คณะสงฆ์ภาค 1 (549)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (729)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,495)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (918)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,672)
    กาฬสินธุ์ (551)
    ขอนแก่น (862)
    มหาสารคาม (583)
    ร้อยเอ็ด (676)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,609)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,477)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (769)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,041)
คณะสงฆ์ภาค 17 (298)
คณะสงฆ์ภาค 18 (626)

รวม 23,661 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 17/06/2567
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
2601   โรงเรียนบ้านป่าปอ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 15:36:07
2602   โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 ธันวาคม 2554 15:35:41
2603   โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 ธันวาคม 2554 15:08:37
2604   โรงเรียนบ้านนากระเดา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:32:00
2605   โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:29:52
2606   โรงเรียนบ้านพันขาง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:15:45
2607   โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  23 ธันวาคม 2554 14:15:23
2608   โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  23 ธันวาคม 2554 14:12:32
2609   โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:10:08
2610   โรงเรียนอนุบาลชื่นชม
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:07:39
2611   โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:55:10
2612   โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:52:04
2613   โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:43:16
2614   โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
ร้อยเอ็ด
สพม.สพม. ร้อยเอ็ด  23 ธันวาคม 2554 13:38:09
2615   โรงเรียนบ้านดงหมู
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:28:58
2616   โรงเรียนบ้านท่าไคร้
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:27:57
2617   โรงเรียนบ้านโพนทอง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:17:59
2618   โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:00:34
2619   โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 12:06:32
2620   โรงเรียนบ้านชาด
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:58:07
2621   โรงเรียนบ้านโนนชาด
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:38:11
2622   โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:32:35
2623   โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:31:05
2624   โรงเรียนบ้านโพนแพง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:19:27
2625   โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:29:51
2626   โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:20:15
2627   โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:18:26
2628   โรงเรียนฝางวิทยายน
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  23 ธันวาคม 2554 09:42:54
2629   โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:39:24
2630   โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:23:43
2631   โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:22:45
2632   โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:19:03
2633   โรงเรียนบ้านตาลอก
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:08:18
2634   โรงเรียนบ้านปากช่อง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 19:38:32
2635   โรงเรียนบ้านสีเสียด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 19:32:05
2636   โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:34:47
2637   โรงเรียนบ้านคำโพนสูง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:20:15
2638   โรงเรียนบ้านคำพิมูล
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:12:49
2639   โรงเรียนหนองแวงบึงงาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:00:14
2640   โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:41:57
2641   โรงเรียนนาขามวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:39:16
2642   โรงเรียนบ้านดอนชาด
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:09:57
2643   โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:05:09
2644   โรงเรียนหัวงัววิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:55:44
2645   โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:52:23
2646   บ้านห้วยแคนโนนสูง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:47:49
2647   โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:41:13
2648   โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:15:02
2649   โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:06:43
2650   โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 22 ธันวาคม 2554 12:56:03


ทั้งหมด 2,672 รายการ 53 / 54
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th