ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1501  โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:11:01
1502  โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 09:09:39
1503  โรงเรียนบ้านแจรน (ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) สพป.สุรินทร์ เขต1 11 พฤษภาคม 2559 08:53:47
1504  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป.นนทบุรี เขต2 10 พฤษภาคม 2559 19:47:54
1505  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 พฤษภาคม 2559 16:27:36
1506  โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.สุรินทร์ เขต1 10 พฤษภาคม 2559 15:58:22
1507  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ สพป.สุรินทร์ เขต1 10 พฤษภาคม 2559 15:49:19
1508  โรงเรียนช่องพรานวิทยา สพม.  10 พฤษภาคม 2559 14:38:51
1509  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) สพป.สระบุรี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 14:03:53
1510  โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม.  10 พฤษภาคม 2559 13:53:36
1511  โรงเรียนวัดสะแก สพป.ปทุมธานี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 13:01:18
1512  โรงเรียนบ้านด่านฮัง สพป.อุบลราชธานี เขต2 10 พฤษภาคม 2559 11:37:34
1513  โรงเรียนวัดแพะโคก สพป.สระบุรี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 11:35:11
1514  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป.พิษณุโลก เขต3 10 พฤษภาคม 2559 11:14:52
1515  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 10 พฤษภาคม 2559 09:19:12
1516  โรงเรียนวัดน้ำโท้ง สพป.ลำปาง เขต1 10 พฤษภาคม 2559 07:39:02
1517  โรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก สพป.สุพรรณบุรี เขต2 9 พฤษภาคม 2559 14:06:53
1518  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม สพป.นครสวรรค์ เขต2 9 พฤษภาคม 2559 14:06:39
1519  โรงเรียนบ้านร่องแมด สพป.พะเยา เขต2 9 พฤษภาคม 2559 12:22:35
1520  โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม.  9 พฤษภาคม 2559 11:34:40
1521  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต2 9 พฤษภาคม 2559 10:46:09
1522  โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 9 พฤษภาคม 2559 10:37:10
1523  โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป.กระบี่ เขต1 9 พฤษภาคม 2559 09:58:24
1524  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 13:10:24
1525  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 11:31:58
1526  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 11:24:17
1527  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 08:44:11
1528  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 8 พฤษภาคม 2559 07:52:47
1529  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย (ลำปาง) สพป.ลำปาง เขต1 7 พฤษภาคม 2559 15:20:44
1530  โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม.  7 พฤษภาคม 2559 11:03:10
1531  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 6 พฤษภาคม 2559 19:10:08
1532  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม.  6 พฤษภาคม 2559 11:52:29
1533  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต5 6 พฤษภาคม 2559 07:02:13
1534  โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป.สุรินทร์ เขต1 5 พฤษภาคม 2559 12:37:44
1535  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม สพป.สุรินทร์ เขต3 5 พฤษภาคม 2559 10:46:28
1536  โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม.  4 พฤษภาคม 2559 14:14:45
1537  โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป.อุบลราชธานี เขต5 4 พฤษภาคม 2559 12:07:40
1538  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 4 พฤษภาคม 2559 11:31:17
1539  โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม สพม.  4 พฤษภาคม 2559 11:24:50
1540  โรงเรียนบ้านหนองรุง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 4 พฤษภาคม 2559 10:52:35
1541  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สพป.กระบี่ เขต1 4 พฤษภาคม 2559 00:52:24
1542  โรงเรียนบ้านเก่าขาม สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 พฤษภาคม 2559 20:47:48
1543  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 3 พฤษภาคม 2559 17:36:35
1544  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 3 พฤษภาคม 2559 12:42:49
1545  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป.เชียงราย เขต4 3 พฤษภาคม 2559 12:39:39
1546  โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม สพม.  3 พฤษภาคม 2559 10:07:31
1547  โรงเรียนวัดสังฆวราราม สพป.พัทลุง เขต2 3 พฤษภาคม 2559 09:58:25
1548  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง (บัวเอี่ยมพิทยากร) สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 21:38:39
1549  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สพป.เชียงราย เขต4 2 พฤษภาคม 2559 16:09:53
1550  โรงเรียนวัดอินทร์ สพป.นนทบุรี เขต2 2 พฤษภาคม 2559 15:04:06
1551  โรงเรียนโพหัก สพม.  2 พฤษภาคม 2559 13:46:47
1552  โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต1 2 พฤษภาคม 2559 13:13:53


ทั้งหมด 1,552 รายการ 16 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th