คณะสงฆ์ภาค 1 (542)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,053)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,626)
    บึงกาฬ (185)
    เลย (405)
    สกลนคร (635)
    หนองคาย (275)
    หนองบัวลำภู (318)
    อุดรธานี (808)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,583)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (853)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,581 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
2601   โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
สกลนคร
สพม.สพม. สกสนคร  23 ธันวาคม 2554 10:55:25
2602   โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม
เลย
สพม.สพม. เลย หนองบัวลำภู  23 ธันวาคม 2554 10:53:43
2603   โรงเรียนบ้านคำบอน
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:28:39
2604   โรงเรียนนาเพ็ญ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:24:45
2605   โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
บึงกาฬ
สพม.สพม. บึงกาฬ  23 ธันวาคม 2554 10:14:24
2606   โรงเรียนบ้านนาซ่าว
เลย
สพป.เลย เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:55:10
2607   โรงเรียนบ้านหนองปกติ
เลย
สพป.เลย เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:31:38
2608   จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
เลย
สพป.เลย เขต1 23 ธันวาคม 2554 06:18:55
2609   โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 04:56:43
2610   โรงเรียนบ้านห้วยโตก
เลย
สพป.เลย เขต1 22 ธันวาคม 2554 23:51:22
2611   โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
หนองคาย
สพม.สพม. หนองคาย  22 ธันวาคม 2554 16:01:20
2612   โรงเรียนภูเรือวิทยา
เลย
สพม.สพม. เลย หนองบัวลำภู  22 ธันวาคม 2554 15:42:10
2613   โรงเรียนบ้านกลาง
เลย
สพป.เลย เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:20:56
2614   โรงเรียนบ้านคกงิ้ว
เลย
สพป.เลย เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:56:43
2615   โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
เลย
สพป.เลย เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:13:19
2616   โรงเรียนบ้านนาโม้
เลย
สพป.เลย เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:04:13
2617   โรงเรียนบ้านชมน้อย
เลย
สพป.เลย เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:14:06
2618   โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง
เลย
สพป.เลย เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:04:02
2619   โรงเรียนโพนงามศึกษา
สกลนคร
สพม.สพม. สกสนคร  22 ธันวาคม 2554 11:11:21
2620   โรงเรียนบ้านวังแคน
เลย
สพป.เลย เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:46:54
2621   โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน
เลย
สพป.เลย เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:37:26
2622   โรงเรียนบ้านกอก
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:28:33
2623   โรงเรียนบ้านภูตะคาม
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 22 ธันวาคม 2554 04:54:01
2624   โรงเรียนบ้านนาสีนวล
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 18:25:14
2625   โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
บึงกาฬ
สพม.สพม. บึงกาฬ  21 ธันวาคม 2554 09:37:50
2626   โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 20 ธันวาคม 2554 21:07:28


ทั้งหมด 2,626 รายการ 53 / 53
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th