คณะสงฆ์ภาค 1 (542)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,053)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,626)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
    กาฬสินธุ์ (547)
    ขอนแก่น (843)
    มหาสารคาม (584)
    ร้อยเอ็ด (675)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,583)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (853)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,581 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
2601   โรงเรียนบ้านโพนแพง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:19:27
2602   โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:29:51
2603   โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:20:15
2604   โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:18:26
2605   โรงเรียนฝางวิทยายน
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  23 ธันวาคม 2554 09:42:54
2606   โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:39:24
2607   โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:23:43
2608   โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:22:45
2609   โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:19:03
2610   โรงเรียนบ้านตาลอก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:08:18
2611   โรงเรียนบ้านปากช่อง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 19:38:32
2612   โรงเรียนบ้านสีเสียด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 19:32:05
2613   โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:34:47
2614   โรงเรียนบ้านคำโพนสูง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:20:15
2615   โรงเรียนบ้านคำพิมูล
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:12:49
2616   โรงเรียนหนองแวงบึงงาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:00:14
2617   โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:41:57
2618   โรงเรียนนาขามวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:39:16
2619   โรงเรียนบ้านดอนชาด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:09:57
2620   โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:05:09
2621   โรงเรียนหัวงัววิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:55:44
2622   โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:52:23
2623   บ้านห้วยแคนโนนสูง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:47:49
2624   โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:41:13
2625   โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:15:02
2626   โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:06:43
2627   โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:56:03
2628   โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:49:14
2629   โรงเรียนโนนสมบูรณ์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:44:06
2630   โรงเรียนบ้านบากหนองเทา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:32:03
2631   โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 11:22:50
2632   โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:30:48
2633   โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:08:23
2634   โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:02:17
2635   โรงเรียนบ้านเชียงยืน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:59:35
2636   โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:49:00
2637   โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:48:22
2638   โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:46:36
2639   โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:42:26
2640   โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:38:06
2641   โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 09:19:17
2642   โรงเรียนบ้านหนองล่าม
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 07:00:31
2643   โรงเรียนบ้านหนองตุ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 03:51:08
2644   โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
ร้อยเอ็ด
สพม.สพม. ร้อยเอ็ด  21 ธันวาคม 2554 19:29:34
2645   โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 18:39:27
2646   โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 17:40:29
2647   โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:40:30
2648   โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 21 ธันวาคม 2554 15:26:33
2649   โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 21 ธันวาคม 2554 13:42:56


ทั้งหมด 2,649 รายการ 53 / 53
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th