ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ สพป.ขอนแก่น เขต4 27 ธันวาคม 2564 19:10:55
2  โรงเรียนบ้านหาดทับยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 26 ธันวาคม 2564 08:18:03
3  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 13 ธันวาคม 2564 15:21:28
4  โรงเรียนบ้านผักเฮือก สพป.น่าน เขต2 2 ธันวาคม 2564 10:35:37
5  บ้านใหม่ สพป.น่าน เขต1 29 พฤศจิกายน 2564 15:28:52
6  โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน สพป.น่าน เขต1 26 พฤศจิกายน 2564 16:17:15
7  โรงเรียนบ้านน้ำเคิม สพป.น่าน เขต1 25 พฤศจิกายน 2564 10:53:26
8  โรงเรียนบ้านก้อ สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 12:53:04
9  โรงเรียนบ้านตอง สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 11:00:13
10  โรงเรียนบ้านเรือง สพป.น่าน เขต1 1 พฤศจิกายน 2564 15:10:12
11  วัดชลธาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 1 พฤศจิกายน 2564 11:31:36
12  อนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต1 22 ตุลาคม 2564 14:15:29
13  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:32:20
14  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๓(บ้านพุม่วง) สพป.เพชรบุรี เขต1 21 ตุลาคม 2564 20:28:56
15  โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 19 ตุลาคม 2564 15:07:24
16  โรงเรียนบ้านถืมตอง สพป.น่าน เขต1 8 ตุลาคม 2564 11:47:43
17  โรงเรียนบ้านตาทิตย์ สพป.สุรินทร์ เขต2 6 ตุลาคม 2564 14:44:31
18  บ้านม่วงเนิ้ง สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 11:49:40
19  บ้านอ่ายนาผา สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 11:28:17
20  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป.สุรินทร์ เขต2 1 ตุลาคม 2564 11:21:29
21  โรงเรียนบ้านพะเยา สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 10:27:30
22  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2564 14:25:52
23  บ้านน้ำตวง สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2564 13:34:47
24  โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง สพป.พิษณุโลก เขต2 27 กันยายน 2564 08:18:03
25  โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป.พิษณุโลก เขต2 23 กันยายน 2564 18:11:54
26  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น สพป.น่าน เขต1 23 กันยายน 2564 15:09:35
27  บ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป.สุรินทร์ เขต2 23 กันยายน 2564 14:04:40
28  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล สพป.สุรินทร์ เขต2 23 กันยายน 2564 13:37:10
29  โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.สุรินทร์ เขต2 22 กันยายน 2564 11:03:26
30  โรงเรียนบ้านแคนดำ สพป.สุรินทร์ เขต2 22 กันยายน 2564 10:29:28
31  โรงเรียนบ้านเชียงของ สพป.น่าน เขต1 17 กันยายน 2564 16:43:10
32  บ้านเป้า สพป.น่าน เขต1 14 กันยายน 2564 13:42:54
33  บ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต2 13 กันยายน 2564 12:36:37
34  บ้านท่าไม้รวก สพป.เพชรบุรี เขต2 13 กันยายน 2564 12:10:22
35  โรงเรียนบ้านนาผา สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2564 14:00:56
36  โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม.  10 กันยายน 2564 13:53:08
37  บ้านหนองคูขาม สพม.  10 กันยายน 2564 12:37:41
38  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2564 12:35:04
39  บ้านหนองคูขาม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 10 กันยายน 2564 12:31:59
40  บ้านเชิงดอย สพป.สกลนคร เขต1 10 กันยายน 2564 12:00:20
41  บ้านม่วงใหม่ น้ำลัดสบแก่น(เรียนรวม) สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2564 10:58:16
42  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 16:00:07
43  โรงเรียนบ้านน้ำปูน สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 14:13:14
44  โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านพี้ใต้) สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 13:03:02
45  โรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 11:25:22
46  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สพป.น่าน เขต1 7 กันยายน 2564 12:54:40
47  โรงเรียนบ้านแขว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 6 กันยายน 2564 14:55:25
48  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.นครราชสีมา เขต6 6 กันยายน 2564 10:36:23
49  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป.น่าน เขต1 3 กันยายน 2564 14:40:28
50  โรงเรียนบ้านพอก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 กันยายน 2564 14:32:32
51  บ้านขุนฝาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2564 13:47:03
52  โรงเรียนบ้านโคกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต2 3 กันยายน 2564 10:29:27
53  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 กันยายน 2564 17:24:40
54  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 15:18:16
55  โรงเรียนกลางคลอง 27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 กันยายน 2564 11:30:11
56  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 11:03:30
57  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 2 กันยายน 2564 11:02:40
58  โรงเรียนบ้านประคำ สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 10:15:34
59  โรงเรียนบ้านหลุบกุง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 20:51:23
60  วัดบ้านหนองหัวช้าง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 15:05:58
61  ไทยรัฐวิทยา๑๘ (เพียไซย์ดอนกระชาย) สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 15:03:44
62  โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 14:57:32
63  โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:50:22
64  ไทยรัฐวิทยา๑๘ (เพียไซย์ดอนกระชาย) สพป.นครราชสีมา เขต1 1 กันยายน 2564 14:42:57
65  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:37:08
66  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:15:38
67  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 13:35:49
68  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 13:02:00
69  โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:49:04
70  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:19:29
71  โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:07:57
72  บ้านตะคร้อโนนทอง สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 11:59:34
73  โรงเรียนบ้านป่าคา สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 11:19:38
74  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 11:00:05
75  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กันยายน 2564 10:49:36
76  โรงเรียนบ้านโสน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 16:28:58
77  โรงเรียนบ้านอาลัย สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:57:54
78  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:55:14
79  บ้านตาดม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:29:22
80  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:47:20
81  โรงเรียนบ้านบัวบก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:29:26
82  บ้านตาอุด สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 13:50:14
83  โรงเรียนบ้านโพง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 13:49:02
84  วัดภูนก สพป.สุโขทัย เขต2 31 สิงหาคม 2564 13:41:53
85  โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป.นครราชสีมา เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:45:47
86  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:37:32
87  โรงเรียนบ้านตะเภา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:07:51
88  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 11:21:29
89  โรงเรียนบ้านโพงกอก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 10:25:54
90  โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 10:00:09
91  โรงเรียนบ้านเขวิก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 07:30:28
92  บ้านโซกม่วง สพป.สุโขทัย เขต2 30 สิงหาคม 2564 21:55:28
93  โรงเรียนนิคม1 สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 21:05:53
94  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 17:11:56
95  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 16:01:15
96  โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:52:03
97  โรงเรียนบ้านสามขา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:47:14
98  บ้านโคกเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:39:41
99  โรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราด เขต1 30 สิงหาคม 2564 15:16:25
100  โรงเรียนบ้านปางหลวง สพป.เชียงราย เขต2 30 สิงหาคม 2564 14:18:32


ทั้งหมด 473 รายการ 1 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th