โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,985
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,957
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,127
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,290
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,795
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,688
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,552
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
378
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
333
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
457
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
449
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
473
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
403
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
83
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,985
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 15:10:22
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
301  โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 มิถุนายน 2565 09:14:03
302  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป.นครราชสีมา เขต6 20 มิถุนายน 2565 09:06:36
303  โรงเรียนบ้านห้วยปิง สพป.ลำพูน เขต2 20 มิถุนายน 2565 08:41:51
304  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 19 มิถุนายน 2565 15:31:37
305  โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.ชัยภูมิ เขต1 19 มิถุนายน 2565 12:35:51
306  บ้านห้วยไคร้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 20:26:49
307  โรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต1 17 มิถุนายน 2565 15:21:56
308  โรงเรียนประชารัฐศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:53:31
309  บ้านมูลนาค สพป.ขอนแก่น เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:53:20
310  โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:16:12
311  โรงเรียบ้านขามป้อมดงเย็น สพป.ขอนแก่น เขต4 17 มิถุนายน 2565 13:42:46
312  โรงเรียนวัดดอนคา สพป.นครสวรรค์ เขต3 17 มิถุนายน 2565 12:46:53
313  โรงเรียนวัดหลักช้าง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 17 มิถุนายน 2565 11:12:14
314  บ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 17 มิถุนายน 2565 10:16:48
315  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป.นครราชสีมา เขต3 17 มิถุนายน 2565 09:36:41
316  โรงเรียนวัดถนน สพป.อ่างทอง เขต1 16 มิถุนายน 2565 19:24:58
317  วัดดอนยาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 16 มิถุนายน 2565 15:06:39
318  โรงเรียนบ้านบูรพา สพป.ศรีสะเกษ เขต1 16 มิถุนายน 2565 14:56:43
319  โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 16 มิถุนายน 2565 14:42:10
320  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง สพป.น่าน เขต1 16 มิถุนายน 2565 10:34:36
321  โรงเรียนบ้านถ่อน สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 มิถุนายน 2565 21:37:17
322  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 14:43:17
323  โรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 14:42:01
324  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 มิถุนายน 2565 13:54:50
325  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2565 13:38:04
326  โรงเรียนวัดหนองดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 13:35:10
327  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 11:26:50
328  บ้านปากน้ำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 11:14:48
329  โรงเรียนศึกษากุลบุตร สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 10:13:40
330  โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. พระนครศรีอยุธยา 15 มิถุนายน 2565 09:16:25
331  โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2565 08:55:32
332  วัดประดิษฐาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 08:52:10
333  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 มิถุนายน 2565 08:30:12
334  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 05:30:32
335  โรงเรียนบ้านหนองนอ สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 22:57:21
336  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต4 14 มิถุนายน 2565 20:33:41
337  สว่างอารมณ์วิทยามคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 14 มิถุนายน 2565 17:05:56
338  โรงเรียนบ้านหนองโก สพป.ขอนแก่น เขต4 14 มิถุนายน 2565 14:50:54
339  บ้านปางไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต2 14 มิถุนายน 2565 14:45:21
340  โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกสนคร 14 มิถุนายน 2565 14:00:25
341  โรงเรียนน้ำคำพิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต2 14 มิถุนายน 2565 13:52:40
342  โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 13:22:20
343  โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. มุกดาหาร 14 มิถุนายน 2565 13:15:28
344  โรงเรียนบ้านห้วยผุก สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 12:55:25
345  บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สพป.ขอนแก่น เขต5 14 มิถุนายน 2565 12:28:49
346  โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 11:38:31
347  บ้านสระซาง สพป.นครราชสีมา เขต2 14 มิถุนายน 2565 10:12:20
348  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:36:58
349  โรงเรียนวัดวังวน สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:31:03
350  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป.บึงกาฬ เขต1 14 มิถุนายน 2565 09:09:33
351  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2565 21:49:09
352  บ้านไสยูงปัก สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 มิถุนายน 2565 21:05:40
353  โรงเรียนบ้านกลาง สพป.สกลนคร เขต1 13 มิถุนายน 2565 21:01:45
354  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน สพป.เลย เขต2 13 มิถุนายน 2565 16:06:41
355  ปิยพงษ์ สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2565 15:39:03
356  โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป.น่าน เขต1 13 มิถุนายน 2565 14:41:24
357  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 14:02:30
358  บ้านห้วยกวางจริง สพป.เพชรบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2565 12:55:14
359  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป.สกลนคร เขต1 13 มิถุนายน 2565 10:25:52
360  หนองเรือวิทยา สพม. ขอนแก่น 13 มิถุนายน 2565 10:14:43
361  บ้านแขม สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 13 มิถุนายน 2565 09:52:01
362  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 มิถุนายน 2565 09:49:19
363  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 13 มิถุนายน 2565 09:37:26
364  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.ขอนแก่น เขต5 13 มิถุนายน 2565 09:08:30
365  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต5 13 มิถุนายน 2565 08:31:46
366  โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2565 12:42:25
367  บ้านทะเลสองห้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 10 มิถุนายน 2565 10:16:16
368  โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 10 มิถุนายน 2565 09:28:26
369  ละอายพิทยานุสรณ์ สพม. นครศรีธรรมราช 9 มิถุนายน 2565 07:01:13
370  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๘(บ้านสำนักทอง) สพป.ระยอง เขต1 8 มิถุนายน 2565 23:07:31
371  นวมราชานุสรณ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 8 มิถุนายน 2565 15:01:17
372  โรงเรียนบ้านบางเก่า สพป.เพชรบุรี เขต2 8 มิถุนายน 2565 13:02:05
373  โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป.เลย เขต2 8 มิถุนายน 2565 11:34:02
374  โรงเรียนบ้านตะโกรี สพป.บุรีรัมย์ เขต2 8 มิถุนายน 2565 08:45:56
375  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 มิถุนายน 2565 15:05:43
376  โรงเรียนวัดบางเตยนอก สพป.ปทุมธานี เขต1 7 มิถุนายน 2565 13:57:19
377  โรงเรียนบ้านซำพร้าว สพป.เลย เขต2 7 มิถุนายน 2565 13:43:11
378  โรงเรียนฉวาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 7 มิถุนายน 2565 10:47:46
379  บ้านหนองจันทน์ สพป.บึงกาฬ เขต1 7 มิถุนายน 2565 10:09:30
380  โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพม. เชียงใหม่ 6 มิถุนายน 2565 15:55:46
381  บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ สพป.เลย เขต2 6 มิถุนายน 2565 11:48:51
382  โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป.นครราชสีมา เขต2 6 มิถุนายน 2565 11:12:35
383  ท่าชัยวิทยา สพม. สุโขทัย 6 มิถุนายน 2565 10:54:33
384  โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป.เลย เขต2 6 มิถุนายน 2565 10:31:04
385  โรงเรียนบ้านบางสำโรง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 6 มิถุนายน 2565 09:27:26
386  บ้านนาแสง สพป.บึงกาฬ เขต1 6 มิถุนายน 2565 08:44:13
387  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เลย เขต2 5 มิถุนายน 2565 13:15:23
388  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ(สาขาร่องกล้าวิทยา) สพป.พิษณุโลก เขต3 3 มิถุนายน 2565 14:22:00
389  โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.เลย เขต2 2 มิถุนายน 2565 15:33:08
390  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต2 2 มิถุนายน 2565 15:25:24
391  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต5 2 มิถุนายน 2565 12:43:25
392  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต1 1 มิถุนายน 2565 15:17:25
393  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. สุพรรณบุรี 1 มิถุนายน 2565 15:07:36
394  โรงเรียนนนทบุรี323131 สพม. นนทบุรี 1 มิถุนายน 2565 10:20:28
395  โรงเรียนวัดบางตะพาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 31 พฤษภาคม 2565 20:22:40
396  โรงเรียนทดสอบนนทบุรี02 สพม. นนทบุรี 31 พฤษภาคม 2565 16:31:37
397  โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป.นครราชสีมา เขต3 31 พฤษภาคม 2565 11:59:49
398  บ้านน้ำริน(พิษณุโลก) สพป.พิษณุโลก เขต2 30 พฤษภาคม 2565 15:07:28
399  โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม สพม. อุดรธานี 30 พฤษภาคม 2565 14:52:39
400  โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. นครสวรรค์ 30 พฤษภาคม 2565 13:21:18


ทั้งหมด 21,985 รายการ 4 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th