โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,910
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,957
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,127
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,290
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,795
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,688
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,552
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
378
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
333
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
457
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
449
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
473
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
403
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
8
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,910
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2566 17:10:11
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.นครสวรรค์ เขต3 19 สิงหาคม 2565 09:54:14
102  บ้านค้างใจ สพป.แพร่ เขต2 18 สิงหาคม 2565 11:51:05
103  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง สพป.ชัยนาท เขต1 17 สิงหาคม 2565 13:15:02
104  บ้านหนองบัวโคก สพป.นครราชสีมา เขต2 17 สิงหาคม 2565 10:48:56
105  โรงเรียนบ้านท่าอิทร์แปลง สพป.บึงกาฬ เขต1 16 สิงหาคม 2565 15:12:21
106  วัดเขาปูน สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 16 สิงหาคม 2565 11:28:49
107  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 15 สิงหาคม 2565 14:00:07
108  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. พิจิตร 15 สิงหาคม 2565 13:29:29
109  โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 สิงหาคม 2565 13:14:22
110  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ยโสธร เขต2 13 สิงหาคม 2565 19:20:11
111  โรงเรียนวัดพะโค สพป.นครราชสีมา เขต2 13 สิงหาคม 2565 11:09:03
112  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ สพป.ขอนแก่น เขต4 13 สิงหาคม 2565 10:06:29
113  โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป.อุบลราชธานี เขต1 12 สิงหาคม 2565 09:49:34
114  พัฒน์พงศ์ สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 สิงหาคม 2565 12:38:11
115  ชุมชนนามะเขือวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 สิงหาคม 2565 09:57:24
116  วัดวงฆ้อง (ราษฎณ์สุริยศึกษา) สพป.นครสวรรค์ เขต2 8 สิงหาคม 2565 20:33:38
117  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 8 สิงหาคม 2565 17:01:01
118  โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป.อุบลราชธานี เขต4 8 สิงหาคม 2565 13:20:30
119  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม สพป.นครราชสีมา เขต7 8 สิงหาคม 2565 11:40:56
120  บ้านบึงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต4 8 สิงหาคม 2565 09:17:11
121  บ้านแดงโนนสว่าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 7 สิงหาคม 2565 19:15:07
122  โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. ขอนแก่น 4 สิงหาคม 2565 16:53:08
123  โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สพป.ระยอง เขต1 22 กรกฎาคม 2565 14:51:24
124  ราชประชานุเคราะห์ 5 สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 กรกฎาคม 2565 16:39:48
125  บ้านหนองขาม สพป.นครสวรรค์ เขต3 6 กรกฎาคม 2565 13:05:04
126  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต6 30 มิถุนายน 2565 09:35:39
127  โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2565 09:26:11
128  โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 29 มิถุนายน 2565 15:38:16
129  โรงเรียนบ้านชำแระ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มิถุนายน 2565 15:37:55
130  บ้านป่ากะพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 29 มิถุนายน 2565 14:49:20
131  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) สพป.นครสวรรค์ เขต3 28 มิถุนายน 2565 15:26:40
132  โรงเรียนโคกสง่า สพป.เลย เขต2 27 มิถุนายน 2565 16:07:09
133  โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ สพป.เลย เขต2 27 มิถุนายน 2565 15:38:58
134  โรงเรีนนบ้านหนองหัวแรด สพป.นครราชสีมา เขต2 27 มิถุนายน 2565 13:01:11
135  วัดห้วยลำไย สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 มิถุนายน 2565 10:07:35
136  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 27 มิถุนายน 2565 08:22:10
137  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร สพป.นครพนม เขต1 26 มิถุนายน 2565 21:32:13
138  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ สพป.นครราชสีมา เขต7 25 มิถุนายน 2565 23:56:30
139  โรงเรียนบ้านโตนด สพป.ศรีสะเกษ เขต4 25 มิถุนายน 2565 22:18:17
140  โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุคราะห์) สพป.อุบลราชธานี เขต4 25 มิถุนายน 2565 20:40:02
141  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 25 มิถุนายน 2565 18:33:51
142  บ้านโคกวัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 มิถุนายน 2565 17:57:58
143  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย สพป.ขอนแก่น เขต2 25 มิถุนายน 2565 16:50:21
144  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป.น่าน เขต1 25 มิถุนายน 2565 14:53:10
145  โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 25 มิถุนายน 2565 13:04:14
146  โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครราชสีมา เขต6 25 มิถุนายน 2565 11:40:08
147  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สพป.ขอนแก่น เขต2 25 มิถุนายน 2565 11:26:36
148  โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 25 มิถุนายน 2565 08:49:47
149  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ ๑ วัดลาดบัว สพป.สุพรรณบุรี เขต2 24 มิถุนายน 2565 23:15:58
150  โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 มิถุนายน 2565 22:16:06
151  บ้านโก่ย สพป.อุดรธานี เขต1 24 มิถุนายน 2565 22:10:29
152  บ้านเปา สพป.น่าน เขต1 24 มิถุนายน 2565 21:12:16
153  โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป.ขอนแก่น เขต4 24 มิถุนายน 2565 20:09:05
154   รร.บ้านโนนตะแบก สพป.นครราชสีมา เขต7 24 มิถุนายน 2565 19:27:31
155  โรงเรียนบ้านวังมน สพป.ชัยภูมิ เขต3 24 มิถุนายน 2565 16:42:24
156  บ้านคลองกุ่ม สพป.นครราชสีมา เขต3 24 มิถุนายน 2565 16:18:11
157  โรงเรียนบ้านโคก ๗ ลูก สพป.สุพรรณบุรี เขต2 24 มิถุนายน 2565 16:01:27
158  สองห้องแวงน้อยวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต7 24 มิถุนายน 2565 15:17:59
159  โรงเรียนบัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต2 24 มิถุนายน 2565 15:06:50
160  บ้านโนนเปือย สพป.ศรีสะเกษ เขต4 24 มิถุนายน 2565 14:48:51
161  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ สพป.บุรีรัมย์ เขต2 24 มิถุนายน 2565 14:44:55
162  โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 มิถุนายน 2565 13:37:09
163  ชะอวดวิทยาคาร สพม. นครศรีธรรมราช 24 มิถุนายน 2565 13:14:21
164  ลานตาเมือง สพป.สุโขทัย เขต2 24 มิถุนายน 2565 13:03:15
165  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป.ชัยภูมิ เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:58:31
166  โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 24 มิถุนายน 2565 11:56:45
167  โรงเรียนบ้านกกซ้อ สพป.เลย เขต2 24 มิถุนายน 2565 11:52:29
168  โรงเรียนวัดนางพระยา สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:48:52
169  บ้านท่าเดื่อ สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 24 มิถุนายน 2565 11:23:56
170  โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ สพป.ปทุมธานี เขต2 24 มิถุนายน 2565 10:45:58
171  บ้านบนควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 24 มิถุนายน 2565 10:07:14
172  บ้านห้วยเดื่อน้อย สพป.เลย เขต2 24 มิถุนายน 2565 09:52:31
173  โรงเรียน​วัด​ศรี​กัลยา​นุสรณ์​ สพป.นครสวรรค์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 16:53:05
174  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 15:12:13
175  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต2 23 มิถุนายน 2565 14:39:11
176  โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา สพป.นครสวรรค์ เขต3 23 มิถุนายน 2565 10:58:06
177  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 10:12:45
178  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 10:09:52
179  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 มิถุนายน 2565 09:34:14
180  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2565 09:28:21
181  บ้านซำบ่าง สพป.เลย เขต2 23 มิถุนายน 2565 09:23:59
182  วัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ) สพป.อ่างทอง เขต1 22 มิถุนายน 2565 15:25:38
183  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:57:38
184  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป.น่าน เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:23:31
185  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.นครสวรรค์ เขต3 22 มิถุนายน 2565 13:52:39
186  บ้านเอกสร้างเรือง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 มิถุนายน 2565 12:59:58
187  โรงเรียนภูเขียว สพม. ชัยภูมิ 22 มิถุนายน 2565 12:20:44
188  โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา สพป.เลย เขต2 22 มิถุนายน 2565 11:01:22
189  บ้านวังก้นหวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 11:00:21
190  นางามแก่นลำดวนวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 10:33:52
191  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 22 มิถุนายน 2565 09:42:58
192  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป.เชียงใหม่ เขต2 22 มิถุนายน 2565 09:37:46
193  โรงเรียนบ้านบ่อมอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 22 มิถุนายน 2565 09:14:31
194  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 22 มิถุนายน 2565 08:39:14
195  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป.เลย เขต2 22 มิถุนายน 2565 00:46:49
196  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง สพป.อุบลราชธานี เขต4 21 มิถุนายน 2565 20:41:22
197  บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 21 มิถุนายน 2565 20:05:07
198  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ สพป.อุบลราชธานี เขต4 21 มิถุนายน 2565 17:53:52
199  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน สพป.ขอนแก่น เขต4 21 มิถุนายน 2565 16:34:45
200  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย สพป.เพชรบุรี เขต2 21 มิถุนายน 2565 15:54:28


ทั้งหมด 21,910 รายการ 2 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th