ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  บ้านโคกสง่า สพป.ขอนแก่น เขต5 5 กันยายน 2561 14:22:18
102  บ้านบัวงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 14:18:23
103  โรงเรียนบ้านหนองลังกา สพป.ราชบุรี เขต1 5 กันยายน 2561 13:39:03
104  บ้านป่าดวนพังหาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:37:33
105  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 13:34:52
106  จานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 12:25:03
107  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 5 กันยายน 2561 11:36:20
108  บ้านสามแยกจำปา สพป.ชุมพร เขต2 4 กันยายน 2561 10:28:44
109  บ้านหนองมะเขือ สพป.ขอนแก่น เขต2 3 กันยายน 2561 16:44:44
110  คำไฮวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 3 กันยายน 2561 15:14:25
111  โรงเรียนภูผาม่าน สพม.  3 กันยายน 2561 11:13:13
112  โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม.  3 กันยายน 2561 09:36:48
113  ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 31 สิงหาคม 2561 14:24:29
114  บ้านระเริง สพป.นครราชสีมา เขต3 31 สิงหาคม 2561 09:26:48
115  บ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต2 30 สิงหาคม 2561 16:59:41
116  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา(นครราชสีมา) สพป.นครราชสีมา เขต3 30 สิงหาคม 2561 11:59:09
117  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง สพป.ชัยภูมิ เขต3 30 สิงหาคม 2561 10:58:59
118  บ้านตุงลุง สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2561 10:15:30
119  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2561 09:48:53
120  บ้านหนองเชือก สพป.อุบลราชธานี เขต3 29 สิงหาคม 2561 09:41:07
121  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 28 สิงหาคม 2561 21:47:38
122  บ้านหนองสองห้อง สพป.อุบลราชธานี เขต3 28 สิงหาคม 2561 18:01:31
123  กุมภวาปีพิทยาสรรค์ สพม.  28 สิงหาคม 2561 09:32:30
124  บ้านหัวหนองยาง สพป.อุดรธานี เขต3 27 สิงหาคม 2561 11:09:43
125  โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 13:17:52
126  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 12:18:20
127  บ้านแก่งยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 สิงหาคม 2561 09:43:39
128  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 23 สิงหาคม 2561 13:02:28
129  บ้านปากรอง สพป.พิษณุโลก เขต3 22 สิงหาคม 2561 23:06:28
130  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 18:21:11
131  โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม.  22 สิงหาคม 2561 15:06:19
132  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ สพป.นครพนม เขต1 22 สิงหาคม 2561 11:20:21
133  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป.อุบลราชธานี เขต3 22 สิงหาคม 2561 11:02:06
134  บ้านหนองห้าง สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 10:08:02
135  โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 09:19:30
136  บ้านคำไหล สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 สิงหาคม 2561 08:50:34
137  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ สพป.สุโขทัย เขต2 20 สิงหาคม 2561 19:33:35
138  โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป.อุบลราชธานี เขต3 20 สิงหาคม 2561 14:48:15
139  บ้านบุ่งคำ สพป.อุบลราชธานี เขต3 20 สิงหาคม 2561 14:22:00
140  รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ สพป.นครพนม เขต1 20 สิงหาคม 2561 08:58:37
141  บ้านจุการ สพป.อุบลราชธานี เขต3 19 สิงหาคม 2561 17:14:32
142  โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป.ชลบุรี เขต2 19 สิงหาคม 2561 14:10:52
143  นิคมพัฒนาผัง ๖ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) สพป.สตูล เขต5 17 สิงหาคม 2561 16:14:31
144  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา สพป.ปทุมธานี เขต2 17 สิงหาคม 2561 14:08:56
145  อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป.อำนาจเจริญ เขต1 17 สิงหาคม 2561 10:30:11
146  บ้านภูเขาลาด สพป.นครราชสีมา เขต1 17 สิงหาคม 2561 00:30:23
147  บ้านทุ่งโป๊ะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 สิงหาคม 2561 15:19:45
148  โรงเรียนวัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา) สพป.ชลบุรี เขต2 16 สิงหาคม 2561 14:04:34
149  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ สพป.ราชบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2561 10:19:47
150  บ้านเกรียมโนนสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต1 16 สิงหาคม 2561 08:49:21
151  บ้านโนนเชียงค้ำ สพป.อุดรธานี เขต2 14 สิงหาคม 2561 21:09:05
152  บ้านซับสามัคคี สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 14 สิงหาคม 2561 15:34:08
153  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง สพป.นครพนม เขต1 14 สิงหาคม 2561 15:12:54
154  วัดท่าล้อ สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 12:57:07
155  วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต1 14 สิงหาคม 2561 11:05:43
156  โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.นครพนม เขต1 14 สิงหาคม 2561 09:54:13
157  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต7 9 สิงหาคม 2561 10:59:53
158  โรงเรียนบ้านหนองนา สพป.นครราชสีมา เขต1 8 สิงหาคม 2561 15:23:13
159  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา สพป.อุดรธานี เขต1 8 สิงหาคม 2561 14:14:20
160  โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 สิงหาคม 2561 11:31:27
161  โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม.  8 สิงหาคม 2561 09:46:12
162  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อ.เพ็ญ สพป.อุดรธานี เขต1 7 สิงหาคม 2561 15:20:11
163  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:42:26
164  บ้านโนนยาง สพป.ยโสธร เขต2 7 สิงหาคม 2561 11:35:22
165  บ้านหนองบก สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 7 สิงหาคม 2561 11:27:45
166  โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป.สงขลา เขต3 6 สิงหาคม 2561 10:42:06
167  โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม.  5 สิงหาคม 2561 14:53:01
168  เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม.  3 สิงหาคม 2561 14:57:46
169  โรงเรียนบ้านแหลมหอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 3 สิงหาคม 2561 13:30:52
170  บ้านโก้งโค้ง สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 11:23:22
171  โรงเรียนบ้านควนโตน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:29:10
172  บ้านสันมะนะ สพป.เชียงราย เขต3 3 สิงหาคม 2561 10:11:03
173  โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป.ยโสธร เขต1 3 สิงหาคม 2561 10:08:32
174  โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 สิงหาคม 2561 15:26:03
175  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.ชลบุรี เขต2 1 สิงหาคม 2561 10:12:15
176  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:29:16
177  โรงเรียนดง​สวรรค์​อุด​มมิตร​ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:24:51
178  โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 22:20:52
179  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 20:29:00
180  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 20:12:21
181  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 19:31:43
182  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 มิถุนายน 2561 19:09:33
183  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม.  15 มิถุนายน 2561 17:47:06
184  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 มิถุนายน 2561 17:00:59
185  โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 15:19:34
186  โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 14:46:53
187  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2561 14:36:52
188  บ้านมันปลา สพป.ยโสธร เขต2 15 มิถุนายน 2561 14:29:54
189  โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) สพป.เชียงราย เขต4 15 มิถุนายน 2561 13:58:02
190  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 13:54:30
191  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต3 15 มิถุนายน 2561 13:34:17
192  โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป.สกลนคร เขต2 15 มิถุนายน 2561 13:31:57
193  โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา สพม.  15 มิถุนายน 2561 13:26:58
194  โรงบ้านถ้ำมงคลชัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 15 มิถุนายน 2561 12:54:25
195  โรงเรียนวัดนาวง สพป.ปทุมธานี เขต1 15 มิถุนายน 2561 10:05:50
196  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป.นครพนม เขต1 15 มิถุนายน 2561 09:54:31
197  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย สพป.นครราชสีมา เขต4 15 มิถุนายน 2561 09:31:31
198  โรงเรียนบ้านหนองสวง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 15 มิถุนายน 2561 05:49:39
199  โรงเรียนออนใต้วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต1 14 มิถุนายน 2561 16:15:25
200  โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2561 13:32:01


ทั้งหมด 331 รายการ 2 / 4
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th