โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,947
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,916
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,082
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,250
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,779
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,682
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,544
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
376
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
329
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
455
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
438
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
469
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
391
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
232
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2567
4
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,947
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 22:13:47
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
201  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:21:15
202  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 11:44:35
203  บ้านกุดกลอย สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 11:37:32
204  บ้านดงบัง สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 11:17:50
205  โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 10:38:35
206  โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด สพป.อุบลราชธานี เขต3 4 เมษายน 2566 22:30:08
207  โรงเรียนบ้านาคอ (อุบลราชธานี) สพป.อุบลราชธานี เขต3 4 เมษายน 2566 10:41:39
208  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป.อุบลราชธานี เขต2 4 เมษายน 2566 10:20:36
209  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร สพป.นครราชสีมา เขต2 9 มีนาคม 2566 10:03:16
210  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 สพป.ขอนแก่น เขต2 5 มีนาคม 2566 11:11:54
211  บ้านท่ามะริด สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:48:51
212  บ้านโพรงเข้ สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 16:48:41
213  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฏร์นุเคราะห์) สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 14:13:22
214  โรงเรียนบ้านต้นเกด สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 10:51:06
215  โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 10:40:40
216  โรงเรียนวัดโตนดหลวง(สุขประสิทธิ์วิทยา) สพป.เพชรบุรี เขต2 16 กุมภาพันธ์ 2566 09:26:35
217  โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:19
218  บ้านสองพี่น้องฯ สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 16:04:02
219  โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ(ผินผดุง) สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 15:54:40
220  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:46:24
221  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษฎร์บำรุง) สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:36:14
222  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 13:09:47
223  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 12:52:10
224  โรงเรียนบ้านพุเข็ม สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 10:16:03
225  บ้านน้ำทรัพย์ สพป.เพชรบุรี เขต2 15 กุมภาพันธ์ 2566 09:47:03
226  โรงเรียนบ้านเขากระปุก สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 15:28:36
227  โรงเรียนบ้านอ่างหิน สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 15:27:39
228  โรงเรียนวัดอินจำปา(มงคลคุรุราษฎร์) สพป.เพชรบุรี เขต2 14 กุมภาพันธ์ 2566 14:55:07
229  โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 14 กุมภาพันธ์ 2566 11:46:23
230  โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 13 กุมภาพันธ์ 2566 10:16:09
231  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. ขอนแก่น 27 มกราคม 2566 17:10:11
232  โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ สพป.พิษณุโลก เขต2 23 มกราคม 2566 10:16:48
233  โรงเรียนวัดมุขธารา สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 มกราคม 2566 19:03:05
234  น้ำริดวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 4 มกราคม 2566 21:12:41
235  โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 4 มกราคม 2566 14:53:22
236  น้ำรินพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 3 มกราคม 2566 14:38:30
237  วังมะด่านพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 29 ธันวาคม 2565 19:28:15
238  โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 18:43:03
239  โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 11:52:47
240  ดอนทองวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 11:09:27
241  โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 28 ธันวาคม 2565 07:38:19
242  โรงเรียนลับแลพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 20 ธันวาคม 2565 10:35:00
243  โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 7 ธันวาคม 2565 15:30:22
244  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 7 ธันวาคม 2565 13:56:01
245  โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 16 พฤศจิกายน 2565 13:07:11
246  โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. ขอนแก่น 14 พฤศจิกายน 2565 22:19:07
247  โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 14 พฤศจิกายน 2565 10:30:00
248  สามัคคีพัฒนา สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤศจิกายน 2565 02:56:47
249  โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป.อำนาจเจริญ เขต1 4 ตุลาคม 2565 11:55:33
250  โรงเรียนบ้านหนองคอง สพป.นครพนม เขต1 3 ตุลาคม 2565 11:18:50
251  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป.นครพนม เขต1 30 กันยายน 2565 18:17:06
252  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป.ตรัง เขต1 26 กันยายน 2565 08:15:44
253  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต1 20 กันยายน 2565 15:03:55
254  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล สพป.ตาก เขต1 20 กันยายน 2565 11:05:10
255  โรงเรียนบ้านด่าน สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2565 17:40:37
256  โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป.สุรินทร์ เขต2 15 กันยายน 2565 16:45:08
257  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.ขอนแก่น เขต4 15 กันยายน 2565 14:10:37
258  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 15 กันยายน 2565 13:10:21
259  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป.เชียงใหม่ เขต1 15 กันยายน 2565 12:51:23
260  โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป.สุรินทร์ เขต2 15 กันยายน 2565 12:16:15
261  บ้านโคกม่วงชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต1 15 กันยายน 2565 08:36:15
262  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 กันยายน 2565 22:59:30
263  โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป.อุบลราชธานี เขต3 14 กันยายน 2565 15:26:38
264  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 14 กันยายน 2565 14:49:43
265  กุดจิกวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 14 กันยายน 2565 14:36:45
266  โรงเรียนบ้านหลุบคา สพป.ขอนแก่น เขต3 14 กันยายน 2565 13:59:52
267  โรงเรียนบ้านตอรัง สพป.กำแพงเพชร เขต1 14 กันยายน 2565 10:26:51
268  บ้านเหล่าโนนคูณ สพป.ขอนแก่น เขต3 13 กันยายน 2565 15:17:43
269  บ้านปวนพุ สพป.เลย เขต2 13 กันยายน 2565 13:17:38
270  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ สพป.เลย เขต2 13 กันยายน 2565 12:38:57
271  โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป.มุกดาหาร เขต1 13 กันยายน 2565 09:20:20
272  โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 12 กันยายน 2565 21:20:45
273  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล สพป.ตาก เขต2 12 กันยายน 2565 15:30:57
274  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป.ขอนแก่น เขต2 12 กันยายน 2565 15:06:18
275  โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป.อุบลราชธานี เขต2 12 กันยายน 2565 13:57:32
276  โรงเรียนบ้านป่าแดด สพป.น่าน เขต1 12 กันยายน 2565 13:41:22
277  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา สพป.นครพนม เขต1 12 กันยายน 2565 13:40:44
278  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป.เลย เขต2 9 กันยายน 2565 10:51:18
279  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป.สุรินทร์ เขต2 9 กันยายน 2565 10:38:25
280  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 21:55:02
281  โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป.นครราชสีมา เขต3 8 กันยายน 2565 16:09:08
282  โรงเรียนวัดหญ้า สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 8 กันยายน 2565 15:26:11
283  โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 12:58:08
284  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 11:33:42
285  โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 สพป.เลย เขต2 8 กันยายน 2565 11:21:06
286  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 16:31:40
287  โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 14:19:28
288  ชุมชนหนองหิน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 14:06:15
289  บ้านหนองขาม สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 13:17:25
290  โรงเรียนบ้านซำไฮ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 12:16:50
291  โรงเรียนบ้านผาขาว สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:47:54
292  โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:40:15
293  บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:38:40
294  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:35:15
295  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:24:02
296  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:10:39
297  บ้านโนนกกข่า สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:06:06
298  โรงเรียนบ้านน้ำค้อ สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 11:05:24
299  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:48:36
300  โรงเรียนบ้านโคกแฝก สพป.เลย เขต2 7 กันยายน 2565 10:46:48


ทั้งหมด 21,947 รายการ 3 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th