กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านเจริญ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้ให้ตัวแทนครู 4 คน และตัวแทนนักเรียน 10 คน ร่วมกันนำภัตตาหาร ปัจจัย และชุดสังฆทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฒ์ ณ วัดบ้านดง วัดป่าดงพยอม(ปัจจัย) และสำนักสงฒ์น้ำเกลี้ยง(ปัจจัย) เพื่อเป็นกุศลผลบุญ และสืบทอดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีพ.ศ.2564  

ชุดสังฆทานและปัจจัย
   
  เขียนเมื่อ 2 สิงหาคม 2564 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนบ้านดงเจริญ
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th