กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนาครบรอบ 101 โรงเรียนบ้านหัวคู

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านหัวคูโดยการนำของนางสาวเสาวณีย์ พิมพ์ดี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนาครบรอบ 101 โรงเรียนบ้านหัวคู เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งโรงเรียนบ้านหัวคู อันเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในสถาบัน และสร้างความสามัคคี สานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัด และโรงเรียน
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีพ่อแม่ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และพี่น้องชาวบ้านหัวคูหมู่ 4 และหมู่ 9 ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid021vaZYHacemDiBkfa52ixUofv1aMDvLTSRmdsmhZmmjYHZQTq5eE3U4gkWix3D5MUl%26id%3D100031853966648&show_text=true&width=500" width="500" height="803" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

เขียนเมื่อ 29 มิถุนายน 2566 | อ่าน 360
เขียนโดย โรงเรียนบ้านหัวคู

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2402
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2162
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2254
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2270
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2137
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2070
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2567
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4088
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3904
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4537
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th