ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
201  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มิถุนายน 2564 19:28:38
202  โรงเรียนดอนขีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 15:51:47
203  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป.สุโขทัย เขต2 29 มิถุนายน 2564 15:37:57
204  บ้านท่าเนียน สพป.พัทลุง เขต2 29 มิถุนายน 2564 15:29:26
205  บ้านไร่ใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต3 29 มิถุนายน 2564 15:09:54
206  บ้านโนนสำราญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 29 มิถุนายน 2564 14:20:24
207  โรงเรียนบ้านทุ่งว้า สพป.สิงห์บุรี เขต1 29 มิถุนายน 2564 14:02:45
208  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 13:39:28
209  บ้านวังโพน สพป.ชัยภูมิ เขต1 29 มิถุนายน 2564 12:54:03
210  โรงเรียนบ้านกะวัน สพป.ศรีสะเกษ เขต1 29 มิถุนายน 2564 11:16:22
211  โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป.นครพนม เขต1 29 มิถุนายน 2564 11:15:23
212  โรงเรียนวัดคุยขวาง สพป.พิษณุโลก เขต1 29 มิถุนายน 2564 09:52:18
213  โรงเรียนวัดคลองเจ้า สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 28 มิถุนายน 2564 18:53:48
214  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต5 28 มิถุนายน 2564 14:44:15
215  โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ สพป.บุรีรัมย์ เขต4 28 มิถุนายน 2564 14:39:49
216  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.มหาสารคาม เขต2 28 มิถุนายน 2564 13:42:17
217  โรงเรียนบ้านบึง สพป.ปทุมธานี เขต1 28 มิถุนายน 2564 12:25:00
218  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2564 11:44:57
219  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ สพป.ชัยภูมิ เขต2 28 มิถุนายน 2564 11:18:31
220  โรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 28 มิถุนายน 2564 11:16:25
221  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม.  28 มิถุนายน 2564 11:03:31
222  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 28 มิถุนายน 2564 10:29:53
223  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 28 มิถุนายน 2564 10:21:11
224  โรงเรียนวันครู(2504) สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 มิถุนายน 2564 18:58:50
225  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต สพป.ภูเก็ต เขต1 27 มิถุนายน 2564 12:32:51
226  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 26 มิถุนายน 2564 15:08:16
227  บ้านเขาดิน สพป.นครสวรรค์ เขต3 26 มิถุนายน 2564 13:58:57
228  โรงเรียนชีลองวิทยา สพม.  26 มิถุนายน 2564 13:28:48
229  วนาสวรรค์ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 26 มิถุนายน 2564 09:55:40
230  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 26 มิถุนายน 2564 06:19:13
231  โรงเรียนบ้านโพนยานาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 25 มิถุนายน 2564 20:16:53
232  บ้านเคาะสนวนสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต3 25 มิถุนายน 2564 17:00:40
233  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต1 25 มิถุนายน 2564 16:28:31
234  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 25 มิถุนายน 2564 14:57:06
235  บ้านปุดเนียม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 25 มิถุนายน 2564 13:38:18
236  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต5 25 มิถุนายน 2564 13:04:56
237  โรงเรียนยบ้านสนาย สพป.ศรีสะเกษ เขต3 25 มิถุนายน 2564 12:18:36
238  โรงเรียนบ้านกู้กู สพป.ภูเก็ต เขต1 25 มิถุนายน 2564 11:40:21
239  บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 สพป.ศรีสะเกษ เขต3 25 มิถุนายน 2564 11:36:04
240  บ้านห้วยสระภูมิ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 25 มิถุนายน 2564 10:57:29
241  โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) สพป.ภูเก็ต เขต1 25 มิถุนายน 2564 10:41:35
242  โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ สพป.ภูเก็ต เขต1 25 มิถุนายน 2564 10:07:28
243  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.เชียงใหม่ เขต3 25 มิถุนายน 2564 09:57:35
244  บ้านแกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 25 มิถุนายน 2564 09:55:56
245  โรงเรียนบ้านเขวา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 25 มิถุนายน 2564 08:40:38
246  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย สพป.ศรีสะเกษ เขต3 25 มิถุนายน 2564 08:32:33
247  โรงเรียนวัดมงคลวราราม สพป.ภูเก็ต เขต1 24 มิถุนายน 2564 16:49:05
248  บ้านแสนสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 มิถุนายน 2564 14:14:32
249  บ้านหนองเสือ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 มิถุนายน 2564 13:49:07
250  โรงเรียนหนองบัวชุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 มิถุนายน 2564 13:48:26
251  โรงเรียนบ้านไตรคีรี สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 มิถุนายน 2564 13:33:29
252  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6 สพป.ระยอง เขต1 24 มิถุนายน 2564 13:30:34
253  โรงเรียนบ้านลิพอน สพป.ภูเก็ต เขต1 23 มิถุนายน 2564 17:10:13
254  โรงเรียนวัดบ้านหนอง สพป.ชัยนาท เขต1 23 มิถุนายน 2564 16:48:09
255  ชุมชนบ้านแฮด สพป.ขอนแก่น เขต2 23 มิถุนายน 2564 16:40:22
256  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 14:58:16
257  วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป.ภูเก็ต เขต1 23 มิถุนายน 2564 14:47:32
258  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 13:57:30
259  หนองโนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 13:14:28
260  โรงเรียนบ้านไม้ขาว สพป.ภูเก็ต เขต1 23 มิถุนายน 2564 12:59:15
261  โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษอุปถัมภ์) สพป.สมุทรสาคร เขต1 23 มิถุนายน 2564 12:30:22
262  ขมิ้นพัฒนวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 11:15:07
263  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 10:28:47
264  โรงเรียนหนองแวงม่วง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 10:24:48
265  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป.นครราชสีมา เขต6 23 มิถุนายน 2564 10:22:34
266  หนองคูวังเดือนห้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 09:45:42
267  โรงเรียนยางคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 09:18:26
268  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 09:13:54
269  บ้านโป่งแดง สพป.ลำพูน เขต2 23 มิถุนายน 2564 05:52:55
270  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 22 มิถุนายน 2564 17:30:20
271  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.นครพนม เขต1 22 มิถุนายน 2564 14:35:14
272  โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต เขต1 22 มิถุนายน 2564 13:56:51
273  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 มิถุนายน 2564 13:24:05
274  บ้านนกเหาะ สพป.นครพนม เขต1 22 มิถุนายน 2564 12:19:31
275  ชุมชนวัดไก่เตี้ย สพป.ปทุมธานี เขต1 22 มิถุนายน 2564 11:49:12
276  บ้านคุ้งตะเภา(โรงเรียนวิถีพุทธ) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 มิถุนายน 2564 11:34:16
277  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต เขต1 22 มิถุนายน 2564 11:25:39
278  วัดพญาปันแดน สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 มิถุนายน 2564 09:05:22
279  โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม สพป.ภูเก็ต เขต1 21 มิถุนายน 2564 16:48:22
280  บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต เขต1 21 มิถุนายน 2564 15:09:28
281  โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม.  21 มิถุนายน 2564 14:58:55
282  โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 21 มิถุนายน 2564 09:07:56
283  บ้านวังแสง ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต2 19 มิถุนายน 2564 15:26:47
284  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม.  18 มิถุนายน 2564 16:06:01
285  โรงเรียนเพียงหลวง16 สพป.เชียงราย เขต4 18 มิถุนายน 2564 14:28:57
286  นิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) สพป.พิษณุโลก เขต1 17 มิถุนายน 2564 14:19:55
287  โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ สพป.พิษณุโลก เขต1 17 มิถุนายน 2564 14:18:43
288  โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป.อุบลราชธานี เขต5 17 มิถุนายน 2564 10:51:08
289  โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 สพป.พัทลุง เขต2 17 มิถุนายน 2564 10:41:27
290  โรงเรียนบ้านห้วยยา สพป.เชียงใหม่ เขต6 16 มิถุนายน 2564 14:36:00
291  บ้านเปือย สพป.อุบลราชธานี เขต4 16 มิถุนายน 2564 11:38:01
292  บ้านยางวังกางฮุง สพป.อุบลราชธานี เขต4 16 มิถุนายน 2564 11:33:35
293  โรงเรียนวัดสวนขัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2564 22:01:22
294  โรงเรียนวัดท่าพญา สพป.ตรัง เขต1 15 มิถุนายน 2564 21:36:06
295  โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ สพป.สระบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2564 21:17:56
296  บ้านสวนสวรรค์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 15 มิถุนายน 2564 09:56:43
297  โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.ลำพูน เขต2 15 มิถุนายน 2564 09:35:01
298  ท้าวสุรนารี(๒๕๒๑) สพป.นครราชสีมา เขต3 14 มิถุนายน 2564 17:08:45
299  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2564 13:04:27
300  โรงเรียนปากพนัง สพม.  11 มิถุนายน 2564 16:36:08


ทั้งหมด 472 รายการ 3 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th