ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว สพป.นครราชสีมา เขต6 30 สิงหาคม 2564 13:57:01
102  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:30:07
103  โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:08:19
104  โรงเรียนบ้านติ้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:06:57
105  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 30 สิงหาคม 2564 10:28:49
106  โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป.สุโขทัย เขต2 30 สิงหาคม 2564 10:22:25
107  โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป.นครราชสีมา เขต6 30 สิงหาคม 2564 10:07:22
108  บ้านขอม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 30 สิงหาคม 2564 09:30:54
109  บ้านหนองแวง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 28 สิงหาคม 2564 21:14:18
110  บ้านหัวขัว สพป.เลย เขต2 28 สิงหาคม 2564 15:55:03
111  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน สพป.ลำพูน เขต2 28 สิงหาคม 2564 11:40:32
112  วัดบ้านหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต6 27 สิงหาคม 2564 15:17:58
113  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 27 สิงหาคม 2564 12:55:19
114  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป.ตรัง เขต2 26 สิงหาคม 2564 13:41:42
115  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 สิงหาคม 2564 22:18:43
116  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 24 สิงหาคม 2564 20:22:02
117  บ้านนาไลย สพป.น่าน เขต1 23 สิงหาคม 2564 10:41:42
118  บ้านใหม่เขานิยม สพป.กำแพงเพชร เขต1 23 สิงหาคม 2564 10:01:26
119  บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป.น่าน เขต1 19 สิงหาคม 2564 15:47:31
120  โรงเรียนบ้านปางสา สพป.น่าน เขต1 18 สิงหาคม 2564 14:08:52
121  บ้านหัววังกร่าง สพป.พิษณุโลก เขต1 18 สิงหาคม 2564 12:53:32
122  บ้านดงยาง สพป.สุโขทัย เขต2 16 สิงหาคม 2564 19:49:50
123  บ้านควนหินแท่น สพป.พัทลุง เขต2 16 สิงหาคม 2564 18:51:08
124  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 สิงหาคม 2564 15:35:07
125  โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ สพป.น่าน เขต1 16 สิงหาคม 2564 13:48:05
126  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 สิงหาคม 2564 13:23:34
127  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป.เชียงใหม่ เขต6 16 สิงหาคม 2564 09:18:19
128  โรงเรียนโคกตาพรหม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 12 สิงหาคม 2564 13:07:44
129  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม.  11 สิงหาคม 2564 13:01:06
130  โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม.  6 สิงหาคม 2564 12:15:02
131  บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) สพป.แพร่ เขต1 5 สิงหาคม 2564 11:26:53
132  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป.น่าน เขต1 2 สิงหาคม 2564 16:32:10
133  อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป.บึงกาฬ เขต1 2 สิงหาคม 2564 15:42:57
134  โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม.  2 สิงหาคม 2564 12:02:39
135  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 2 สิงหาคม 2564 10:58:00
136  คณฑีพิทยาคม สพม.  29 กรกฎาคม 2564 12:20:45
137  โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม.  29 กรกฎาคม 2564 12:01:21
138  นครไตรตรึงษ์ สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:51:07
139  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:49:48
140  โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:32:20
141  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:23:38
142  โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:05:29
143  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) สพป.พิจิตร เขต2 20 กรกฎาคม 2564 15:59:28
144  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 สพป.ระยอง เขต1 16 กรกฎาคม 2564 14:52:36
145  โรงเรียนบ้านเมืองจัง สพป.น่าน เขต1 15 กรกฎาคม 2564 11:36:55
146  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 16:26:05
147  ชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 กรกฎาคม 2564 16:07:39
148  บ้านโนนแดง สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 13:46:10
149  โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:37:21
150  โรงเรียนบ้านนาโส่ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:33:21
151  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:28:59
152  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:27:07
153  โรงเรียนบ้านสีสุก สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:14:11
154  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:05:16
155  โรงเรียนบ้านคลองกรูด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 12 กรกฎาคม 2564 13:16:54
156  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา สพป.น่าน เขต1 8 กรกฎาคม 2564 15:22:25
157  โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง สพป.น่าน เขต1 8 กรกฎาคม 2564 14:38:56
158  นามูลสมบูรณ์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 กรกฎาคม 2564 16:54:31
159  โรงเรียนวัดโบราณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 2 กรกฎาคม 2564 18:49:36
160  โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป.อุบลราชธานี เขต3 2 กรกฎาคม 2564 09:52:43
161  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 1 กรกฎาคม 2564 14:06:35
162  โรงเรียนบ้านชำแระ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กรกฎาคม 2564 12:30:23
163  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กรกฎาคม 2564 09:06:39
164  โรงเรียนบ้านวังกะเบา สพป.นครพนม เขต1 30 มิถุนายน 2564 20:45:10
165  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มิถุนายน 2564 20:35:51
166  โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 มิถุนายน 2564 18:09:46
167  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม.  30 มิถุนายน 2564 17:44:59
168  ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 มิถุนายน 2564 17:18:28
169  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 15:38:43
170  จินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 15:32:44
171  บ้านดอนระเบียง สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 14:36:09
172  โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 14:18:27
173  โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านหนองชุมแสง)กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:54:12
174  โคกศรีวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:21:43
175  หัวนาคำจรูญศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:13:48
176  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:11:02
177  บ้านเว่อวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 12:27:47
178  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 12:03:51
179  โรงเรียหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 11:46:15
180  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 11:08:00
181  บ้านคอกหนองไพร สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มิถุนายน 2564 10:56:44
182  หนองไม้พลวงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 10:22:53
183  โรงเรียนหนองแข้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 10:13:50
184  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์ป สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:40:47
185  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:39:57
186  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:28:56
187  บ้านแม่ราก สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:01:11
188  บ้านเก่าน้อย สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 09:00:06
189  กุดฆ้องชัยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 08:59:01
190  บ้านขามฆ้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มิถุนายน 2564 08:53:49
191  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 08:22:18
192  บ้านท่าศาลา สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 มิถุนายน 2564 05:49:58
193  โรงเรียนบ้านแม่พร้าว สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:59:57
194  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:53:08
195  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:11:00
196  บ้านชัยศรีสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 22:10:47
197  บ้านหนองกลางโคก สพป.มหาสารคาม เขต2 29 มิถุนายน 2564 22:10:35
198  คำโองวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 21:44:46
199  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 21:32:12
200  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 20:48:18


ทั้งหมด 473 รายการ 2 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th