กิจกรรมค่ายคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นางนุสรา  สุทธาบุญ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดธรรมถาวร พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมถาวร ได้รับเกียรติจากนางอัจฉรา บัวแย้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ ประธานการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธระดับภาคสงฆ์ 11 (นครชัยบุรินทร์) ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณธอันพึงประสงค์ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การอบรมให้ความรู้ ทักทายวัยใสเปิดใจใฝ่ธรรม ๕ วิชาดีวิถีพุทธ การกราบ การไหว้ การลุก - นั่ง ๕ จังหวะ คำอาราธนาศีล บริหารจิตเจริญปัญญา โครงงานคุณธรรม และการสวดมนต์ไหว้พระ ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาส พระอธิการไมตรี ทนฺตกาโย จากวัดป่าโนนสมบูรณ์ พระวิทยากรโรงเรียนวิถีพุทธ และพระอธิการวีระศักดิ์ จันทวํโส จากวัดธรรมถาวร ร่วมให้เกียรติและให้ขวัญกำลังใจในครั้งนี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (289.57 kb)

เขียนเมื่อ 23 มิถุนายน 2566 | อ่าน 305
เขียนโดย โรงเรียนวัดธรรมถาวร

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าวัดเจริญสติในวันธรรมสวนะ
22/08/2566
เปิดอ่าน 2406
 
พิธีเปิดการอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2166
 
พิธีเปิด กิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรมน้อมนำกิจกรรมค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธะบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2260
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรม ค่ายต้นกล้าคุณธรรม น้อมนำเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
16/08/2566
เปิดอ่าน 2275
 
แห่เทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์
16/08/2566
เปิดอ่าน 2142
 
เตรียมงานอบรมพระนวกภูมิ จ.พังงา
16/08/2566
เปิดอ่าน 2073
 
กิจกรรม วงล้อพระธรรมสู่ไตรสิกขา
28/06/2566
เปิดอ่าน 2575
 
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13
12/09/2565
เปิดอ่าน 4093
 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบัววัด
02/09/2565
เปิดอ่าน 3911
 
วารสารข่าว
17/06/2565
เปิดอ่าน 4544
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th