คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
    พระนครศรีอยุธยา (334)
    สระบุรี (183)
    อ่างทอง (155)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,625)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,667)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,472)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,033)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (625)

รวม 23,623 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 21/05/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
651   โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
อ่างทอง
สพม.สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง  23 ธันวาคม 2554 13:37:45
652   โรงเรียนวัดอบทม(อบทมวิทยาประชานุกูล)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 23 ธันวาคม 2554 13:30:28
653   โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 23 ธันวาคม 2554 13:17:30
654   โรงเรียนวัดทองเลื่อน
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:33:31
655   โรงเรียนวัดรัตนาราม
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:49:49
656   โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:46:33
657   โรงเรียนวัดข่อย
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:36:20
658   โรงเรียนวัดยางทอง
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:28:09
659   โรงเรียนวัดไทรย์
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:13:18
660   โรงเรียนวัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:09:51
661   โรงเรียนวัดบ้านอิฐ(รัฐประชานุกูล)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 23 ธันวาคม 2554 00:48:11
662   โรงเรียนวัดท่าชุมนุม
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 23:15:19
663   โรงเรียนวัดปลดสัตว์ (เรือไทยสงเคราะห์ 2)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:44:49
664   โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:38:44
665   โรงเรียนวัดทำนบ
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:54:29
666   โรงเรียนวัดสามโก้
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:36:56
667   โรงเรียนวัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:35:17
668   โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร)
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:26:31
669   โรงเรียนวัดบ้านเพชร
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:15:21
670   โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 12:53:03
671   โรงเรียนวัดสร่างโศก ฯ
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:20:28
672   โรงเรียนวัดโคศุภราช(รัฐราษฎร
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:08:22


ทั้งหมด 672 รายการ 14 / 14
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th