คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,661)
    กาฬสินธุ์ (549)
    ขอนแก่น (853)
    มหาสารคาม (583)
    ร้อยเอ็ด (676)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,617 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 04/03/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   บ้านโนนสำราญ
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 29 มิถุนายน 2564 14:20:24
102   โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 29 มิถุนายน 2564 13:39:28
103   โรงเรียนบ้านหนองหิน
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 28 มิถุนายน 2564 13:42:17
104   โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2564 11:44:57
105   โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 28 มิถุนายน 2564 10:21:11
106   โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 26 มิถุนายน 2564 15:08:16
107   โรงเรียนบ้านโพนยานาง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 25 มิถุนายน 2564 20:16:53
108   บ้านแกวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 25 มิถุนายน 2564 09:55:56
109   บ้านแสนสุข
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 มิถุนายน 2564 14:14:32
110   บ้านหนองเสือ
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 มิถุนายน 2564 13:49:07
111   โรงเรียนหนองบัวชุม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 มิถุนายน 2564 13:48:26
112   ชุมชนบ้านแฮด
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 23 มิถุนายน 2564 16:40:22
113   โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 14:58:16
114   โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 13:57:30
115   หนองโนวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 13:14:28
116   ขมิ้นพัฒนวิทย์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 11:15:07
117   โรงเรียนไชยวารวิทยาคม
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 10:28:47
118   โรงเรียนหนองแวงม่วง
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 10:24:48
119   หนองคูวังเดือนห้าวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 09:45:42
120   โรงเรียนยางคำวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 09:18:26
121   โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 23 มิถุนายน 2564 09:13:54
122   โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 21 มิถุนายน 2564 09:07:56
123   บ้านวังแสง ขอนแก่น
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต2 19 มิถุนายน 2564 15:26:47
124   โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม สาขาดงซำ
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2564 15:10:29
125   โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 10 มิถุนายน 2564 14:38:50
126   โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  7 มิถุนายน 2564 11:44:33
127   บ้านกระนวนซำสูง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 28 พฤษภาคม 2564 11:42:57
128   โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 24 พฤษภาคม 2564 11:50:07
129   โรงเรียนบ้านผักหนาม
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 3 พฤษภาคม 2564 13:59:32
130   โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  23 เมษายน 2564 15:38:51
131   โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา
ขอนแก่น
สพม.สพม. ขอนแก่น  19 เมษายน 2564 12:40:39
132   โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 16 เมษายน 2564 19:45:56
133   หนองแสงวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 31 มีนาคม 2564 13:08:39
134   โรงเรียนบ้านซำภูทอง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต5 26 มีนาคม 2564 11:26:05
135   อนุบาลขอนแก่น
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 8 มีนาคม 2564 10:12:55
136   บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 24 กุมภาพันธ์ 2564 15:19:09
137   โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 29 มกราคม 2564 16:13:10
138   เนินลาดวิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 5 ตุลาคม 2563 16:17:46
139   โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์)
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 4 ตุลาคม 2563 16:40:42
140   โรงเรียนบ้านโสกยาง
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 15 กันยายน 2563 16:17:50
141   หนองไฮภูเขาทอง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 กันยายน 2563 13:10:16
142   โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต2 9 กันยายน 2563 09:07:26
143   โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 3 กันยายน 2563 10:54:43
144   โรงเรียนบ้านดู่น้อย
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 26 สิงหาคม 2563 09:25:04
145   โรงเรียนบ้านหนองแวง
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 25 สิงหาคม 2563 13:54:46
146   โรงเรียนบ้านตรีคาม
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต1 20 สิงหาคม 2563 10:37:06
147   โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต4 17 สิงหาคม 2563 13:45:53
148   โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)
ร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 10 สิงหาคม 2563 13:30:42
149   โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต3 5 สิงหาคม 2563 15:44:32
150   บ้านหนองขามประชาบำรุง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 5 สิงหาคม 2563 12:50:27


ทั้งหมด 2,661 รายการ 3 / 54
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th