โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,934
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,957
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,127
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,290
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,795
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,688
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,552
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
378
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
333
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
457
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
449
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
473
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
403
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
32
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,934
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566 10:03:16
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
201  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 10:12:45
202  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 10:09:52
203  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 มิถุนายน 2565 09:34:14
204  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 09:28:21
205  บ้านซำบ่าง สพป.เลย เขต2 23 มิถุนายน 2565 09:23:59
206  วัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ) สพป.อ่างทอง เขต1 22 มิถุนายน 2565 15:25:38
207  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:57:38
208  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป.น่าน เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:23:31
209  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.นครสวรรค์ เขต3 22 มิถุนายน 2565 13:52:39
210  บ้านเอกสร้างเรือง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 มิถุนายน 2565 12:59:58
211  โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 22 มิถุนายน 2565 12:20:44
212  โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา สพป.เลย เขต2 22 มิถุนายน 2565 11:01:22
213  บ้านวังก้นหวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 11:00:21
214  นางามแก่นลำดวนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 10:33:52
215  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 22 มิถุนายน 2565 09:42:58
216  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 มิถุนายน 2565 09:37:46
217  โรงเรียนบ้านบ่อมอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 22 มิถุนายน 2565 09:14:31
218  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 08:39:14
219  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป.เลย เขต2 22 มิถุนายน 2565 00:46:49
220  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง สพป.อุบลราชธานี เขต4 21 มิถุนายน 2565 20:41:22
221  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 21 มิถุนายน 2565 20:05:07
222  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ สพป.อุบลราชธานี เขต4 21 มิถุนายน 2565 17:53:52
223  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน สพป.ขอนแก่น เขต4 21 มิถุนายน 2565 16:34:45
224  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 15:54:28
225  บ้านเนินบ่อทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 15:43:24
226  โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 14:38:21
227  บ้านโคกก่องหนองแวง สพป.สกลนคร เขต3 21 มิถุนายน 2565 13:46:15
228  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 13:29:39
229  บ้านตะกุดภิบาล สพป.นครสวรรค์ เขต3 21 มิถุนายน 2565 13:10:52
230  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 มิถุนายน 2565 11:28:10
231  โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.พะเยา เขต1 21 มิถุนายน 2565 10:45:49
232  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 21 มิถุนายน 2565 10:29:10
233  โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต6 21 มิถุนายน 2565 10:18:09
234  โรงเรียนบ้านนาพา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 21 มิถุนายน 2565 09:34:05
235  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 21:44:15
236  โรงเรียนบ้านคำแคน สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 15:46:05
237  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สพป.อุดรธานี เขต3 20 มิถุนายน 2565 15:00:40
238  บ้านไสเตาอ้อย สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มิถุนายน 2565 14:35:09
239  กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2565 14:14:38
240  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 มิถุนายน 2565 13:31:08
241  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร สพป.นครราชสีมา เขต3 20 มิถุนายน 2565 13:06:41
242  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 20 มิถุนายน 2565 12:04:09
243  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต7 20 มิถุนายน 2565 10:36:02
244  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 20 มิถุนายน 2565 10:27:06
245  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:58:46
246  นาค้อวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:40:37
247  โรงเรียนสำราญ-ประภาศรี สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:33:37
248  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 มิถุนายน 2565 09:24:16
249  โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป.เลย เขต2 20 มิถุนายน 2565 09:19:37
250  โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป.ชัยภูมิ เขต1 20 มิถุนายน 2565 09:14:03
251  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป.นครราชสีมา เขต6 20 มิถุนายน 2565 09:06:36
252  โรงเรียนบ้านห้วยปิง สพป.ลำพูน เขต2 20 มิถุนายน 2565 08:41:51
253  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 19 มิถุนายน 2565 15:31:37
254  โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป.ชัยภูมิ เขต1 19 มิถุนายน 2565 12:35:51
255  บ้านห้วยไคร้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 20:26:49
256  โรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต1 17 มิถุนายน 2565 15:21:56
257  โรงเรียนประชารัฐศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:53:31
258  บ้านมูลนาค สพป.ขอนแก่น เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:53:20
259  โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 17 มิถุนายน 2565 14:16:12
260  โรงเรียบ้านขามป้อมดงเย็น สพป.ขอนแก่น เขต4 17 มิถุนายน 2565 13:42:46
261  โรงเรียนวัดดอนคา สพป.นครสวรรค์ เขต3 17 มิถุนายน 2565 12:46:53
262  โรงเรียนวัดหลักช้าง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 17 มิถุนายน 2565 11:12:14
263  บ้านทวดทอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 17 มิถุนายน 2565 10:16:48
264  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป.นครราชสีมา เขต3 17 มิถุนายน 2565 09:36:41
265  โรงเรียนวัดถนน สพป.อ่างทอง เขต1 16 มิถุนายน 2565 19:24:58
266  วัดดอนยาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 16 มิถุนายน 2565 15:06:39
267  โรงเรียนบ้านบูรพา สพป.ศรีสะเกษ เขต1 16 มิถุนายน 2565 14:56:43
268  โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 16 มิถุนายน 2565 14:42:10
269  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง สพป.น่าน เขต1 16 มิถุนายน 2565 10:34:36
270  โรงเรียนบ้านถ่อน สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 มิถุนายน 2565 21:37:17
271  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 14:43:17
272  โรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 14:42:01
273  โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป.บุรีรัมย์ เขต3 15 มิถุนายน 2565 13:54:50
274  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 15 มิถุนายน 2565 13:38:04
275  โรงเรียนวัดหนองดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 13:35:10
276  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 11:26:50
277  บ้านปากน้ำ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 11:14:48
278  โรงเรียนศึกษากุลบุตร สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 10:13:40
279  โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. พระนครศรีอยุธยา 15 มิถุนายน 2565 09:16:25
280  โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2565 08:55:32
281  วัดประดิษฐาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2565 08:52:10
282  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต1 15 มิถุนายน 2565 08:30:12
283  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป.พิษณุโลก เขต3 15 มิถุนายน 2565 05:30:32
284  โรงเรียนบ้านหนองนอ สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 22:57:21
285  โรงเรียนบ้านสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต4 14 มิถุนายน 2565 20:33:41
286  สว่างอารมณ์วิทยามคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 14 มิถุนายน 2565 17:05:56
287  โรงเรียนบ้านหนองโก สพป.ขอนแก่น เขต4 14 มิถุนายน 2565 14:50:54
288  บ้านปางไฮ สพป.เชียงใหม่ เขต2 14 มิถุนายน 2565 14:45:21
289  โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. สกสนคร 14 มิถุนายน 2565 14:00:25
290  โรงเรียนน้ำคำพิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต2 14 มิถุนายน 2565 13:52:40
291  โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 13:22:20
292  โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. มุกดาหาร 14 มิถุนายน 2565 13:15:28
293  โรงเรียนบ้านห้วยผุก สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 12:55:25
294  บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สพป.ขอนแก่น เขต5 14 มิถุนายน 2565 12:28:49
295  โรงเรียนบ้านหนองตานา สพป.เลย เขต2 14 มิถุนายน 2565 11:38:31
296  บ้านสระซาง สพป.นครราชสีมา เขต2 14 มิถุนายน 2565 10:12:20
297  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:36:58
298  โรงเรียนวัดวังวน สพป.พิษณุโลก เขต3 14 มิถุนายน 2565 09:31:03
299  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป.บึงกาฬ เขต1 14 มิถุนายน 2565 09:09:33
300  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน สพป.พิษณุโลก เขต3 13 มิถุนายน 2565 21:49:09


ทั้งหมด 21,934 รายการ 3 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th