คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (673)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,625)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,667)
    กาฬสินธุ์ (549)
    ขอนแก่น (859)
    มหาสารคาม (583)
    ร้อยเอ็ด (676)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,602)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,473)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,033)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,624 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/05/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
2651   โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:08:23
2652   โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:02:17
2653   โรงเรียนบ้านเชียงยืน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:59:35
2654   โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:49:00
2655   โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:48:22
2656   โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:46:36
2657   โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:42:26
2658   โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:38:06
2659   โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:19:17
2660   โรงเรียนบ้านหนองล่าม
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 07:00:31
2661   โรงเรียนบ้านหนองตุ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 03:51:08
2662   โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
ร้อยเอ็ด
สพม.สพม. ร้อยเอ็ด  21 ธันวาคม 2554 19:29:34
2663   โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 18:39:27
2664   โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 17:40:29
2665   โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:40:30
2666   โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:26:33
2667   โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:42:56


ทั้งหมด 2,667 รายการ 54 / 54
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th