ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ สพป.นครพนม เขต1 14 ธันวาคม 2559 11:24:56
2  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม สพม.  30 พฤศจิกายน 2559 10:43:35
3  โรงเรียนบ้านมหาชัย สพป.นครพนม เขต1 16 กันยายน 2559 10:35:18
4  โรงเรียนบ้านแม่พริก สพป.พะเยา เขต1 16 กันยายน 2559 10:13:43
5  โรงเรียนบ้านไฮเลิง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 23:27:39
6  โรงเรียนบ้านตราด สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 22:31:50
7  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 21:51:22
8  โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 19:41:46
9  โรงเรียนบ้านสวายสนิท สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 19:19:19
10  โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 18:00:53
11  โรงเรียนเมืองนครนายก สพม.  15 กันยายน 2559 16:46:36
12  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 16:41:00
13  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2559 16:33:58
14  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน สพป.ศรีสะเกษ เขต3 15 กันยายน 2559 16:17:15
15  โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม.  15 กันยายน 2559 15:38:25
16  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 15:05:49
17  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป.ชัยภูมิ เขต3 15 กันยายน 2559 14:38:13
18  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 กันยายน 2559 14:18:14
19  โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา(ลองตองประชานุกูล) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 กันยายน 2559 13:51:31
20  โรงเรียนบ้านสะพานพน สพป.กระบี่ เขต1 15 กันยายน 2559 13:34:10
21  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 15 กันยายน 2559 12:36:45
22  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม.  15 กันยายน 2559 11:22:28
23  โรงเรียนบ้านหนองเลา สพป.นครราชสีมา เขต4 15 กันยายน 2559 10:51:43
24  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป.มหาสารคาม เขต3 15 กันยายน 2559 10:02:09
25  โรงเรียนบ้านนาเกา สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 09:37:21
26  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.สุรินทร์ เขต1 15 กันยายน 2559 09:35:33
27  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต2 15 กันยายน 2559 09:22:18
28  โรงเรียนบ้านนาโดม สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 กันยายน 2559 21:01:01
29  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ สพป.อุบลราชธานี เขต2 14 กันยายน 2559 16:10:53
30  โรงเรียนปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต2 14 กันยายน 2559 15:38:14
31  โรงเรียนบ้านดอนโจด สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 กันยายน 2559 15:00:16
32  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย สพป.เพชรบุรี เขต1 14 กันยายน 2559 14:58:39
33  โรงเรียนบ้านโนนตารอด สพป.กำแพงเพชร เขต2 14 กันยายน 2559 13:31:13
34  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต5 14 กันยายน 2559 11:50:06
35  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม.  14 กันยายน 2559 11:11:02
36  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ สพป.ขอนแก่น เขต5 14 กันยายน 2559 11:08:15
37  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ สพป.อุบลราชธานี เขต5 14 กันยายน 2559 09:50:58
38  โรงเรียนบ้านมะกอก สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 14 กันยายน 2559 09:49:10
39  โรงเรียนบ้านอีมุย สพป.จันทบุรี เขต2 14 กันยายน 2559 09:36:18
40  โรงเรียนวัดพระแก้ว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 กันยายน 2559 09:24:42
41  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 14 กันยายน 2559 08:13:21
42  โรงเรียนบ้านร่มไทร สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2559 00:49:25
43  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ สพป.นราธิวาส เขต1 13 กันยายน 2559 23:49:06
44  โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม.  13 กันยายน 2559 16:32:00
45  โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง สพม.  13 กันยายน 2559 16:22:32
46  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต6 13 กันยายน 2559 14:10:33
47  โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย สพป.ยโสธร เขต2 13 กันยายน 2559 14:04:54
48  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม.  13 กันยายน 2559 14:04:12
49  โรงเรียนวัดบ้านวัง สพป.นครสวรรค์ เขต2 13 กันยายน 2559 12:51:48
50  โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ สพป.สกลนคร เขต1 13 กันยายน 2559 11:42:44
51  โรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป.สุรินทร์ เขต1 13 กันยายน 2559 11:36:22
52  โรงเรียนบ้านบางเบ้า สพป.ตราด เขต1 13 กันยายน 2559 11:20:24
53  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย สพป.สุรินทร์ เขต1 13 กันยายน 2559 10:41:32
54  โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป.เชียงราย เขต4 13 กันยายน 2559 10:35:55
55  โรงเรียนบ้านแพง สพป.อุบลราชธานี เขต2 13 กันยายน 2559 09:43:10
56  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู สพป.ขอนแก่น เขต2 13 กันยายน 2559 05:04:55
57  โรงเรียนบ้านบางหอย สพป.กระบี่ เขต1 12 กันยายน 2559 21:20:07
58  โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม.  12 กันยายน 2559 20:41:42
59  โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม.  12 กันยายน 2559 16:08:17
60  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 12 กันยายน 2559 15:41:07
61  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 15:32:17
62  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 14:56:53
63  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม.  12 กันยายน 2559 14:44:13
64  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สพป.เชียงราย เขต4 12 กันยายน 2559 13:11:07
65  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ สพป.ยโสธร เขต2 12 กันยายน 2559 12:30:07
66  โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.สุรินทร์ เขต1 12 กันยายน 2559 11:44:21
67  โรงเรียนบ้านหนองพญา สพป.สุรินทร์ เขต1 12 กันยายน 2559 11:20:13
68  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 12 กันยายน 2559 11:06:24
69  โรงเรียนบ้านพันษี สพป.สุรินทร์ เขต1 12 กันยายน 2559 10:19:23
70  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:51:44
71  โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร) สพป.เพชรบุรี เขต1 12 กันยายน 2559 09:14:16
72  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 11 กันยายน 2559 22:45:54
73  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2559 17:29:00
74  โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ขอนแก่น เขต5 11 กันยายน 2559 06:57:35
75  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:45:12
76  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:23:48
77  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 23:21:26
78  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ขอนแก่น เขต5 10 กันยายน 2559 19:45:05
79  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2559 17:49:47
80  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สพป.เชียงราย เขต4 10 กันยายน 2559 13:44:27
81  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ สพป.อุบลราชธานี เขต5 10 กันยายน 2559 11:01:13
82  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต2 10 กันยายน 2559 10:01:18
83  โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม.  10 กันยายน 2559 09:49:13
84  โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต2 10 กันยายน 2559 06:53:48
85  โรงเรียนบ้านห้วยลุง สพป.นครราชสีมา เขต4 9 กันยายน 2559 15:13:15
86  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 กันยายน 2559 15:10:22
87  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 กันยายน 2559 12:40:32
88  โรงเรียนบ้านสารภีสาขาหนองผักแว่น สพป.อุบลราชธานี เขต2 9 กันยายน 2559 11:34:35
89  โรงเรียนบ้านสารภี สพป.อุบลราชธานี เขต2 9 กันยายน 2559 11:18:36
90  โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต1 9 กันยายน 2559 11:14:25
91  โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม.  9 กันยายน 2559 10:35:42
92  โรงเรียนบ้านโนนว่าน สพป.อุบลราชธานี เขต5 9 กันยายน 2559 10:17:11
93  โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป.สุรินทร์ เขต1 9 กันยายน 2559 10:11:19
94  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ สพป.ขอนแก่น เขต5 9 กันยายน 2559 09:17:16
95  โรงเรียนบ้าานวังอ้ายจีด สพป.ชัยภูมิ เขต3 8 กันยายน 2559 20:25:16
96  โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต1 8 กันยายน 2559 18:44:49
97  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 16:26:36
98  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 8 กันยายน 2559 15:43:29
99  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต1 8 กันยายน 2559 15:21:52
100  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด สพป.ขอนแก่น เขต5 8 กันยายน 2559 14:08:41


ทั้งหมด 1,544 รายการ 1 / 16
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th