ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป.อุดรธานี เขต4 30 ธันวาคม 2554 14:13:59
102  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 14:12:20
103  โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 14:12:00
104  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 30 ธันวาคม 2554 14:09:22
105  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต3 30 ธันวาคม 2554 14:06:35
106  โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม.  30 ธันวาคม 2554 14:05:06
107  โรงเรียนบ้านไร่ป่า สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:58:44
108  โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์ ) สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:57:58
109  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:57:30
110  โรงเรียนบ้านแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 13:57:07
111  โรงเรียนวัดคลองบุญ สพป.ชัยนาท เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:52:19
112  โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 13:51:55
113  โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป.พิจิตร เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:49:45
114  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:48:27
115  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง สพป.ปราจีนบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:46:27
116  โรงเรียนวัดพรุเตาะ สพป.สงขลา เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:45:47
117  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 13:45:02
118  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยณกิตติวิทยา) สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:44:55
119  โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:42:57
120  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป.สมุทรปราการ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:40:56
121  โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป.กาญจนบุรี เขต4 30 ธันวาคม 2554 13:39:31
122  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:38:26
123  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:38:17
124  โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ สพป.พังงา เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:36:17
125  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:36:05
126  โรงเรียนบ้านวังศาล สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:25:01
127  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:22:44
128  โรงเรียนโนนทองหลางโคกสูง สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 13:18:51
129  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:15:00
130  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:14:22
131  โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป.เชียงใหม่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:14:20
132  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ สพป.นครราชสีมา เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:11:20
133  โรงเรียนบ้านไร่นางาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 30 ธันวาคม 2554 13:09:13
134  โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป.กาญจนบุรี เขต4 30 ธันวาคม 2554 13:05:20
135  โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) สพป.พิษณุโลก เขต1 30 ธันวาคม 2554 13:00:40
136  โรงเรียนวัดอ่างทอง สพป.สงขลา เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:57:07
137  โรงเรียนวัดสำราญ สพป.ลพบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:55:28
138  โรงเรียนบ้านละอูบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:52:50
139  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม สพป.สุโขทัย เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:49:34
140  โรงเรียนบ้านแม่มุ สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 12:43:38
141  วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สพป.สมุทรสงคราม เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:39:34
142  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 12:33:39
143  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 12:32:24
144  โรงเรียนวัดสมอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:28:34
145  โรงเรียนบ้านตูม สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:24:24
146  โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:23:28
147  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น สพป.ขอนแก่น เขต3 30 ธันวาคม 2554 12:14:25
148  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สพป.เชียงราย เขต3 30 ธันวาคม 2554 12:14:14
149  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์วิชาคม) สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:09:33
150  โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 12:05:35
151  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า สพป.นครพนม เขต1 30 ธันวาคม 2554 12:02:22
152  โรงเรียนบ้านวาปี สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:59:27
153  โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:58:54
154  โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:52:52
155  โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ สพป.พิษณุโลก เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:51:21
156  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป.อุดรธานี เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:47:12
157  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.เชียงใหม่ เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:41:56
158  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:40:46
159  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:35:24
160  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป.เชียงราย เขต3 30 ธันวาคม 2554 11:34:15
161  โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 11:31:20
162  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:31:16
163  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สพป.หนองคาย เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:30:51
164  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:29:55
165  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:27:04
166  โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.  30 ธันวาคม 2554 11:26:09
167  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:24:26
168  โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 ธันวาคม 2554 11:23:51
169  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิกหนองปลา สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:22:24
170  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป.มหาสารคาม เขต3 30 ธันวาคม 2554 11:22:19
171  โรงเรียนบ้านดง สพป.พะเยา เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:19:01
172  บ้านเลิงบัว สพป.มหาสารคาม เขต3 30 ธันวาคม 2554 11:17:40
173  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง สพป.สงขลา เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:15:42
174  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:12:36
175  โรงเรียนบ้านพรหม สพป.น่าน เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:11:46
176  โรงเรียนบ้านนากวาง สพป.ลำปาง เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:11:31
177  โรงเรียนสารวิทยา สพม.  30 ธันวาคม 2554 11:11:28
178  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:11:19
179  โรงเรียนบ้านสมจิต สพป.บุรีรัมย์ เขต3 30 ธันวาคม 2554 11:11:15
180  โรงเรียนบ้านตาหนึก สพป.ตราด เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:10:31
181  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา สพป.ราชบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:09:01
182  โรงเรียนบ้านป่าเป้า สพป.มหาสารคาม เขต3 30 ธันวาคม 2554 11:08:30
183  โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 11:08:23
184  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน สพป.ราชบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:08:07
185  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา สพป.ยโสธร เขต1 30 ธันวาคม 2554 11:07:25
186  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป.ระยอง เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:58:55
187  โรงเรียนวัดแหลมคาง สพป.สิงห์บุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:58:23
188  โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 30 ธันวาคม 2554 10:58:17
189  โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 30 ธันวาคม 2554 10:54:58
190  โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม.  30 ธันวาคม 2554 10:53:32
191  โรงเรียนบ้านกุดขนวน สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:51:48
192  โรงเรียนวัดสวนพล สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:51:02
193  โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม สพป.แพร่ เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:50:15
194  โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด สพป.พิจิตร เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:48:37
195  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม สพป.อุดรธานี เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:43:43
196  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:43:21
197  โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) สพป.สุโขทัย เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:42:13
198  โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป.เชียงราย เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:41:54
199  โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร สพป.แพร่ เขต2 30 ธันวาคม 2554 10:41:21
200  โรงเรียนวัดดอนแจง (ไสวราษฎร์วิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต1 30 ธันวาคม 2554 10:40:25


ทั้งหมด 3,957 รายการ 2 / 40
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th