ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
5001  โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต2 4 มกราคม 2555 11:25:21
5002  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป.มหาสารคาม เขต2 4 มกราคม 2555 11:25:03
5003  โรงเรียนบ้านหัวดง สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 4 มกราคม 2555 11:24:55
5004  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง สพป.บุรีรัมย์ เขต3 4 มกราคม 2555 11:23:21
5005  โรงเรียนบ้านโคกกระจง สพป.ปราจีนบุรี เขต2 4 มกราคม 2555 11:21:51
5006  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป.ชุมพร เขต1 4 มกราคม 2555 11:18:06
5007  โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช สพป.นครสวรรค์ เขต3 4 มกราคม 2555 11:18:00
5008  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม สพป.หนองคาย เขต1 4 มกราคม 2555 11:13:56
5009  โรงเรียนบ้านเขามะปริง สพป.จันทบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 11:08:26
5010  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) สพป.สุโขทัย เขต1 4 มกราคม 2555 11:07:29
5011  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง สพป.สุโขทัย เขต1 4 มกราคม 2555 11:05:25
5012  โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 4 มกราคม 2555 11:00:06
5013  โรงเรียนบ้านตาชี สพป.ยะลา เขต2 4 มกราคม 2555 10:57:31
5014  โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 4 มกราคม 2555 10:52:57
5015  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 4 มกราคม 2555 10:51:21
5016  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย สพป.สุโขทัย เขต1 4 มกราคม 2555 10:47:30
5017  โรงเรียนบ้านโจดม่วง สพป.ศรีสะเกษ เขต2 4 มกราคม 2555 10:44:31
5018  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 4 มกราคม 2555 10:40:58
5019  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก สพป.บุรีรัมย์ เขต1 4 มกราคม 2555 10:38:21
5020  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ เขต2 4 มกราคม 2555 10:34:13
5021  โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สพม.  4 มกราคม 2555 10:32:37
5022  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา สพป.หนองคาย เขต1 4 มกราคม 2555 10:32:16
5023  โรงเรียนบ้านหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต3 4 มกราคม 2555 10:31:20
5024  โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ สพป.มหาสารคาม เขต2 4 มกราคม 2555 10:27:56
5025  โรงเรียนบ้านหนองแค สพป.ชัยนาท เขต1 4 มกราคม 2555 10:26:51
5026  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม.  4 มกราคม 2555 10:25:41
5027  โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป.พัทลุง เขต1 4 มกราคม 2555 10:25:10
5028  โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน สพป.สิงห์บุรี เขต1 4 มกราคม 2555 10:23:22
5029  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 4 มกราคม 2555 10:18:24
5030  โรงเรียนวัดหนองนกยูง สพป.อุทัยธานี เขต1 4 มกราคม 2555 10:18:01
5031  โรงเรียนบ้านลานทอง สพป.สุโขทัย เขต1 4 มกราคม 2555 10:15:09
5032  โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป.กาญจนบุรี เขต4 4 มกราคม 2555 10:12:24
5033  โรงเรียนบ้านปิน สพป.พะเยา เขต1 4 มกราคม 2555 10:09:13
5034  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง สพป.ชัยภูมิ เขต2 4 มกราคม 2555 10:08:28
5035  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 4 มกราคม 2555 10:07:29
5036  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สาขาบ้านทุ่งรวงทอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 4 มกราคม 2555 10:05:57
5037  โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 4 มกราคม 2555 10:04:22
5038  โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป.ยโสธร เขต1 4 มกราคม 2555 10:04:08
5039  โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 4 มกราคม 2555 09:53:44
5040  โรงเรียนหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป.อุดรธานี เขต2 4 มกราคม 2555 09:53:33
5041  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 4 มกราคม 2555 09:52:30
5042  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง สพป.บุรีรัมย์ เขต1 4 มกราคม 2555 09:51:22
5043  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) สพป.สุโขทัย เขต2 4 มกราคม 2555 09:51:15
5044  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 4 มกราคม 2555 09:50:42
5045  โรงเรียนนาน้อย สพม.  4 มกราคม 2555 09:50:13
5046  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 4 มกราคม 2555 09:49:06
5047  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป.มหาสารคาม เขต3 4 มกราคม 2555 09:48:18
5048  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สพป.อุดรธานี เขต2 4 มกราคม 2555 09:48:05
5049  โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป.พะเยา เขต1 4 มกราคม 2555 09:48:03
5050  โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป.น่าน เขต1 4 มกราคม 2555 09:46:06
5051  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 4 มกราคม 2555 09:43:42
5052  โรงเรียนบ้านสวายจีก สพป.บุรีรัมย์ เขต1 4 มกราคม 2555 09:37:18
5053  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 4 มกราคม 2555 09:36:36
5054  โรงเรียนบึงราชนก สพป.พิษณุโลก เขต2 4 มกราคม 2555 09:35:49
5055  โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 4 มกราคม 2555 09:35:25
5056  โรงเรียนปลายนาวิทยา สพป.ลำปาง เขต3 4 มกราคม 2555 09:28:16
5057  โรงเรียนบ้านเป้า สพป.หนองคาย เขต1 4 มกราคม 2555 09:27:54
5058  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน สพป.ลำปาง เขต2 4 มกราคม 2555 09:25:10
5059  โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ สพป.มหาสารคาม เขต2 4 มกราคม 2555 09:23:14
5060  โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป.ยโสธร เขต1 4 มกราคม 2555 09:22:25
5061  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 4 มกราคม 2555 09:21:15
5062  โรงเรียนบ้านนาเลา สพป.มหาสารคาม เขต2 4 มกราคม 2555 09:18:48
5063  โรงเรียนสวนอนันต์ สพม.  4 มกราคม 2555 09:18:25
5064  โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม สพป.สกลนคร เขต1 4 มกราคม 2555 09:14:30
5065  โรงเรียนวัดตองปุ สพป.ลพบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 09:12:57
5066  โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย สพป.กำแพงเพชร เขต1 4 มกราคม 2555 09:09:23
5067  โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศารามฯ สพป.จันทบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 09:06:25
5068  โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สพป.ระยอง เขต2 4 มกราคม 2555 09:05:57
5069  โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป.อุดรธานี เขต2 4 มกราคม 2555 09:04:26
5070  โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป.ลพบุรี เขต1 4 มกราคม 2555 08:57:37
5071  โรงเรียนบ้านกาศเมฆ สพป.ลำปาง เขต1 4 มกราคม 2555 08:52:59
5072  โรงเรียนบ้านนาสะอาด สพป.อุดรธานี เขต1 4 มกราคม 2555 08:51:20
5073  โรงเรียนบ้านนาคต สพป.ลำปาง เขต2 4 มกราคม 2555 08:49:49
5074  โรงเรียนบ้านวังลึก สพป.สุโขทัย เขต1 4 มกราคม 2555 08:29:28
5075  โรงเรียนบ้านดอน สพป.เชียงราย เขต1 4 มกราคม 2555 08:14:48
5076  โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม สพป.ตาก เขต1 4 มกราคม 2555 08:11:17
5077  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 4 มกราคม 2555 07:25:27
5078  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.อุดรธานี เขต2 4 มกราคม 2555 07:11:42
5079  โรงเรียนบ้านห้วย สพป.สระแก้ว เขต1 4 มกราคม 2555 06:56:15
5080  โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 4 มกราคม 2555 04:43:07
5081  โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.หนองคาย เขต1 4 มกราคม 2555 02:25:21
5082  โรงเรียนบ้านโหละหนุน สพป.พัทลุง เขต1 3 มกราคม 2555 22:54:18
5083  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป.ตรัง เขต2 3 มกราคม 2555 21:38:20
5084  โรงเรียนวัดนารังนก สพป.สงขลา เขต2 3 มกราคม 2555 21:11:37
5085  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สพป.ยโสธร เขต1 3 มกราคม 2555 20:26:04
5086  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว สพป.ชลบุรี เขต2 3 มกราคม 2555 20:14:04
5087  โรงเรียนวัดดอนตาล สพป.สุพรรณบุรี เขต3 3 มกราคม 2555 20:11:08
5088  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 3 มกราคม 2555 19:47:28
5089  โรงเรียนบ้านสีล้ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 3 มกราคม 2555 18:06:34
5090  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป.น่าน เขต1 3 มกราคม 2555 17:54:01
5091  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต2 3 มกราคม 2555 17:26:56
5092  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม.  3 มกราคม 2555 15:47:53
5093  โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 3 มกราคม 2555 15:19:51
5094  โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) สพป.เชียงราย เขต4 3 มกราคม 2555 14:38:29
5095  โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.เชียงราย เขต1 3 มกราคม 2555 12:47:35
5096  โรงเรียนบ้านคลองไพร สพป.กำแพงเพชร เขต2 3 มกราคม 2555 10:50:35
5097  โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สพม.  2 มกราคม 2555 22:22:12
5098  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา สพป.บุรีรัมย์ เขต1 2 มกราคม 2555 22:00:57
5099  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 2 มกราคม 2555 21:26:05
5100  โรงเรียนบ้านคลองคราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 2 มกราคม 2555 20:41:10


ทั้งหมด 5,127 รายการ 51 / 52
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th