คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
    ชัยนาท (170)
    ลพบุรี (239)
    สิงห์บุรี (101)
    อุทัยธานี (215)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,499)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,668)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,032)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 10:17:51
52   โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 5 สิงหาคม 2558 09:25:10
53   โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:26:41
54   โรงเรียนวัดห้วยรอบ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 12 มิถุนายน 2558 10:07:51
55   โรงเรียนวัดอุโปสถาราม
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 11 มิถุนายน 2558 10:02:01
56   โรงเรียนวัดอัมพวัน(ประชาชนูทิศ)
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 11 มิถุนายน 2558 09:40:49
57   โรงเรียนวัดหนองเขื่อน
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 11 มิถุนายน 2558 09:31:42
58   โรงเรียนวังหินวิทยาคม
อุทัยธานี
สพม.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท  5 มิถุนายน 2558 08:26:07
59   โรงเรียนวัดดอนตาล
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 29 พฤษภาคม 2558 11:57:43
60   โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
อุทัยธานี
สพม.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท  26 พฤษภาคม 2558 15:31:45
61   โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 25 พฤษภาคม 2558 17:56:02
62   โรงเรียนวัดพระแก้ว
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 10 กันยายน 2557 14:58:45
63   โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 28 สิงหาคม 2557 22:52:24
64   โรงเรียนวัดเขาแก้ว
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 27 สิงหาคม 2557 15:46:11
65   โรงเรียนวัดนมโฑ
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 27 สิงหาคม 2557 15:41:34
66   โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์ (ประชาเนรมิตร)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 26 สิงหาคม 2557 09:18:54
67   โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 22 สิงหาคม 2557 10:57:43
68   โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 21 สิงหาคม 2557 10:25:04
69   โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 20 สิงหาคม 2557 11:47:35
70   โรงเรียนวัดโฆสิตาราม
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 19 สิงหาคม 2557 11:19:26
71   โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 18 สิงหาคม 2557 15:31:07
72   โรงเรียนวัดหัวเด่น
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 18 สิงหาคม 2557 14:09:25
73   โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 18 สิงหาคม 2557 11:41:55
74   โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ลพบุรี
สพม.สพม. ลพบุรี  13 สิงหาคม 2557 15:24:49
75   โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
อุทัยธานี
สพม.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท  13 มิถุนายน 2557 12:09:08
76   โรงเรียนบางระจันวิทยา
สิงห์บุรี
สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  13 มิถุนายน 2557 11:38:31
77   โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
สิงห์บุรี
สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  13 มิถุนายน 2557 09:46:58
78   โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม
ชัยนาท
สพม.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท  11 มิถุนายน 2557 13:37:51
79   โรงเรียนสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  3 มิถุนายน 2557 13:43:51
80   โรงเรียนวัดท่าสมอ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 28 พฤษภาคม 2557 09:31:29
81   โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 27 พฤษภาคม 2557 11:07:08
82   โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 26 พฤษภาคม 2557 16:58:11
83   โรงเรียนวัดบ้านใหม่
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 21 พฤษภาคม 2557 09:24:08
84   โรงเรียนดอนสีนวนฯ
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 19 พฤษภาคม 2557 13:14:02
85   โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 19 พฤษภาคม 2557 10:31:16
86   โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 19 พฤษภาคม 2557 09:57:53
87   โรงเรียนวัดวังหมัน
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 16 พฤษภาคม 2557 21:27:42
88   โรงเรียนวัดอรัญญวาสี
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 16 พฤษภาคม 2557 13:53:14
89   โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 9 ตุลาคม 2556 15:20:49
90   โรงเรียนโคกตูมวิทยา
ลพบุรี
สพม.สพม. ลพบุรี  8 ตุลาคม 2556 15:52:18
91   โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
สิงห์บุรี
สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  8 ตุลาคม 2556 11:09:44
92   โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
ลพบุรี
สพม.สพม. ลพบุรี  2 ตุลาคม 2556 18:48:23
93   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ลพบุรี
สพม.สพม. ลพบุรี  27 กันยายน 2556 11:47:12
94   โรงเรียนวัดสิงห์
ชัยนาท
สพม.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท  26 กันยายน 2556 08:46:40
95   โรงเรียนบ้านคลองข่อย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 3 กันยายน 2556 09:27:27
96   โรงเรียนบ้านเนินเคว่า(พูลประชาสรรค์)
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 30 สิงหาคม 2556 08:55:37
97   โรงเรียนบ้านหนองแว่น
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 29 สิงหาคม 2556 11:55:53
98   โรงเรียนบ้านทุ่งมน
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 27 สิงหาคม 2556 13:05:57
99   โรงเรียนวัดตานาด
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 27 สิงหาคม 2556 11:03:59
100   โรงเรียนบ้านวังเตย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 23 สิงหาคม 2556 13:59:08


ทั้งหมด 725 รายการ 2 / 15
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th