คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
    พระนครศรีอยุธยา (334)
    สระบุรี (183)
    อ่างทอง (155)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,499)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,668)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,032)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 17/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2559 09:56:44
52   โรงเรียนบ้านเขาพลัด
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2559 09:09:52
53   โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2559 09:01:51
54   โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2559 08:28:11
55   โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สระบุรี
สพม.สพม. สระบุรี  13 มิถุนายน 2559 12:37:01
56   โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 13 มิถุนายน 2559 11:49:06
57   โรงเรียนวัดอุทัย(เชาวนวิทยา)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 8 มิถุนายน 2559 13:19:10
58   โรงเรียนวัดบางสงบ(กองวารีวิทยานุสรณ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 5 มิถุนายน 2559 06:13:03
59   โรงเรียนวัดหนองบัว
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2559 22:02:21
60   โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 4 มิถุนายน 2559 17:17:20
61   โรงเรียนวัดบันลือธรรม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 3 มิถุนายน 2559 16:02:55
62   โรงเรียนวัดบ้านอ้อ(บ้านอ้อวิทยาคาร)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 3 มิถุนายน 2559 13:05:26
63   โรงเรียนวัดยม(เครือวรศรรราษฎร์บำรุง)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 3 มิถุนายน 2559 05:42:30
64   โรงเรียนวัดกษัตราธิราช(ไพจิตรวิหารการบำรุง)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 1 มิถุนายน 2559 10:51:14
65   โรงเรียนวัดผดุงธรรม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 พฤษภาคม 2559 15:02:01
66   โรงเรียนวัดเทพอุปการาม (อุป อุ่น พัฒนาประชาสรรค์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 พฤษภาคม 2559 11:16:32
67   โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)
อ่างทอง
สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  30 พฤษภาคม 2559 09:58:53
68   โรงเรียนวัดไก่
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 27 พฤษภาคม 2559 15:11:26
69   โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 23 พฤษภาคม 2559 11:03:25
70   โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 19 พฤษภาคม 2559 15:23:19
71   โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 19 พฤษภาคม 2559 12:37:10
72   โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 19 พฤษภาคม 2559 11:25:56
73   โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 18 พฤษภาคม 2559 14:28:23
74   โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 14:03:53
75   โรงเรียนวัดแพะโคก
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 10 พฤษภาคม 2559 11:35:11
76   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 กันยายน 2558 09:24:36
77   โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
พระนครศรีอยุธยา
สพม.สพม. พระนครศรีอยุธยา  13 กันยายน 2558 17:32:12
78   โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
พระนครศรีอยุธยา
สพม.สพม. พระนครศรีอยุธยา  9 กันยายน 2558 13:26:12
79   โรงเรียนวัดโตนด(บุญชื่นอุปถัมภ์)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 29 สิงหาคม 2558 14:38:16
80   โรงเรียนอุทัย
พระนครศรีอยุธยา
สพม.สพม. พระนครศรีอยุธยา  20 สิงหาคม 2558 14:16:16
81   โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 17 สิงหาคม 2558 10:17:35
82   โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม(เจียนวิทยาคาร)
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 สิงหาคม 2558 11:24:18
83   โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง
พระนครศรีอยุธยา
สพม.สพม. พระนครศรีอยุธยา  14 สิงหาคม 2558 10:30:30
84   โรงเรียนบางไทรวิทยา
พระนครศรีอยุธยา
สพม.สพม. พระนครศรีอยุธยา  13 สิงหาคม 2558 13:19:18
85   โรงเรียนวัดศาลาดิน
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:31:11
86   โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:04:08
87   โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 9 มิถุนายน 2558 11:43:15
88   โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 3 มิถุนายน 2558 14:07:55
89   โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 12 พฤษภาคม 2558 20:01:07
90   โรงเรียนวัดมหานาม
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 2 กันยายน 2557 11:28:07
91   โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
พระนครศรีอยุธยา
สพม.สพม. พระนครศรีอยุธยา  25 สิงหาคม 2557 22:34:14
92   โรงเรียนวัดเขาดิน
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 16 สิงหาคม 2557 13:35:26
93   โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
พระนครศรีอยุธยา
สพม.สพม. พระนครศรีอยุธยา  14 มิถุนายน 2557 10:06:54
94   โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:11:13
95   โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
พระนครศรีอยุธยา
สพม.สพม. พระนครศรีอยุธยา  12 มิถุนายน 2557 12:30:11
96   โรงเรียนสตรีอ่างทอง
อ่างทอง
สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  9 มิถุนายน 2557 11:51:52
97   โรงเรียนวัดไผ่วง(ศุกรเสพย์วิทยาคาร)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 6 มิถุนายน 2557 11:14:22
98   โรงเรียนบ้านดอนข่อย
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 3 มิถุนายน 2557 16:06:00
99   โรงเรียนบ้านลำสมพุง
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต2 29 พฤษภาคม 2557 15:21:05
100   โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 29 พฤษภาคม 2557 13:39:26


ทั้งหมด 672 รายการ 2 / 14
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th