ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
201  โรงเรียนออนใต้วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 16:15:25
202  โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2561 13:32:01
203  พิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม.  14 มิถุนายน 2561 11:30:05
204  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2561 11:25:56
205  โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 11:25:34
206  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ สพป.นครพนม เขต1 14 มิถุนายน 2561 10:29:47
207  โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 มิถุนายน 2561 09:17:39
208  โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 08:15:40
209  โรงเรียนบ้านออนหลวย สพป.เชียงใหม่ เขต1 13 มิถุนายน 2561 18:21:15
210  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.  13 มิถุนายน 2561 16:20:47
211  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ สพป.นครพนม เขต1 13 มิถุนายน 2561 15:18:13
212  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 14:21:20
213  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 13:55:28
214  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ) สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2561 13:28:20
215  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 13 มิถุนายน 2561 13:03:16
216  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 12:56:48
217  โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป.นครราชสีมา เขต4 13 มิถุนายน 2561 09:24:12
218  โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร สพป.ยโสธร เขต2 13 มิถุนายน 2561 09:22:52
219  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 20:50:09
220  โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 18:38:12
221  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ตราด เขต1 12 มิถุนายน 2561 18:22:44
222  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 16:54:36
223  โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป.เชียงใหม่ เขต1 12 มิถุนายน 2561 15:49:38
224  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2561 14:51:39
225  โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 14:48:25
226  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป.นครพนม เขต1 12 มิถุนายน 2561 14:29:42
227  โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป.นครราชสีมา เขต4 12 มิถุนายน 2561 13:35:46
228  โรงเรียนวัดโคกกรวด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 มิถุนายน 2561 12:42:49
229  โรงเรียนวัดล้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต1 12 มิถุนายน 2561 11:03:14
230  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง สพป.นราธิวาส เขต2 12 มิถุนายน 2561 09:13:48
231  โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า สพป.พิจิตร เขต2 11 มิถุนายน 2561 19:00:13
232  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป สพป.ขอนแก่น เขต4 11 มิถุนายน 2561 15:16:54
233  โรงเรียนบ้านดงยอ สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2561 15:14:21
234  โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) สพป.ปทุมธานี เขต1 11 มิถุนายน 2561 13:05:29
235  โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป.ขอนแก่น เขต4 11 มิถุนายน 2561 11:11:41
236  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง สพป.อุดรธานี เขต1 11 มิถุนายน 2561 10:37:02
237  โรงเรียนบ้านนางาม สพป.นครพนม เขต1 11 มิถุนายน 2561 10:18:07
238  โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 มิถุนายน 2561 09:56:49
239  โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา สพป.ยโสธร เขต2 11 มิถุนายน 2561 09:37:05
240  โรงเรียนวัดควนเผยอ สพป.พัทลุง เขต2 11 มิถุนายน 2561 09:34:40
241  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล สพป.นครราชสีมา เขต3 11 มิถุนายน 2561 09:33:34
242  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป.นครราชสีมา เขต3 10 มิถุนายน 2561 07:14:16
243  โรงเรียนบ้านกุดสิม สพป.บึงกาฬ เขต1 9 มิถุนายน 2561 20:37:36
244  โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม.  9 มิถุนายน 2561 16:59:23
245  ชุมชนวัดทับมา สพป.ระยอง เขต1 8 มิถุนายน 2561 14:01:04
246  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต2 8 มิถุนายน 2561 13:57:37
247  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต4 8 มิถุนายน 2561 12:58:57
248  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองวิทยาคาร) สพป.นครพนม เขต1 8 มิถุนายน 2561 12:49:06
249  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขสาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต5 8 มิถุนายน 2561 11:36:19
250  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 8 มิถุนายน 2561 11:08:00
251  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต3 8 มิถุนายน 2561 09:37:08
252  โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป.อุบลราชธานี เขต3 7 มิถุนายน 2561 14:03:05
253  โรงเรียนบ้านคลองมดแดงสาขาป่าคา สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 13:29:49
254  โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 13:13:55
255  โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 12:55:07
256  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง สพป.ขอนแก่น เขต4 7 มิถุนายน 2561 11:37:24
257  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต1 7 มิถุนายน 2561 11:19:13
258  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 10:48:48
259  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 10:10:06
260  โรงเรียนบ้านคลองเเขยง สพป.กำแพงเพชร เขต2 7 มิถุนายน 2561 09:47:02
261  พิบูลวิทยาคาร สพป.กำแพงเพชร เขต2 6 มิถุนายน 2561 22:01:09
262  โรงเรียนบ้านชุมนาก สพป.กำแพงเพชร เขต2 6 มิถุนายน 2561 16:29:09
263  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป.อุบลราชธานี เขต3 6 มิถุนายน 2561 13:32:42
264  โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม.  6 มิถุนายน 2561 12:34:50
265  โรงเรียนบ้านปันง้าว สพป.ลำปาง เขต1 6 มิถุนายน 2561 09:49:23
266  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ สพป.เพชรบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2561 08:33:59
267  โรงเรียนบ้านภูหล่น สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 มิถุนายน 2561 14:37:47
268  โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 มิถุนายน 2561 11:02:46
269  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป.ขอนแก่น เขต4 5 มิถุนายน 2561 09:43:52
270  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สพป.บุรีรัมย์ เขต1 4 มิถุนายน 2561 16:15:27
271  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป.ยโสธร เขต2 4 มิถุนายน 2561 10:00:07
272  โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป.อุบลราชธานี เขต3 3 มิถุนายน 2561 20:55:36
273  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.อุบลราชธานี เขต3 3 มิถุนายน 2561 20:41:50
274  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 3 มิถุนายน 2561 10:30:44
275  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต1 2 มิถุนายน 2561 15:41:57
276  โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม.  2 มิถุนายน 2561 15:39:36
277  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา สพป.นครพนม เขต1 2 มิถุนายน 2561 13:16:51
278  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป.นครราชสีมา เขต3 1 มิถุนายน 2561 09:36:14
279  อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 พฤษภาคม 2561 08:57:23
280  โรงเรียนบ้านเก่าใหญ่โนนสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต2 30 พฤษภาคม 2561 17:25:05
281  โรงเรียนอ่างศิลา สพม.  30 พฤษภาคม 2561 16:00:11
282  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ สพป.นครราชสีมา เขต7 30 พฤษภาคม 2561 15:27:58
283  โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.สกลนคร เขต2 30 พฤษภาคม 2561 10:16:25
284  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 พฤษภาคม 2561 09:09:50
285  โรงเรียนบ้านสันนา สพป.เชียงราย เขต3 30 พฤษภาคม 2561 08:32:13
286  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก เขต1 28 พฤษภาคม 2561 15:06:25
287  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง สพป.นครราชสีมา เขต4 28 พฤษภาคม 2561 10:36:53
288  โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต2 27 พฤษภาคม 2561 19:57:11
289  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.ตรัง เขต2 27 พฤษภาคม 2561 09:51:01
290  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 26 พฤษภาคม 2561 20:33:31
291  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 26 พฤษภาคม 2561 06:59:26
292  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 พฤษภาคม 2561 20:34:15
293  โรงเรียนบ้านดอนชี สพป.อุบลราชธานี เขต3 25 พฤษภาคม 2561 15:59:52
294  โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต4 25 พฤษภาคม 2561 13:26:41
295  โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สพม.  25 พฤษภาคม 2561 11:57:48
296  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา สพป.น่าน เขต1 24 พฤษภาคม 2561 16:00:07
297  โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 พฤษภาคม 2561 14:54:55
298  บ้านกุดหัวช้าง สพป.นครราชสีมา เขต4 23 พฤษภาคม 2561 20:06:46
299  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป.นครราชสีมา เขต6 23 พฤษภาคม 2561 16:52:39
300  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.น่าน เขต1 23 พฤษภาคม 2561 10:31:58


ทั้งหมด 333 รายการ 3 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th