 17 พฤษภาคม 2564 09:48:21
351  ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร สพป.ปทุมธานี เขต1 16 พฤษภาคม 2564 14:50:36
352  บ้านหนองไผ่พัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต1 16 พฤษภาคม 2564 14:32:53
353  โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สพป.ปทุมธานี เขต1 14 พฤษภาคม 2564 11:30:57
354  โรงเรียนบ้านกลาง(เชียงราย) สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤษภาคม 2564 17:11:01
355  บ้านลำแดง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 พฤษภาคม 2564 09:46:59
356  โรงเรียนบ้านสันยูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 พฤษภาคม 2564 13:20:28
357  รร.วัดหนองเบน สพป.นครสวรรค์ เขต3 11 พฤษภาคม 2564 11:26:49
358  บ้านนาแวงหนองหัวลิง สพป.อำนาจเจริญ เขต1 10 พฤษภาคม 2564 19:04:13
359  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 พฤษภาคม 2564 14:44:59
360  บ้านผารางวังหม้อ สพป.แพร่ เขต1 7 พฤษภาคม 2564 14:50:37
361  ชุมชนไร่สีสุก สพป.อำนาจเจริญ เขต1 7 พฤษภาคม 2564 14:06:34
362  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(คุรุราชสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต1 7 พฤษภาคม 2564 13:33:18
363  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 7 พฤษภาคม 2564 12:07:14
364  โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 6 พฤษภาคม 2564 20:49:06
365  โรงเรียน​บ้าน​หนอง​มะ​แซว​ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 6 พฤษภาคม 2564 15:59:44
366  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต1 6 พฤษภาคม 2564 14:50:34
367  โรงเรียนคชเวกวิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 6 พฤษภาคม 2564 14:39:38
368  โรงเรียนบ้านสร้างบาก สพป.ศรีสะเกษ เขต1 6 พฤษภาคม 2564 13:31:20
369  โรงเรียนวัดตากวน สพป.ระยอง เขต1 6 พฤษภาคม 2564 13:14:31
370  บ้านพืชคาม สพป.ยโสธร เขต2 5 พฤษภาคม 2564 16:48:04
371  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 5 พฤษภาคม 2564 14:33:57
372  บ้านนาท่อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 พฤษภาคม 2564 12:36:01
373  โรงเรียนวัดมังคลาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 4 พฤษภาคม 2564 20:34:41
374  โรงเรียนบ้านตรางสวาย สพป.ศรีสะเกษ เขต3 4 พฤษภาคม 2564 19:35:43
375  โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต1 4 พฤษภาคม 2564 19:17:07
376  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต3 4 พฤษภาคม 2564 17:00:12
377  โรงเรียนวัดสองคลอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 4 พฤษภาคม 2564 16:46:03
378  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต3 4 พฤษภาคม 2564 10:28:29
379  โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง สพป.ยโสธร เขต2 3 พฤษภาคม 2564 18:03:35
380  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน สพป.ยโสธร เขต2 3 พฤษภาคม 2564 16:20:29
381  โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป.ขอนแก่น เขต4 3 พฤษภาคม 2564 13:59:32
382  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป.ยโสธร เขต2 3 พฤษภาคม 2564 12:15:01
383  โรงเรียนวัดชากผักกูด สพป.ระยอง เขต1 3 พฤษภาคม 2564 09:55:12
384  โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ สพป.ยโสธร เขต2 2 พฤษภาคม 2564 20:54:12
385  โรงเรียนบ้านบางนกวัก สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 30 เมษายน 2564 23:06:56
386  โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต1 30 เมษายน 2564 14:11:59
387  โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต2 29 เมษายน 2564 09:52:32
388  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.  29 เมษายน 2564 08:52:18
389  วัดกุฎีประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 เมษายน 2564 12:15:14
390  บ้านเมืองน้อย ( นิมมานเหมินทานุสรณ์ ) สพป.เชียงราย เขต2 25 เมษายน 2564 11:15:00
391  โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 เมษายน 2564 10:51:20
392  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม.  23 เมษายน 2564 15:38:51
393  โรงเรียนบ้านกะดึ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 23 เมษายน 2564 14:19:35
394  โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สพป.สกลนคร เขต1 23 เมษายน 2564 10:19:20
395  โรงเรียนวัดเขาวง สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 เมษายน 2564 20:30:56
396  โรงเรียนเมธีพิทยา สพม.  21 เมษายน 2564 16:09:47
397  โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครพนม เขต1 19 เมษายน 2564 23:05:57
398  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง สพป.ลำพูน เขต2 19 เมษายน 2564 22:52:28
399  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม.  19 เมษายน 2564 12:40:39
400  โรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป.ระยอง เขต1 17 เมษายน 2564 21:42:22


ทั้งหมด 472 รายการ 4 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th