คณะสงฆ์ภาค 1 (549)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (729)
    ชัยนาท (170)
    ลพบุรี (241)
    สิงห์บุรี (101)
    อุทัยธานี (217)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,495)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (918)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,669)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,608)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (769)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,039)
คณะสงฆ์ภาค 17 (298)
คณะสงฆ์ภาค 18 (626)

รวม 23,652 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 17/06/2567
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
701   โรงเรียนบ้านยางโทน
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 24 ธันวาคม 2554 14:12:18
702   โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 24 ธันวาคม 2554 10:15:23
703   โรงเรียนวัดสระดู่
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 23 ธันวาคม 2554 20:47:10
704   โรงเรียนบ้านสะพานหิน (ประชาสามัคคี)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 23 ธันวาคม 2554 20:36:47
705   โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา
สิงห์บุรี
สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  23 ธันวาคม 2554 16:05:13
706   โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:47:45
707   โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 15:31:03
708   โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:07:21
709   โรงเรียนบ้านหนองแจง
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:05:29
710   โรงเรียนอินทร์บุรี
สิงห์บุรี
สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  23 ธันวาคม 2554 15:01:05
711   โรงเรียนบ้านยางราก
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:05:06
712   โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:52:00
713   โรงเรียนบ้านเขาราบ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:33:29
714   โรงเรียนบ้านวังทอง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:17:07
715   โรงเรียนบ้านหนองต่อ
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:52:34
716   โรงเรียนบ้านทะเลทอง
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 12:28:53
717   โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
อุทัยธานี
สพม.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท  23 ธันวาคม 2554 11:54:07
718   โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:45:39
719   โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:38:27
720   โรงเรียนวัดหอระฆัง
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:21:01
721   โรงเรียนวัดอัมพวัน
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:32:42
722   โรงเรียนบ้านหนองจอก
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:55:50
723   โรงเรียนบ้านหนองฝาง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:39:04
724   โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 22 ธันวาคม 2554 08:43:00
725   โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต2 21 ธันวาคม 2554 06:51:20
726   โรงเรียนบ้านสวนขวัญ
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 20 ธันวาคม 2554 23:27:48
727   โรงเรียนบ้านลานคา
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 20 ธันวาคม 2554 16:21:55
728   โรงเรียนบ้านหูช้าง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต2 20 ธันวาคม 2554 14:20:53
729   โรงเรียนวัดตุ้มหู
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 20 ธันวาคม 2554 12:38:02


ทั้งหมด 729 รายการ 15 / 15
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th