คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,501)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
    ตาก (243)
    พิษณุโลก (306)
    สุโขทัย (282)
    อุตรดิตถ์ (215)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (917)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,664)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,600)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,473)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (774)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,036)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1001   โรงเรียนบ้านนาหน่ำ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:50:43
1002   โรงเรียนวัดคุ้งวารี ฯ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:44:37
1003   โรงเรียนบ้านชาติตระการ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:28:23
1004   โรงเรียนบ้านวังยาง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:04:37
1005   โรงเรียนนาบัววิทยา
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  23 ธันวาคม 2554 14:04:31
1006   โรงเรียนบ้านบึงกระดาน
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:01:51
1007   โรงเรียนบ้านห้วยแมง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:56:43
1008   โรงเรียนบ้านแม่สละ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:40:18
1009   โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:30:01
1010   โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:12:41
1011   โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 23 ธันวาคม 2554 12:57:25
1012   โรงเรียนวัดหินลาด
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 23 ธันวาคม 2554 12:29:08
1013   โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 12:20:05
1014   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:07:03
1015   โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  23 ธันวาคม 2554 11:55:11
1016   โรงเรียนนครไทย
พิษณุโลก
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  23 ธันวาคม 2554 11:47:47
1017   โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:42:37
1018   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:23:13
1019   โรงเรียนวัดวังกอง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:19:43
1020   โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:36:10
1021   โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  23 ธันวาคม 2554 10:10:16
1022   โรงเรียนอนุบาลฟากท่า (วัดวังขวัญ วันครู 2503)
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:58:02
1023   โรงเรียนบ้านม่วง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:24:20
1024   โรงเรียนวัดวงฆ้อง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 22 ธันวาคม 2554 21:07:59
1025   โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 20:37:07
1026   โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต3 22 ธันวาคม 2554 20:16:35
1027   โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 22 ธันวาคม 2554 19:49:47
1028   โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 16:15:09
1029   โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
อุตรดิตถ์
สพม.สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์  22 ธันวาคม 2554 16:09:42
1030   โรงเรียนบ้านปากปาด
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:50:19
1031   โรงเรียนวัดจุฬามณี
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:52:41
1032   โรงเรียนบ้านหนองแขม
ตาก
สพป.ตาก เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:45:26
1033   โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:06:02
1034   โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:38:28
1035   โรงเรียนแม่สอด
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:55:05
1036   โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:25:05
1037   โรงเรียนบ้านในเมือง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:59:09
1038   โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:56:57
1039   โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:46:28
1040   โรงเรียนบ้านปูเต้อ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:43:15
1041   โรงเรียนอรุณเมธา
ตาก
สพป.ตาก เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:33:42
1042   โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 22:45:41
1043   โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:52:01
1044   โรงเรียนบ้านสันป่าไร่
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:31:09
1045   โรงเรียนบ้านห้วยบง
ตาก
สพป.ตาก เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:05:58
1046   โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 21 ธันวาคม 2554 11:52:44


ทั้งหมด 1,046 รายการ 21 / 21
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th