โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,947
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,916
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,082
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,250
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,779
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,682
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,544
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
376
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
329
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
455
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
438
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
469
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
391
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
232
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2567
4
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,947
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 22:13:47
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  โรงเรียนวัดปิยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 มิถุนายน 2566 14:42:13
102  โรงเรียนบ้านดอนสั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต1 16 มิถุนายน 2566 12:59:55
103  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 มิถุนายน 2566 11:27:00
104  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 15 มิถุนายน 2566 15:54:28
105  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 มิถุนายน 2566 14:46:44
106  โรงเรียนบ้านใสถิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 15 มิถุนายน 2566 13:59:28
107  โรงเรียนวัดเถลิงกิิตติยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 15 มิถุนายน 2566 13:27:37
108  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2566 13:07:46
109  โรงเรียนวัดตูม(สิริปุณยาประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 มิถุนายน 2566 21:49:35
110  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต2 14 มิถุนายน 2566 17:27:57
111  โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 14 มิถุนายน 2566 13:50:11
112  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 14 มิถุนายน 2566 11:35:11
113  โรงเรียนวัดศรีจุฬา สพป.นครนายก เขต1 14 มิถุนายน 2566 11:02:02
114  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 14 มิถุนายน 2566 09:35:00
115  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 18:19:33
116  โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 15:07:40
117  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 13 มิถุนายน 2566 14:54:46
118  โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 14:41:38
119  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2566 13:57:32
120  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต2 13 มิถุนายน 2566 13:48:21
121  โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 13 มิถุนายน 2566 10:01:48
122  โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 12 มิถุนายน 2566 16:42:05
123  โรงเรียนบ้านปลายเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 12 มิถุนายน 2566 15:00:51
124  บ้านบางเตย สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 12 มิถุนายน 2566 13:30:13
125  โรงเรียนบ้านบางหลวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 12 มิถุนายน 2566 13:20:38
126  บ้านนาเรือง สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 11:14:28
127  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 09:50:40
128  โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 12 มิถุนายน 2566 09:45:22
129  โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 มิถุนายน 2566 09:06:02
130  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.กำแพงเพชร เขต1 12 มิถุนายน 2566 08:53:37
131  โรงเรียนบ้านพืชคาม สพป.ยโสธร เขต2 12 มิถุนายน 2566 07:49:18
132  โรงเรียนวัดพันลาน สพป.นครสวรรค์ เขต1 11 มิถุนายน 2566 15:13:38
133  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป.นครราชสีมา เขต3 9 มิถุนายน 2566 16:40:27
134  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2566 14:27:31
135  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 มิถุนายน 2566 14:21:42
136  ทัศนาวลัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 9 มิถุนายน 2566 13:59:12
137  บ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 13:57:06
138  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:45:20
139  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:21:33
140  บ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต2 9 มิถุนายน 2566 11:08:40
141  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 มิถุนายน 2566 10:37:58
142  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 9 มิถุนายน 2566 08:49:12
143  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง สพป.นครราชสีมา เขต6 8 มิถุนายน 2566 15:44:39
144  โรงเรียนบ้านนางเหริญ สพป.นครราชสีมา เขต3 7 มิถุนายน 2566 16:49:40
145  บางกะจะ สพม. จันทบุรี ตราด 7 มิถุนายน 2566 15:46:16
146  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สพป.สุโขทัย เขต1 7 มิถุนายน 2566 15:20:59
147  โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป.พิษณุโลก เขต1 7 มิถุนายน 2566 10:08:22
148  โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 6 มิถุนายน 2566 16:45:59
149  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ สพป.นครราชสีมา เขต7 6 มิถุนายน 2566 16:15:46
150  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก สพป.นครราชสีมา เขต2 6 มิถุนายน 2566 13:25:47
151  โรงเรียนวัดฉิมหลา สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 6 มิถุนายน 2566 12:59:34
152  โรงเรียนบ้านนาแก สพป.อุบลราชธานี เขต4 6 มิถุนายน 2566 09:40:11
153  โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 มิถุนายน 2566 15:51:39
154  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต4 3 มิถุนายน 2566 11:58:12
155  โรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 2 มิถุนายน 2566 19:36:00
156  ชนะใช้กิจการ สพป.ศรีสะเกษ เขต4 2 มิถุนายน 2566 18:24:54
157  โรงเรียนบ้านบะไห สพป.อุบลราชธานี เขต3 31 พฤษภาคม 2566 12:54:36
158  โรงเรียนบ้านอูมวาบ สพป.ตาก เขต1 31 พฤษภาคม 2566 10:59:40
159  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 29 พฤษภาคม 2566 10:57:47
160  ประชาพัฒนา สพป.ตาก เขต1 26 พฤษภาคม 2566 15:10:22
161  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย สพป.เลย เขต1 25 พฤษภาคม 2566 15:00:00
162  บ้านน้ำตก สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 พฤษภาคม 2566 13:22:24
163  โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป.พิษณุโลก เขต1 25 พฤษภาคม 2566 10:23:36
164  บ้านสองคอน สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 พฤษภาคม 2566 08:08:23
165  โรงเรียนบ้านจำปา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 พฤษภาคม 2566 14:03:19
166  โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป.อุบลราชธานี เขต3 10 พฤษภาคม 2566 01:27:49
167  โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.ระนอง เขต1 9 พฤษภาคม 2566 16:13:14
168  โรงเรียนเจริญดีวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต2 4 พฤษภาคม 2566 13:49:12
169  บ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 พฤษภาคม 2566 16:37:10
170  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 เมษายน 2566 17:49:04
171  โรงเรียนบ้านกะเตียด สพป.อุบลราชธานี เขต2 28 เมษายน 2566 15:53:51
172  บ้านดอนหมู สพป.อุบลราชธานี เขต2 25 เมษายน 2566 08:50:38
173  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 เมษายน 2566 18:44:50
174  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต2 22 เมษายน 2566 13:20:55
175  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 21:26:33
176  โรงเรียนบ้านนานางวาน สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 19:42:40
177  โรงเรียนบ้านไชยชนะ สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 19:02:27
178  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป.อุบลราชธานี เขต2 21 เมษายน 2566 15:36:54
179  บ้านดอนตะมุน สพป.อุบลราชธานี เขต2 20 เมษายน 2566 09:47:46
180  โรงเรียนบ้านพะลอง สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 13:15:11
181  โรงเรัยนเสาวนิต (บ้านวังแซ) สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 13:07:50
182  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 12:53:36
183  ตชด.บ้านป่งคอม สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 12:15:17
184  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 11:57:19
185  โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร สพป.อุบลราชธานี เขต2 19 เมษายน 2566 11:55:06
186  บ้านเหล่าคำ สพป.อุบลราชธานี เขต3 17 เมษายน 2566 11:12:09
187  โรงเรียนบ้านวังแคน สพป.อุบลราชธานี เขต3 11 เมษายน 2566 10:18:27
188  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต3 10 เมษายน 2566 13:45:32
189  โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 เมษายน 2566 20:27:11
190  โรงเรียนบ้านคำบง สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 เมษายน 2566 14:04:33
191  โรงเรียนบ้านท่าหลวง สพป.อุบลราชธานี เขต2 8 เมษายน 2566 12:56:05
192  โรงเรียนบ้านนาชุม สพป.อุบลราชธานี เขต3 7 เมษายน 2566 16:40:41
193  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) สพป.อุบลราชธานี เขต2 7 เมษายน 2566 14:59:06
194  โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต3 6 เมษายน 2566 14:36:59
195  โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 เมษายน 2566 18:33:42
196  โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 เมษายน 2566 14:44:42
197  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 13:15:14
198  โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:44:19
199  บ้านเสาธงใหญ่ สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:43:56
200  บ้านแข็งขยัน สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:34:18


ทั้งหมด 21,947 รายการ 2 / 220
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th