คณะสงฆ์ภาค 1 (549)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (729)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,495)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
    เชียงราย (434)
    น่าน (182)
    พะเยา (204)
    แพร่ (213)
    ลำปาง (274)
คณะสงฆ์ภาค 7 (918)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,669)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,607)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (768)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,039)
คณะสงฆ์ภาค 17 (298)
คณะสงฆ์ภาค 18 (625)

รวม 23,649 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 14/06/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านปางหมอปวง (ชัยบานราษฎร์ศึกษา)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 12 มิถุนายน 2567 10:15:35
2   โรงเรียนพนาสวรรค์
น่าน
สพป.น่าน เขต2 11 มิถุนายน 2567 12:12:29
3   โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์ 2)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 10 มิถุนายน 2567 14:26:25
4   ชุมชนศิลาแลง
น่าน
สพป.น่าน เขต2 10 มิถุนายน 2567 14:10:04
5   โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม
น่าน
สพป.น่าน เขต1 18 พฤษภาคม 2567 15:25:50
6   โรงเรียนบ้านน้ำพิ
น่าน
สพป.น่าน เขต2 4 กรกฎาคม 2566 12:26:00
7   โรงเรียนบ้านแสนเจริญ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 22 มิถุนายน 2566 13:20:03
8   บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 21 มิถุนายน 2566 14:17:39
9   บ้านห้วยฮ่อม
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 13:57:06
10   โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:45:20
11   สามัคคีพัฒนา
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 13 พฤศจิกายน 2565 02:56:47
12   โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 20 กันยายน 2565 15:03:55
13   โรงเรียนบ้านป่าแดด
น่าน
สพป.น่าน เขต1 12 กันยายน 2565 13:41:22
14   บ้านหนองแว่น
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 10:15:48
15   โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง)
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 31 สิงหาคม 2565 09:15:15
16   บ้านสบรวก
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต3 22 สิงหาคม 2565 10:55:08
17   บ้านค้างใจ
แพร่
สพป.แพร่ เขต2 18 สิงหาคม 2565 11:51:05
18   โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
น่าน
สพป.น่าน เขต1 25 มิถุนายน 2565 14:53:10
19   บ้านเปา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 24 มิถุนายน 2565 21:12:16
20   โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:23:31
21   โรงเรียนบ้านห้วยบง
พะเยา
สพป.พะเยา เขต1 21 มิถุนายน 2565 10:45:49
22   โรงเรียนบ้านดอนเฟือง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 16 มิถุนายน 2565 10:34:36
23   โรงเรียนบ้านน้ำลัด
น่าน
สพป.น่าน เขต1 13 มิถุนายน 2565 14:41:24
24   โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา
ลำปาง
สพป.ลำปาง เขต1 28 พฤษภาคม 2565 08:30:49
25   บ้านน้ำสอด
น่าน
สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 15:29:21
26   บ้านสะเกิน
น่าน
สพป.น่าน เขต2 14 มีนาคม 2565 12:52:25
27   บ้านปงสนุก
น่าน
สพป.น่าน เขต2 12 มีนาคม 2565 14:32:04
28   โรงเรียนบ้านผักเฮือก
น่าน
สพป.น่าน เขต2 2 ธันวาคม 2564 10:35:37
29   บ้านใหม่
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 พฤศจิกายน 2564 15:28:52
30   โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 26 พฤศจิกายน 2564 16:17:15
31   โรงเรียนบ้านน้ำเคิม
น่าน
สพป.น่าน เขต1 25 พฤศจิกายน 2564 10:53:26
32   โรงเรียนบ้านก้อ
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 12:53:04
33   โรงเรียนบ้านตอง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 พฤศจิกายน 2564 11:00:13
34   โรงเรียนบ้านเรือง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 1 พฤศจิกายน 2564 15:10:12
35   โรงเรียนบ้านถืมตอง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 8 ตุลาคม 2564 11:47:43
36   บ้านม่วงเนิ้ง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 11:49:40
37   บ้านอ่ายนาผา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 11:28:17
38   โรงเรียนบ้านพะเยา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 10:27:30
39   โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2564 14:25:52
40   บ้านน้ำตวง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2564 13:34:47
41   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 กันยายน 2564 15:09:35
42   โรงเรียนบ้านเชียงของ
น่าน
สพป.น่าน เขต1 17 กันยายน 2564 16:43:10
43   บ้านเป้า
น่าน
สพป.น่าน เขต1 14 กันยายน 2564 13:42:54
44   โรงเรียนบ้านนาผา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2564 14:00:56
45   บ้านม่วงใหม่ น้ำลัดสบแก่น(เรียนรวม)
น่าน
สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2564 10:58:16
46   โรงเรียนบ้านห้วยบง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 16:00:07
47   โรงเรียนบ้านน้ำปูน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 14:13:14
48   โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านพี้ใต้)
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 13:03:02
49   โรงเรียนบ้านน้ำปาย
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 11:25:22
50   โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 7 กันยายน 2564 12:54:40


ทั้งหมด 1,307 รายการ 1 / 27
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th