ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านร่อน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 9 กันยายน 2563 10:54:31
102  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 9 กันยายน 2563 10:35:42
103  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป.มหาสารคาม เขต2 9 กันยายน 2563 09:07:26
104  บ้านสำโรง สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 กันยายน 2563 19:17:30
105  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 16:19:20
106  บ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 15:44:19
107  บ้านหนองกรด สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 กันยายน 2563 15:10:58
108  โรงเรียนบ้านแม่ออก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 14:41:30
109  รร.บ้านหนองม่วน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 14:21:50
110  บ้านโปง สพป.เชียงใหม่ เขต2 8 กันยายน 2563 12:05:46
111  โรงเรียนบ้านหนองระนาม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 8 กันยายน 2563 11:26:21
112  โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 8 กันยายน 2563 11:25:05
113  โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป.ตาก เขต1 8 กันยายน 2563 09:38:11
114  บ้านแม่อมลาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 8 กันยายน 2563 09:16:28
115  โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 7 กันยายน 2563 14:48:12
116  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 7 กันยายน 2563 11:27:03
117  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เชียงใหม่ เขต3 6 กันยายน 2563 15:53:35
118  บ้านจังเอิน สพป.ศรีสะเกษ เขต2 5 กันยายน 2563 07:55:22
119  โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม.  3 กันยายน 2563 13:07:57
120  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป.ขอนแก่น เขต1 3 กันยายน 2563 10:54:43
121  โรงเรียนบ้านดงมัน สพป.นครสวรรค์ เขต3 2 กันยายน 2563 10:29:51
122  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม.  1 กันยายน 2563 14:04:13
123  อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) สพป.พิจิตร เขต2 1 กันยายน 2563 12:53:36
124  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 1 กันยายน 2563 09:12:04
125  โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม.  31 สิงหาคม 2563 22:57:32
126  โรงเรียนบ้านสะทืด สพป.สุรินทร์ เขต2 31 สิงหาคม 2563 22:36:17
127  โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม.  31 สิงหาคม 2563 22:27:53
128  โรงเรียนวัดบ่อนิมิต สพป.นครสวรรค์ เขต3 31 สิงหาคม 2563 15:30:40
129  โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 สพป.ตรัง เขต1 31 สิงหาคม 2563 15:09:06
130  โรงเรียนชุมชนใหม่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 31 สิงหาคม 2563 10:46:15
131  โรงเรียนวัดโรจนาราม สพป.พัทลุง เขต2 31 สิงหาคม 2563 10:21:46
132  โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต1 31 สิงหาคม 2563 10:19:32
133  โรงเรียนบ้านขุนวง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 30 สิงหาคม 2563 10:08:23
134  โรงเรียนพนมรอกวิทยา สพม.  29 สิงหาคม 2563 21:42:25
135  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 28 สิงหาคม 2563 09:38:27
136  วัดป่า (ท่าขึ้น) สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 27 สิงหาคม 2563 12:13:10
137  โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) สพป.น่าน เขต1 26 สิงหาคม 2563 11:16:41
138  โรงเรียนบ้านดู่น้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 สิงหาคม 2563 09:25:04
139  โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 25 สิงหาคม 2563 13:54:46
140  โรงเรียนตาพระยา สพม.  25 สิงหาคม 2563 10:15:38
141  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 สิงหาคม 2563 15:29:39
142  โรงเรียนวัดเขาดุม สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 สิงหาคม 2563 15:11:54
143  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 24 สิงหาคม 2563 14:09:18
144  โรงเรียนชิตใจชื่น สพม.  22 สิงหาคม 2563 11:31:33
145  โรงเรียนวัดท่างาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 22 สิงหาคม 2563 09:04:34
146  โรงเรียนบ้านมะขาม สพป.ศรีสะเกษ เขต3 20 สิงหาคม 2563 14:15:42
147  โรงเรียนบ้านตรีคาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 20 สิงหาคม 2563 10:37:06
148  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2563 15:43:55
149  วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม.  19 สิงหาคม 2563 11:50:14
150  โรงเรียนบ้านธาตุ สพป.อุบลราชธานี เขต4 19 สิงหาคม 2563 11:45:53
151  โรงเรียนวัดห้วยพระ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 19 สิงหาคม 2563 11:18:16
152  บ้านดอนทะแยง สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2563 13:47:27
153  โรงเรียนบ้านขามทับขอน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 18 สิงหาคม 2563 13:27:19
154  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต1 18 สิงหาคม 2563 12:15:16
155  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ สพป.สุรินทร์ เขต2 18 สิงหาคม 2563 09:36:56
156  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2563 08:51:15
157  โรงเรียนวัดใหม่ทอน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 17 สิงหาคม 2563 22:35:02
158  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนร สพม.  17 สิงหาคม 2563 19:23:28
159  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต4 17 สิงหาคม 2563 13:45:53
160  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 สพป.ลำพูน เขต3 17 สิงหาคม 2563 09:36:36
161  โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต3 15 สิงหาคม 2563 22:24:06
162  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป.นนทบุรี เขต2 15 สิงหาคม 2563 11:36:52
163  กรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม.  14 สิงหาคม 2563 16:20:53
164  โรงเรียนวัดสันป่าค่า สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 สิงหาคม 2563 15:12:29
165  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม.  14 สิงหาคม 2563 15:02:02
166  โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวมิลจันทร์) สพป.สมุทรสงคราม เขต1 14 สิงหาคม 2563 13:17:35
167  วัดบางใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 สิงหาคม 2563 11:12:41
168  โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม.  13 สิงหาคม 2563 20:26:03
169  บ้านมะม่วงทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 13 สิงหาคม 2563 15:11:35
170  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 สิงหาคม 2563 15:08:38
171  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม.  13 สิงหาคม 2563 15:05:28
172  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม.  13 สิงหาคม 2563 12:40:08
173  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม.  13 สิงหาคม 2563 11:25:40
174  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม.  13 สิงหาคม 2563 09:49:32
175  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม.  12 สิงหาคม 2563 14:13:00
176  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 สิงหาคม 2563 15:59:03
177  ชุมชนบ้านเหลื่อม สพป.นครราชสีมา เขต6 11 สิงหาคม 2563 15:46:26
178  บ้านหนองคอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 สิงหาคม 2563 13:47:28
179  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 สิงหาคม 2563 12:38:01
180  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 สิงหาคม 2563 11:02:12
181  บ้านคงคาล้อม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 สิงหาคม 2563 09:57:03
182  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 สิงหาคม 2563 09:00:43
183  โรงเรียนบ้านแม่ใจ สพป.เชียงใหม่ เขต3 10 สิงหาคม 2563 14:44:05
184  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 สิงหาคม 2563 13:30:42
185  โรงเรียนวัดหนองนา สพป.ลพบุรี เขต2 10 สิงหาคม 2563 10:54:35
186  ฤทธิณรงค์รอน สพม.  7 สิงหาคม 2563 21:08:56
187  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) สพป.พิษณุโลก เขต1 7 สิงหาคม 2563 18:18:50
188  บ้านหนองขาม สพป.เพชรบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 15:22:31
189  วัดพระพรหม สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 14:17:39
190  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 7 สิงหาคม 2563 13:22:47
191  วัดน้ำรอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 12:27:02
192  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สพป.เชียงราย เขต4 7 สิงหาคม 2563 11:26:15
193  โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ สพป.ลพบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 11:05:34
194  โรงเรียนวัดสอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 10:57:04
195  โรงเรียนบ้านศรีเมือง สพป.ลพบุรี เขต2 7 สิงหาคม 2563 09:50:52
196  วัดราษฎร์เจริญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 09:38:33
197  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร) สพป.เพชรบุรี เขต2 6 สิงหาคม 2563 09:23:54
198  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป.ขอนแก่น เขต3 5 สิงหาคม 2563 15:44:32
199  โรงเรียนบ้านเนินไร่(ประชารักษ์อุปถัมภ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 5 สิงหาคม 2563 14:01:46
200  บ้านหนองขามประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 5 สิงหาคม 2563 12:50:27


ทั้งหมด 449 รายการ 2 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th