ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
201  โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.นครพนม เขต1 10 มิถุนายน 2562 08:42:29
202  หนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 21:39:55
203  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 20:19:36
204  หนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขอนแก่น เขต1 9 มิถุนายน 2562 19:31:41
205  โรงเรียนบ้านกล้วย สพป.นครพนม เขต1 9 มิถุนายน 2562 08:20:24
206  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2562 23:55:38
207  โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ เขต1 8 มิถุนายน 2562 19:16:30
208  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2562 14:56:01
209  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป.ขอนแก่น เขต1 8 มิถุนายน 2562 12:00:53
210  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง สพป.สงขลา เขต1 8 มิถุนายน 2562 11:32:29
211  โรงเรียนวัดดาวคะนอง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 7 มิถุนายน 2562 21:54:47
212  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 21:26:23
213  โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม.  7 มิถุนายน 2562 18:54:42
214  อนุบาลวังดิน สพป.ลำพูน เขต2 7 มิถุนายน 2562 18:17:22
215  หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:41:38
216  บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:38:43
217  บ้านสว่างสำราญ สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 11:36:52
218  บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:42:13
219  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:36:59
220  โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:36:25
221  โรงเรียนบ้านวังสิม สพป.นครพนม เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:31:02
222  โรงเรียนวรนคร สพป.น่าน เขต2 7 มิถุนายน 2562 10:22:41
223  โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม.  7 มิถุนายน 2562 10:11:41
224  บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 10:05:42
225  อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป.เชียงราย เขต4 7 มิถุนายน 2562 10:02:34
226  บ้านดอนหญ้านาง สพป.ขอนแก่น เขต1 7 มิถุนายน 2562 08:45:29
227  โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 7 มิถุนายน 2562 04:58:03
228  บ้านโคกกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 17:22:04
229  บ้านแดงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:31:21
230  โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:16:28
231  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 15:10:28
232  บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 14:05:56
233  วัดบางเตยใน สพป.ปทุมธานี เขต1 6 มิถุนายน 2562 13:57:51
234  โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 12:51:11
235  บ้านหนองเบ็ญ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 12:16:44
236  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:48:58
237  โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:47:47
238  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:37:14
239  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 11:37:13
240  โรงเรียนศึกษานารี สพม.  6 มิถุนายน 2562 10:30:43
241  โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:25:38
242  โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 สพป.สระบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:12:15
243  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 10:10:56
244  โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง สพป.ขอนแก่น เขต1 6 มิถุนายน 2562 09:49:03
245  บ้านอาคุณ สพป.สุรินทร์ เขต2 6 มิถุนายน 2562 09:43:48
246  โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.เพชรบุรี เขต2 6 มิถุนายน 2562 09:21:24
247  บ้านโนนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต1 6 มิถุนายน 2562 04:44:16
248  โรงเรียนบ้านหัวพี สพป.สุรินทร์ เขต2 5 มิถุนายน 2562 16:54:16
249  บ้านหนองตาด สพป.สุรินทร์ เขต2 5 มิถุนายน 2562 16:05:58
250  โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 15:13:38
251  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 5 มิถุนายน 2562 14:30:04
252  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 14:01:51
253  วิมุตยารามพิทยากร สพม.  5 มิถุนายน 2562 13:56:39
254  โรงเรียนบ้านนาบั่ว สพป.นครพนม เขต1 5 มิถุนายน 2562 12:49:21
255  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) สพป.อุดรธานี เขต1 5 มิถุนายน 2562 12:48:09
256  โรงเรียนบ้านดงบาก สพป.นครพนม เขต1 5 มิถุนายน 2562 11:34:16
257  โรงเรียนหินกองวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 10:44:17
258  โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต1 5 มิถุนายน 2562 09:39:45
259  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 20:06:36
260  บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต1 4 มิถุนายน 2562 16:33:18
261  บ้านหนองห้าง สพป.นครพนม เขต1 4 มิถุนายน 2562 15:12:55
262  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 14:30:22
263  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:45:23
264  โรงเรียนบ้านวังโพน สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:40:21
265  บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:34:29
266  โรงเรียนบ้านค้อ สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:28:48
267  ห้วยหว้าวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:27:25
268  บ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:26:13
269  โรงเรียนบ้านคำบอน สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 13:11:58
270  โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต1 4 มิถุนายน 2562 11:29:08
271  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 4 มิถุนายน 2562 10:54:14
272  บ้านนาขามส้มป่อย สพป.นครพนม เขต1 4 มิถุนายน 2562 10:16:41
273  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 4 มิถุนายน 2562 10:05:22
274  โรงเรียนบ้านยางซอง สพป.อุดรธานี เขต1 4 มิถุนายน 2562 09:32:44
275  บ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต2 2 มิถุนายน 2562 00:28:07
276  โรงเรียนบ้านโนนโจด สพป.ชัยภูมิ เขต2 31 พฤษภาคม 2562 16:55:03
277  บ้านนาโพธิ์กลาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 พฤษภาคม 2562 14:32:47
278  โรงเรียนบ้านน้ำมิน สพป.พะเยา เขต2 31 พฤษภาคม 2562 13:46:47
279  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป.ขอนแก่น เขต1 31 พฤษภาคม 2562 11:23:15
280  โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) สพป.เชียงราย เขต4 31 พฤษภาคม 2562 10:10:35
281  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง สพป.ขอนแก่น เขต1 31 พฤษภาคม 2562 09:49:17
282  โรงเรียนบ้านนาพู่ สพป.อุดรธานี เขต1 30 พฤษภาคม 2562 16:48:08
283  โรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต1 30 พฤษภาคม 2562 11:26:15
284  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต1 30 พฤษภาคม 2562 08:15:59
285  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ สพป.อุดรธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2562 22:58:11
286  บ้านตะพุนทอง สพป.ระยอง เขต1 29 พฤษภาคม 2562 17:21:57
287  บ้านหนองอ้อน้อย สพป.อุดรธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2562 13:19:29
288  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว สพป.อุดรธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2562 13:00:11
289  โรงเรียนบ้านศรีธนู สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2562 11:30:16
290  โรงเรียนบ้านนาพัง สพป.อุดรธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2562 10:28:41
291  โรงเรียนบ้านไชยฟอง สพป.อุดรธานี เขต1 29 พฤษภาคม 2562 09:41:32
292  บ้านโคกสว่าง สพป.อุดรธานี เขต1 28 พฤษภาคม 2562 20:45:06
293  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 28 พฤษภาคม 2562 20:04:45
294  โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.เชียงใหม่ เขต5 28 พฤษภาคม 2562 14:16:00
295  โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป.ขอนแก่น เขต1 28 พฤษภาคม 2562 10:35:20
296  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว สพป.ชัยภูมิ เขต2 28 พฤษภาคม 2562 09:22:05
297  ประชาสามัคคี สพป.อุดรธานี เขต1 28 พฤษภาคม 2562 09:02:26
298  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อำเภอเมือง สพป.อุดรธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2562 15:16:22
299  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 27 พฤษภาคม 2562 14:15:35
300  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน สพป.อุดรธานี เขต1 27 พฤษภาคม 2562 13:37:05


ทั้งหมด 457 รายการ 3 / 5
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th