กิจกรรม White Power Day : โพธิสัตว์น้อยชวนชุมชนปลอดสุรา และบุหรี่ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
กิจกรรม White Power Day : โพธิสัตว์น้อยชวนชุมชนปลอดสุรา และบุหรี่ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด สพป.ชม 1 (22/08/2555)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.มค.2 เผยแพร่กิจกรรมปฏิบัติบูชาร่วมฉลองงานพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เผยแพร่กิจกรรมปฏิบัติบูชาร่วมฉลองงานพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ ประจำปีการศึกษา 2555 (22/08/2555)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.มค.2 เผยแพร่กิจกรรมปฏิบัติบูชาร่วมฉลองงานพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.มค.2 เผยแพร่กิจกรรมปฏิบัติบูชาร่วมฉลองงานพุทธชยันตี 2,600 ปี (20/08/2555)
แจ้งข่าว โรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการอบรมหลักสูตร KFC ณ วีเทรนเฮาส์ เมื่อ วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2555
แจ้งข่าว โรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการอบรมหลักสูตร KFC ณ วีเทรนเฮาส์ เมื่อ วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2555 (14/08/2555)
แจ้งข่าว โรงเรียนวิถีพุทธในชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย (ชพท.)
แจ้งข่าว โรงเรียนวิถีพุทธในชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย (ชพท.) (14/08/2555)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง สพม.9 จังหวัดสุพรรณบุรี เผยแพร่กิจกรรมปฏิบัติบูชาร่วมฉลองงานพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง สพม.9 จังหวัดสุพรรณบุรี เผยแพร่กิจกรรมปฏิบัติบูชาร่วมฉลองงานพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ ประจำปีการศึกษา 2555 (18/06/2555)
โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.5 อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4 เผยแพร่กิจกรรมปฏิบัติบูชาถวายพุทธชยันตีในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.5 อุปถัมภ์) สพป.นครราชสีมา เขต 4 เผยแพร่กิจกรรมปฏิบัติบูชาถวายพุทธชยันตีในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2555 (12/06/2555)
โรงเรียนบ้านหนองเกด เผยแพร่กิจกรรมปฏิบัติบูชาถวายพุทธชยันตี ในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555
โรงเรียนบ้านหนองเกด เผยแพร่กิจกรรมปฏิบัติบูชาถวายพุทธชยันตี ในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555 (08/06/2555)
สพฐ. เชิญร่วมประกวดบทความสร้างสรรค์ความดี และเผยแพร่ในวารสาร "รู้ตื่น และเบิกบาน"
สพฐ. เชิญร่วมประกวดบทความสร้างสรรค์ความดี และเผยแพร่ในวารสาร "รู้ตื่น และเบิกบาน" (07/06/2555)
โรงเรียนวัดครุใน สพป.สุมทรปราการ เขต 1 เผยแพร่กิจกรรมปฏิบัติบูชาถวายพุทธชยันตี ในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนวัดครุใน สพป.สุมทรปราการ เขต 1 เผยแพร่กิจกรรมปฏิบัติบูชาถวายพุทธชยันตี ในวันวิสาขบูชา (07/06/2555)
กิจกรรมปฏิบัติบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา น้อมถวายพุทธชยันตี "สื่อสารความดี ฟื้นวิถีวันพระ" ของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
กิจกรรมปฏิบัติบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา น้อมถวายพุทธชยันตี "สื่อสารความดี ฟื้นวิถีวันพระ" ของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (06/06/2555)
ขอเชิญชวนโรงเรียนวิถีพุทธส่งข่าวสารข้อมูล หรือรูปภาพการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อนำมาลงในเว็บไซต์
ขอเชิญชวนโรงเรียนวิถีพุทธส่งข่าวสารข้อมูล หรือรูปภาพการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อนำมาลงในเว็บไซต์ (30/05/2555)
ข่าวการขับเคลื่อนของชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิธีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย (ชพท.)
ข่าวการขับเคลื่อนของชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิธีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย (ชพท.) (24/05/2555)
ตัวอย่างป้ายติดหน้าโรงเรียนร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้
ตัวอย่างป้ายติดหน้าโรงเรียนร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ (09/05/2555)
กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารโรงเรียน ชพท. ณ วัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2555
กำหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารโรงเรียน ชพท. ณ วัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2555 (03/05/2555)
ชพท.ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษา และชาวพุทธร่วมปฏิบัติบูชา น้อมนำทำความดี
ชพท.ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษา และชาวพุทธร่วมปฏิบัติบูชา น้อมนำทำความดี เพื่อถวายเป็นกุศล เนื่องในโอกาสมหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี ครบรอบ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (03/05/2555)
ข่าวแจ้งสมาชิกชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย (ชพท.) จำนวน 95 โรงเรียน
ข่าวแจ้งสมาชิกชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย (ชพท.) จำนวน 95 โรงเรียน (03/05/2555)
โครงการ มหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า (temple in the cloud)
โครงการ มหกรรมลานโพธิ์ ตอนงานวัดลอยฟ้า (temple in the cloud) (03/05/2555)
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรม
พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรม (03/05/2555)
ข่าวแจ้งของชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย (ชพท.)
ข่าวแจ้งของชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย (ชพท.) (05/04/2555)
ชมรมเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธพุทธชยันตีแห่งประเทศไทย
จากจำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทางเว็บไซต์http://www.vitheebuddha.com ที่มีจำนวนมากกว่า 12,000 โรงเรียน (03/04/2555)
อธิการบดีร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ณ ทำเนียบรัฐบาล
วันนี้ (๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕) พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดี พร้อมด้วยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี (31/03/2555)
รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธชยันตี
ผลการเลือกตั้งกรรมการเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธชยันตี ที่จะได้สนับสนุนกิจกรรม รร.วิถีพุทธต่อไป เพื่อทุกท่านได้ทราบและติดต่อประสานงาน (28/03/2555)
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธเครือข่ายพุทธชยันตี
รายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธเครือข่ายพุทธชยันตี โครงการสัมมนาการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ ๙ ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28/03/2555)

ทั้งหมด 1,257 รายการ 13 / 13
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th