ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  บ้านสำโรง สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 กันยายน 2563 19:17:30
102  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 16:19:20
103  บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 15:44:19
104  บ้านหนองกรด สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 กันยายน 2563 15:10:58
105  โรงเรียนบ้านแม่ออก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 14:41:30
106  รร.บ้านหนองม่วน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 14:21:50
107  บ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต2 8 กันยายน 2563 12:05:46
108  โรงเรียนบ้านหนองระนาม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 8 กันยายน 2563 11:26:21
109  โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 8 กันยายน 2563 11:25:05
110  โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป.ตาก เขต1 8 กันยายน 2563 09:38:11
111  บ้านแม่อมลาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 09:16:28
112  โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 7 กันยายน 2563 14:48:12
113  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 7 กันยายน 2563 11:27:03
114  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต3 6 กันยายน 2563 15:53:35
115  บ้านจังเอิน สพป.ศรีสะเกษ เขต2 5 กันยายน 2563 07:55:22
116  โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม.  3 กันยายน 2563 13:07:57
117  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป.ขอนแก่น เขต1 3 กันยายน 2563 10:54:43
118  โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.นครสวรรค์ เขต3 2 กันยายน 2563 10:29:51
119  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม.  1 กันยายน 2563 14:04:13
120  อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) สพป.พิจิตร เขต2 1 กันยายน 2563 12:53:36
121  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 1 กันยายน 2563 09:12:04
122  โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม.  31 สิงหาคม 2563 22:57:32
123  โรงเรียนบ้านสะทืด สพป.สุรินทร์ เขต2 31 สิงหาคม 2563 22:36:17
124  โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม.  31 สิงหาคม 2563 22:27:53
125  โรงเรียนวัดบ่อนิมิต สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 สิงหาคม 2563 15:30:40
126  โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 สพป.ตรัง เขต1 31 สิงหาคม 2563 15:09:06
127  โรงเรียนชุมชนใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 31 สิงหาคม 2563 10:46:15
128  โรงเรียนวัดโรจนาราม สพป.พัทลุง เขต2 31 สิงหาคม 2563 10:21:46
129  โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต1 31 สิงหาคม 2563 10:19:32
130  โรงเรียนบ้านขุนวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 30 สิงหาคม 2563 10:08:23
131  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 28 สิงหาคม 2563 09:38:27
132  วัดป่า (ท่าขึ้น) สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 27 สิงหาคม 2563 12:13:10
133  โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) สพป.น่าน เขต1 26 สิงหาคม 2563 11:16:41
134  โรงเรียนบ้านดู่น้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 สิงหาคม 2563 09:25:04
135  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 25 สิงหาคม 2563 13:54:46
136  โรงเรียนตาพระยา สพม.  25 สิงหาคม 2563 10:15:38
137  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 สิงหาคม 2563 15:29:39
138  โรงเรียนวัดเขาดุม สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 สิงหาคม 2563 15:11:54
139  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 24 สิงหาคม 2563 14:09:18
140  โรงเรียนชิตใจชื่น สพม.  22 สิงหาคม 2563 11:31:33
141  โรงเรียนวัดท่างาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 22 สิงหาคม 2563 09:04:34
142  โรงเรียนบ้านมะขาม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 20 สิงหาคม 2563 14:15:42
143  โรงเรียนบ้านตรีคาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 20 สิงหาคม 2563 10:37:06
144  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2563 15:43:55
145  วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม.  19 สิงหาคม 2563 11:50:14
146  โรงเรียนบ้านธาตุ สพป.อุบลราชธานี เขต4 19 สิงหาคม 2563 11:45:53
147  โรงเรียนวัดห้วยพระ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 19 สิงหาคม 2563 11:18:16
148  บ้านดอนทะแยง สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2563 13:47:27
149  โรงเรียนบ้านขามทับขอน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 18 สิงหาคม 2563 13:27:19
150  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 สิงหาคม 2563 12:15:16
151  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต2 18 สิงหาคม 2563 09:36:56
152  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2563 08:51:15
153  โรงเรียนวัดใหม่ทอน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 17 สิงหาคม 2563 22:35:02
154  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนร สพม.  17 สิงหาคม 2563 19:23:28
155  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต4 17 สิงหาคม 2563 13:45:53
156  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 สพป.เชียงใหม่ เขต3 17 สิงหาคม 2563 09:36:36
157  โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต3 15 สิงหาคม 2563 22:24:06
158  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป.นนทบุรี เขต2 15 สิงหาคม 2563 11:36:52
159  กรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม.  14 สิงหาคม 2563 16:20:53
160  โรงเรียนวัดสันป่าค่า สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 สิงหาคม 2563 15:12:29
161  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม.  14 สิงหาคม 2563 15:02:02
162  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) สพป.สมุทรสงคราม เขต1 14 สิงหาคม 2563 13:17:35
163  วัดบางใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 สิงหาคม 2563 11:12:41
164  โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม.  13 สิงหาคม 2563 20:26:03
165  บ้านมะม่วงทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 13 สิงหาคม 2563 15:11:35
166  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 สิงหาคม 2563 15:08:38
167  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม.  13 สิงหาคม 2563 15:05:28
168  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม.  13 สิงหาคม 2563 12:40:08
169  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม.  13 สิงหาคม 2563 11:25:40
170  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม.  13 สิงหาคม 2563 09:49:32
171  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม.  12 สิงหาคม 2563 14:13:00
172  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 สิงหาคม 2563 15:59:03
173  ชุมชนบ้านเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต6 11 สิงหาคม 2563 15:46:26
174  บ้านหนองคอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 สิงหาคม 2563 13:47:28
175  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 สิงหาคม 2563 12:38:01
176  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 สิงหาคม 2563 11:02:12
177  บ้านคงคาล้อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 สิงหาคม 2563 09:57:03
178  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 สิงหาคม 2563 09:00:43
179  โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.เชียงใหม่ เขต3 10 สิงหาคม 2563 14:44:05
180  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 สิงหาคม 2563 13:30:42
181  โรงเรียนวัดหนองนา สพป.ลพบุรี เขต2 10 สิงหาคม 2563 10:54:35
182  ฤทธิณรงค์รอน สพม.  7 สิงหาคม 2563 21:08:56
183  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) สพป.พิษณุโลก เขต1 7 สิงหาคม 2563 18:18:50
184  บ้านหนองขาม สพป.เพชรบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 15:22:31
185  วัดพระพรหม สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 14:17:39
186  วัดน้ำรอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 12:27:02
187  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สพป.เชียงราย เขต4 7 สิงหาคม 2563 11:26:15
188  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ สพป.ลพบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 11:05:34
189  โรงเรียนวัดสอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 10:57:04
190  โรงเรียนบ้านศรีเมือง สพป.ลพบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 09:50:52
191  วัดราษฎร์เจริญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 09:38:33
192  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร) สพป.เพชรบุรี เขต2 6 สิงหาคม 2563 09:23:54
193  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป.ขอนแก่น เขต3 5 สิงหาคม 2563 15:44:32
194  โรงเรียนบ้านเนินไร่(ประชารักษ์อุปถัมภ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 5 สิงหาคม 2563 14:01:46
195  บ้านหนองขามประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 5 สิงหาคม 2563 12:50:27
196  โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 5 สิงหาคม 2563 09:27:05
197  โรงเรียนศรียาภัย สพม.  5 สิงหาคม 2563 08:45:26
198  โรงเรียนวัดป่าถ่อน สพป.สุโขทัย เขต2 4 สิงหาคม 2563 14:56:44
199  โรงเรียนบ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต2 4 สิงหาคม 2563 08:50:44
200  โรงเรียนวัดบ้านงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2563 11:04:27


ทั้งหมด 438 รายการ 2 / 5
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th