ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนวัดหนองบัว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 30 สิงหาคม 2564 10:28:49
102  โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป.สุโขทัย เขต2 30 สิงหาคม 2564 10:22:25
103  โรงเรียนบ้านห้วยโจด สพป.นครราชสีมา เขต6 30 สิงหาคม 2564 10:07:22
104  บ้านขอม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 30 สิงหาคม 2564 09:30:54
105  บ้านหนองแวง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 28 สิงหาคม 2564 21:14:18
106  บ้านหัวขัว สพป.เลย เขต2 28 สิงหาคม 2564 15:55:03
107  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน สพป.ลำพูน เขต2 28 สิงหาคม 2564 11:40:32
108  วัดบ้านหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต6 27 สิงหาคม 2564 15:17:58
109  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 27 สิงหาคม 2564 12:55:19
110  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป.ตรัง เขต2 26 สิงหาคม 2564 13:41:42
111  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 สิงหาคม 2564 22:18:43
112  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 24 สิงหาคม 2564 20:22:02
113  บ้านนาไลย สพป.น่าน เขต1 23 สิงหาคม 2564 10:41:42
114  บ้านใหม่เขานิยม สพป.กำแพงเพชร เขต1 23 สิงหาคม 2564 10:01:26
115  บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป.น่าน เขต1 19 สิงหาคม 2564 15:47:31
116  โรงเรียนบ้านปางสา สพป.น่าน เขต1 18 สิงหาคม 2564 14:08:52
117  บ้านหัววังกร่าง สพป.พิษณุโลก เขต1 18 สิงหาคม 2564 12:53:32
118  บ้านดงยาง สพป.สุโขทัย เขต2 16 สิงหาคม 2564 19:49:50
119  บ้านควนหินแท่น สพป.พัทลุง เขต2 16 สิงหาคม 2564 18:51:08
120  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 สิงหาคม 2564 15:35:07
121  โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ สพป.น่าน เขต1 16 สิงหาคม 2564 13:48:05
122  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 สิงหาคม 2564 13:23:34
123  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม สพป.เชียงใหม่ เขต6 16 สิงหาคม 2564 09:18:19
124  โรงเรียนโคกตาพรหม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 12 สิงหาคม 2564 13:07:44
125  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม.  11 สิงหาคม 2564 13:01:06
126  โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม.  6 สิงหาคม 2564 12:15:02
127  บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) สพป.แพร่ เขต1 5 สิงหาคม 2564 11:26:53
128  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป.น่าน เขต1 2 สิงหาคม 2564 16:32:10
129  อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป.บึงกาฬ เขต1 2 สิงหาคม 2564 15:42:57
130  โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม.  2 สิงหาคม 2564 12:02:39
131  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 2 สิงหาคม 2564 10:58:00
132  คณฑีพิทยาคม สพม.  29 กรกฎาคม 2564 12:20:45
133  โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม.  29 กรกฎาคม 2564 12:01:21
134  นครไตรตรึงษ์ สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:51:07
135  โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:49:48
136  โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:32:20
137  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:23:38
138  โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:05:29
139  โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) สพป.พิจิตร เขต2 20 กรกฎาคม 2564 15:59:28
140  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง9 สพป.ระยอง เขต1 16 กรกฎาคม 2564 14:52:36
141  โรงเรียนบ้านเมืองจัง สพป.น่าน เขต1 15 กรกฎาคม 2564 11:36:55
142  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 16:26:05
143  ชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 กรกฎาคม 2564 16:07:39
144  บ้านโนนแดง สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 13:46:10
145  โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:37:21
146  โรงเรียนบ้านนาโส่ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:33:21
147  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:28:59
148  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:27:07
149  โรงเรียนบ้านสีสุก สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:14:11
150  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:05:16
151  โรงเรียนบ้านคลองกรูด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 12 กรกฎาคม 2564 13:16:54
152  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา สพป.น่าน เขต1 8 กรกฎาคม 2564 15:22:25
153  โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง สพป.น่าน เขต1 8 กรกฎาคม 2564 14:38:56
154  นามูลสมบูรณ์วิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 4 กรกฎาคม 2564 16:54:31
155  โรงเรียนวัดโบราณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 2 กรกฎาคม 2564 18:49:36
156  โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป.อุบลราชธานี เขต3 2 กรกฎาคม 2564 09:52:43
157  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 1 กรกฎาคม 2564 14:06:35
158  โรงเรียนบ้านชำแระ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กรกฎาคม 2564 12:30:23
159  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กรกฎาคม 2564 09:06:39
160  โรงเรียนบ้านวังกะเบา สพป.นครพนม เขต1 30 มิถุนายน 2564 20:45:10
161  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มิถุนายน 2564 20:35:51
162  โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 มิถุนายน 2564 18:09:46
163  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม.  30 มิถุนายน 2564 17:44:59
164  ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 มิถุนายน 2564 17:18:28
165  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 15:38:43
166  จินดาสินธวานนท์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 15:32:44
167  บ้านดอนระเบียง สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 14:36:09
168  โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 14:18:27
169  โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านหนองชุมแสง)กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:54:12
170  โคกศรีวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:21:43
171  หัวนาคำจรูญศิลป์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:13:48
172  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 13:11:02
173  บ้านเว่อวิทยานุกูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 12:27:47
174  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 12:03:51
175  โรงเรียหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 11:46:15
176  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 11:08:00
177  บ้านคอกหนองไพร สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มิถุนายน 2564 10:56:44
178  หนองไม้พลวงวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 10:22:53
179  โรงเรียนหนองแข้วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 10:13:50
180  โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์ป สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:40:47
181  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:39:57
182  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:28:56
183  บ้านแม่ราก สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:01:11
184  บ้านเก่าน้อย สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 09:00:06
185  กุดฆ้องชัยวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 30 มิถุนายน 2564 08:59:01
186  บ้านขามฆ้อง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มิถุนายน 2564 08:53:49
187  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 08:22:18
188  บ้านท่าศาลา สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 มิถุนายน 2564 05:49:58
189  โรงเรียนบ้านแม่พร้าว สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:59:57
190  โรงเรียนบ้านนาดี สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:53:08
191  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:11:00
192  บ้านชัยศรีสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 22:10:47
193  บ้านหนองกลางโคก สพป.มหาสารคาม เขต2 29 มิถุนายน 2564 22:10:35
194  คำโองวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 21:44:46
195  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 21:32:12
196  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 20:48:18
197  นาอวนวิทยาสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 19:52:26
198  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มิถุนายน 2564 19:28:38
199  โรงเรียนดอนขีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 15:51:47
200  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป.สุโขทัย เขต2 29 มิถุนายน 2564 15:37:57


ทั้งหมด 468 รายการ 2 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th