ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
201  โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ สพป.ราชบุรี เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:40:00
202  โรงเรียนบึงสาลี สพป.นครราชสีมา เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:39:51
203  โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:38:42
204  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:38:25
205  โรงเรียนบ้านคำเจริญ สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:38:22
206  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป.ตรัง เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:32:08
207  โรงเรียนคลองเกษม สพป.ชัยนาท เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:31:59
208  โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:31:56
209  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาบ้านพระเจดีย์สามองค์ สพป.กาญจนบุรี เขต3 30 ธันวาคม 2554 10:31:46
210  โรงเรียนบ้านผไทรวมพล สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 10:31:06
211  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:30:13
212  โรงเรียนบ้านดอนเงิน สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:28:40
213  โรงเรียนบ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:26:55
214  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง สพป.กาญจนบุรี เขต3 30 ธันวาคม 2554 10:26:01
215  โรงเรียนประชาสามัคคี สพป.พิษณุโลก เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:25:32
216  โรงเรียนบ้านสบเติ๋น สพป.ลำปาง เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:21:33
217  โรงเรียนชุมชนกู่จาน สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:20:34
218  โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป.น่าน เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:18:23
219  โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป.อุดรธานี เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:17:46
220  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:16:43
221  โรงเรียนวัดบางคราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:16:29
222  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ สพป.นครพนม เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:16:04
223  โรงเรียนม่วงดง สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:15:46
224  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา สพป.บึงกาฬ เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:14:41
225  โรงเรียนวัดประดู่หอม (เหลืออุทิศ) สพป.สงขลา เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:14:11
226  โรงเรียนบ้านพันดอน สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:11:50
227  โรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:10:10
228  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:09:17
229  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคีวิทยา) สพป.ราชบุรี เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:09:16
230  โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) สพป.แพร่ เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:09:13
231  โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป.สงขลา เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:07:13
232  โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:05:06
233  โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) สพป.จันทบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:02:25
234  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:01:30
235  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า สพป.ชัยภูมิ เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:57:33
236  โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 09:57:24
237  โรงเรียนวัดสันโค้ง สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:56:34
238  โรงเรียนบ้านเสี้ยว สพป.เลย เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:56:10
239  โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล สพป.พิจิตร เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:54:24
240  โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป.พิษณุโลก เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:50:03
241  โรงเรียนบ้านหนองตูม สพป.สุโขทัย เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:49:22
242  โรงเรียนบ้านหนองรัง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:46:08
243  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม.  30 ธันวาคม 2554 09:43:53
244  โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 09:41:52
245  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง) สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 09:37:39
246  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป.นครพนม เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:37:15
247  โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 30 ธันวาคม 2554 09:33:43
248  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 09:33:37
249  โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.นครพนม เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:31:35
250  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป.มหาสารคาม เขต2 30 ธันวาคม 2554 09:30:09
251  โรงเรียนบ้านนา สพป.สุโขทัย เขต2 30 ธันวาคม 2554 09:29:40
252  โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ สพป.สุโขทัย เขต2 30 ธันวาคม 2554 09:28:58
253  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 30 ธันวาคม 2554 09:28:48
254  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ สพป.อุดรธานี เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:28:24
255  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:27:37
256  โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป.ตาก เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:25:20
257  โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม.  30 ธันวาคม 2554 09:23:44
258  โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เชียงราย เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:22:49
259  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 09:22:17
260  โรงเรียนท่าหลวงพล (ถาวรวิทยา) สพป.ราชบุรี เขต2 30 ธันวาคม 2554 09:17:00
261  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:16:24
262  โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 30 ธันวาคม 2554 09:15:46
263  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:14:04
264  โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม สพม.  30 ธันวาคม 2554 09:12:38
265  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:11:52
266  โรงเรียนบ้านหาดรั่ว สพป.แพร่ เขต2 30 ธันวาคม 2554 09:07:31
267  โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน ๓ ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:01:49
268  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 09:00:53
269  โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฏร์สงเคราะห์) สพป.แพร่ เขต2 30 ธันวาคม 2554 09:00:45
270  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 08:54:32
271  โรงเรียนบ้านขันหมู่ สพป.พัทลุง เขต1 30 ธันวาคม 2554 08:54:22
272  โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 30 ธันวาคม 2554 08:49:17
273  โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข สพป.ศรีสะเกษ เขต1 30 ธันวาคม 2554 08:48:34
274  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต3 30 ธันวาคม 2554 08:48:03
275  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 08:25:01
276  โรงเรียนบ้านปากวัง สพป.ตาก เขต1 30 ธันวาคม 2554 08:14:55
277  โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 08:14:22
278  โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 30 ธันวาคม 2554 08:10:25
279  โรงเรียนบ้านทัพ สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 08:09:57
280  โรงเรียนบ้านตาลดำ สพป.ชลบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 08:03:54
281  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 30 ธันวาคม 2554 07:09:10
282  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 06:12:46
283  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร (วิชัย - สายประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 30 ธันวาคม 2554 05:22:37
284  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ สพป.สระแก้ว เขต2 30 ธันวาคม 2554 02:42:08
285  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 00:13:41
286  โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 00:06:50
287  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 29 ธันวาคม 2554 23:35:44
288  โรงเรียนบ้านแม่ออ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 29 ธันวาคม 2554 22:47:28
289  โรงเรียนบ้านสงยาง สพป.ยโสธร เขต1 29 ธันวาคม 2554 22:41:47
290  โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 29 ธันวาคม 2554 22:31:28
291  โรงเรียนประชาพิทักษ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 29 ธันวาคม 2554 22:20:43
292  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย สพป.สุโขทัย เขต2 29 ธันวาคม 2554 22:15:04
293  โรงเรียนบ้านปูแป้ สพป.ตาก เขต2 29 ธันวาคม 2554 22:10:13
294  โรงเรียนวัดนาสัก สพป.ชุมพร เขต2 29 ธันวาคม 2554 22:07:11
295  โรงเรียนบ้านหนองเตา สพป.เชียงราย เขต4 29 ธันวาคม 2554 22:06:43
296  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต2 29 ธันวาคม 2554 21:44:53
297  โรงเรียนวัดสบแม่ทำ สพป.ลำปาง เขต2 29 ธันวาคม 2554 21:33:25
298  โรงเรียนวัดกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 29 ธันวาคม 2554 21:24:12
299  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม.  29 ธันวาคม 2554 21:11:08
300  โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต สพป.ลพบุรี เขต1 29 ธันวาคม 2554 20:58:53


ทั้งหมด 3,956 รายการ 3 / 40
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th