ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
5101  โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต5 2 มกราคม 2555 20:37:05
5102  โรงเรียนบ้านโตน สพป.ตรัง เขต2 2 มกราคม 2555 18:23:07
5103  โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน สพป.หนองบัวลำภู เขต1 2 มกราคม 2555 17:57:05
5104  โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก สพป.ลำปาง เขต2 2 มกราคม 2555 16:24:27
5105  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร) สพป.นครปฐม เขต1 2 มกราคม 2555 15:28:48
5106  โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 2 มกราคม 2555 14:58:55
5107  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.ลพบุรี เขต1 2 มกราคม 2555 14:57:23
5108  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า4 สพป.ตาก เขต2 2 มกราคม 2555 14:41:37
5109  โรงเรียนบ้านผาจุก สพป.เชียงใหม่ เขต5 2 มกราคม 2555 14:23:36
5110  โรงเรียนบ้านหนองดุด สพป.นครพนม เขต2 2 มกราคม 2555 13:32:35
5111  โรงเรียนวัดหนองคู สพป.ลพบุรี เขต1 2 มกราคม 2555 11:58:45
5112  โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด สพป.บุรีรัมย์ เขต3 2 มกราคม 2555 10:43:35
5113  โรงเรียนวัดยวด สพป.ลพบุรี เขต1 2 มกราคม 2555 10:11:05
5114  โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป.ยโสธร เขต1 2 มกราคม 2555 10:06:48
5115  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 2 มกราคม 2555 09:22:32
5116  โรงเรียนบ้านตุ่น สพป.สระแก้ว เขต2 2 มกราคม 2555 08:25:36
5117   โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป.น่าน เขต1 2 มกราคม 2555 08:17:36
5118  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.สระแก้ว เขต2 2 มกราคม 2555 07:47:29
5119  โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต2 1 มกราคม 2555 19:54:01
5120  โรงเรียนวัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์) สพป.พิจิตร เขต2 1 มกราคม 2555 18:08:19
5121  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร สพป.ชัยนาท เขต1 1 มกราคม 2555 13:56:57
5122  โรงเรียนบ้านวังพร้าว สพป.พิจิตร เขต2 1 มกราคม 2555 13:37:18
5123  โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 1 มกราคม 2555 11:04:43
5124  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ชลบุรี เขต2 1 มกราคม 2555 10:59:39
5125  โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต3 1 มกราคม 2555 10:59:35
5126  โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง4 สพป.เชียงใหม่ เขต5 1 มกราคม 2555 10:30:29
5127  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต1 1 มกราคม 2555 00:37:15


ทั้งหมด 5,127 รายการ 52 / 52
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th