คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (671)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,502)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (917)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
    บึงกาฬ (187)
    เลย (403)
    สกลนคร (637)
    หนองคาย (275)
    หนองบัวลำภู (318)
    อุดรธานี (808)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,663)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,600)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,475)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (768)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,036)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,630 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 24/09/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนบ้านห้วยเรือ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 27 มกราคม 2564 15:53:13
102   บ้านเดื่อใต้
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 8 มิถุนายน 2563 13:58:41
103   โรงเรียนบ้านสาวแล
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 6 มิถุนายน 2563 16:30:40
104   โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 6 มิถุนายน 2563 15:18:08
105   โรงเรียนสีกายวิทยาคม
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 5 มิถุนายน 2563 21:21:36
106   โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 12:06:53
107   โรงเรียนป่าสักวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 25 พฤษภาคม 2563 11:52:28
108   โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 18:39:58
109   บ้านเบิดวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 13:53:50
110   โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 12:35:27
111   โรงเรียนบ้านเทานาบอน
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 11:00:33
112   โรงเรียนบ้านว่าน
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 10:14:18
113   บ้านดงต้อง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 08:08:54
114   บ้านแสนสุข
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 07:47:59
115   บ้านเมืองหมี
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 21 พฤษภาคม 2563 06:35:48
116   บ้านเวียงคุก
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 21:39:25
117   โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 20:05:35
118   โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:49:20
119   โรงเรียนบ้านนาโคก
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:43:00
120   บ้านพร้าวเหนือ
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:34:05
121   โรงเรียนบ้านน้อย
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 19:00:48
122   โรงเรียนบ้านโพนพระ
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 20 พฤษภาคม 2563 17:00:44
123   โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
อุดรธานี
สพม.สพม. อุดรธานี  29 เมษายน 2563 13:02:20
124   โรงเรียนบ้านคำเม็ก
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 16 มีนาคม 2563 21:51:37
125   ร่มเกล้า สกลนคร
สกลนคร
สพม.สพม. สกลนคร  13 กุมภาพันธ์ 2563 16:08:37
126   โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 14 ตุลาคม 2562 11:21:18
127   โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 11 ตุลาคม 2562 11:56:52
128   โรงเรียนบ้านดงดารา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 29 สิงหาคม 2562 10:32:54
129   โรงเรียนบ้านช้าง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 28 สิงหาคม 2562 09:27:59
130   โรงเรียนบ้านท่าช่วง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 15:37:28
131   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 13:12:46
132   โรงเรียนบ้านทุ่ง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 11:11:04
133   ศรีขวัญเมือง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 21 สิงหาคม 2562 10:33:50
134   โรงเรียนบ้านนาฮัง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 14:07:04
135   โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 11:31:07
136   โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 15 สิงหาคม 2562 09:46:04
137   บ้านคำบอน
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 14 สิงหาคม 2562 16:05:17
138   บ้านดอนนางคำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต3 13 สิงหาคม 2562 16:15:26
139   โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง
หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต1 5 สิงหาคม 2562 14:17:16
140   บ้านแสงอรุณ
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2562 16:40:36
141   โรงเรียนบ้านดอนเสียด
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 17 มิถุนายน 2562 08:50:19
142   โรงเรียนบ้านดงโทน
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 15 มิถุนายน 2562 18:35:08
143   โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 15 มิถุนายน 2562 12:44:11
144   โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 14 มิถุนายน 2562 15:02:24
145   โรงเรียนบ้านโพนทอง
เลย
สพป.เลย เขต1 14 มิถุนายน 2562 11:34:40
146   โรงเรียนบ้านผักตบ
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2562 08:29:11
147   โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 12 มิถุนายน 2562 13:35:32
148   โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 5 มิถุนายน 2562 12:48:09
149   โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 4 มิถุนายน 2562 10:05:22
150   โรงเรียนบ้านยางซอง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 4 มิถุนายน 2562 09:32:44


ทั้งหมด 2,628 รายการ 3 / 53
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th