คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,501)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (917)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
    บึงกาฬ (187)
    เลย (403)
    สกลนคร (637)
    หนองคาย (275)
    หนองบัวลำภู (318)
    อุดรธานี (807)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,664)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,600)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,473)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (774)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,036)
คณะสงฆ์ภาค 17 (298)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,629 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 09/12/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านกลาง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต1 13 มิถุนายน 2565 21:01:45
52   โรงเรียนบ้านห้วยป่าน
เลย
สพป.เลย เขต2 13 มิถุนายน 2565 16:06:41
53   โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต1 13 มิถุนายน 2565 10:25:52
54   โรงเรียนบ้านเพิ่ม
เลย
สพป.เลย เขต2 8 มิถุนายน 2565 11:34:02
55   โรงเรียนบ้านซำพร้าว
เลย
สพป.เลย เขต2 7 มิถุนายน 2565 13:43:11
56   บ้านหนองจันทน์
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 7 มิถุนายน 2565 10:09:30
57   บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
เลย
สพป.เลย เขต2 6 มิถุนายน 2565 11:48:51
58   โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง
เลย
สพป.เลย เขต2 6 มิถุนายน 2565 10:31:04
59   บ้านนาแสง
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 6 มิถุนายน 2565 08:44:13
60   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
เลย
สพป.เลย เขต2 5 มิถุนายน 2565 13:15:23
61   โรงเรียนบ้านหัวฝาย
เลย
สพป.เลย เขต2 2 มิถุนายน 2565 15:33:08
62   โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม
อุดรธานี
สพม.สพม. อุดรธานี  30 พฤษภาคม 2565 14:52:39
63   โรงเรียนบ้านผาหวาย
เลย
สพป.เลย เขต2 27 พฤษภาคม 2565 09:40:16
64   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา49(บ้านวงเวียน)​
เลย
สพป.เลย เขต2 25 พฤษภาคม 2565 22:48:10
65   โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
เลย
สพป.เลย เขต2 25 พฤษภาคม 2565 11:25:01
66   โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล
เลย
สพป.เลย เขต2 23 พฤษภาคม 2565 16:22:00
67   บ้านห้วยกาบเปลือย
เลย
สพป.เลย เขต2 23 พฤษภาคม 2565 08:27:40
68   โรงเรียนบ้านหนองตูม
เลย
สพป.เลย เขต2 21 พฤษภาคม 2565 18:44:05
69   โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
เลย
สพป.เลย เขต2 19 พฤษภาคม 2565 16:58:32
70   โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่
เลย
สพป.เลย เขต2 17 พฤษภาคม 2565 14:48:33
71   โรงเรียนบ้านดงน้อย
เลย
สพป.เลย เขต2 17 พฤษภาคม 2565 12:27:56
72   โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว
เลย
สพป.เลย เขต2 15 พฤษภาคม 2565 13:26:22
73   โรงเรียนบ้านผาสามยอด
เลย
สพป.เลย เขต2 12 พฤษภาคม 2565 14:27:29
74   โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์
เลย
สพป.เลย เขต2 10 พฤษภาคม 2565 16:15:06
75   โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม
เลย
สพป.เลย เขต2 10 พฤษภาคม 2565 12:07:07
76   โรงเรียนบ้านพองหนีบ
เลย
สพป.เลย เขต2 9 พฤษภาคม 2565 14:09:08
77   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน
เลย
สพป.เลย เขต2 9 พฤษภาคม 2565 13:18:33
78   บ้านวังกกเดื่อ
เลย
สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 20:47:51
79   บ้านโพนทอง
เลย
สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 17:15:35
80   โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์
เลย
สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 15:51:46
81   โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม
เลย
สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 12:43:32
82   โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น
เลย
สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 12:06:01
83   โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย
เลย
สพป.เลย เขต2 6 พฤษภาคม 2565 10:14:37
84   โรงเรียนบ้านนาล้อม
เลย
สพป.เลย เขต2 5 พฤษภาคม 2565 22:08:23
85   บ้านโนนกกจาน
เลย
สพป.เลย เขต2 5 พฤษภาคม 2565 22:06:46
86   บ้านเชิงดอย
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต1 10 กันยายน 2564 12:00:20
87   บ้านหัวขัว
เลย
สพป.เลย เขต2 28 สิงหาคม 2564 15:55:03
88   อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ เขต1 2 สิงหาคม 2564 15:42:57
89   โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร
อุดรธานี
สพม.สพม. อุดรธานี  2 สิงหาคม 2564 12:02:39
90   โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 11:08:00
91   บ้านเก่าน้อย
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 09:00:06
92   โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 30 มิถุนายน 2564 08:22:18
93   โรงเรียนบ้านนาดี
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:53:08
94   โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:11:00
95   โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต1 25 มิถุนายน 2564 16:28:31
96   โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต2 14 มิถุนายน 2564 13:04:27
97   โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต3 7 มิถุนายน 2564 09:26:35
98   โรงเรียนบ้านโนนอุดม
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต4 27 พฤษภาคม 2564 21:44:25
99   โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต1 23 เมษายน 2564 10:19:20
100   เชียงหวางพิทยาคาร
อุดรธานี
สพม.สพม. อุดรธานี  5 กุมภาพันธ์ 2564 15:46:38


ทั้งหมด 2,627 รายการ 2 / 53
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th