คณะสงฆ์ภาค 1 (542)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,053)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,626)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,583)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (853)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)
    นราธิวาส (51)
    ปัตตานี (52)
    พัทลุง (212)
    ยะลา (44)
    สงขลา (214)
    สตูล (49)

รวม 23,581 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 11 กันยายน 2559 17:29:00
52   โรงเรียนวัดกลาง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 8 กันยายน 2559 09:46:39
53   โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 6 กันยายน 2559 13:12:01
54   โรงเรียนนิคมพัฒนา10
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต2 3 กันยายน 2559 13:13:42
55   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต2 2 กันยายน 2559 12:57:51
56   โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
พัทลุง
สพม.สพม. พัทลุง  14 มิถุนายน 2559 11:13:54
57   โรงเรียนอนุบาลสตูล
สตูล
สพป.สตูล เขต1 14 มิถุนายน 2559 10:58:25
58   โรงเรียนวัดแม่เปียะ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต1 6 มิถุนายน 2559 13:28:01
59   โรงเรียนวัดตะโหมด
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 4 มิถุนายน 2559 09:21:46
60   โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42
สตูล
สพป.สตูล เขต1 2 มิถุนายน 2559 11:15:46
61   โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 2 มิถุนายน 2559 09:33:36
62   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๐(บ้านควนโพธิ์)
สตูล
สพป.สตูล เขต1 1 มิถุนายน 2559 09:22:43
63   โรงเรียนมิตรมวลชน ๑
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 31 พฤษภาคม 2559 08:39:13
64   โรงเรียนวัดท่าควาย
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 19 พฤษภาคม 2559 12:59:40
65   โรงเรียนวัดท่าดินแดง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 17 พฤษภาคม 2559 10:41:05
66   โรงเรียนบ้านสำนักขาม
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 17 พฤษภาคม 2559 09:19:45
67   โรงเรียนวัดสังฆวราราม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 3 พฤษภาคม 2559 09:58:25
68   โรงเรียนวัดบ้านใหม่
สงขลา
สพป.สงขลา เขต1 16 กันยายน 2558 15:21:18
69   โรงเรียนประภัสสรรังสิต
พัทลุง
สพม.สพม. พัทลุง  15 กันยายน 2558 14:04:52
70   โรงเรียนวัดโลกา
สงขลา
สพป.สงขลา เขต1 15 กันยายน 2558 10:52:49
71   โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
สงขลา
สพป.สงขลา เขต1 15 กันยายน 2558 10:22:27
72   โรงเรียนบ้านท่าลาด
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 13 กันยายน 2558 20:45:27
73   โรงเรียนบ้านควนยวน(พัทลุง)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 10 กันยายน 2558 13:58:16
74   โรงเรียนวัดฝาละมี
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 10 กันยายน 2558 09:32:43
75   โรงเรียนวัดโตนด
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 9 กันยายน 2558 15:04:17
76   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
พัทลุง
สพม.สพม. พัทลุง  9 กันยายน 2558 14:23:25
77   โรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 9 กันยายน 2558 10:44:14
78   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ปัตตานี
สพม.สพม. ปัตตานี นราธิวาส 8 กันยายน 2558 21:12:25
79   โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 7 กันยายน 2558 11:12:56
80   โรงเรียนบ้านหนองธง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 3 กันยายน 2558 11:06:01
81   โรงเรียนวัดโคกตะเคียน
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 1 กันยายน 2558 14:58:39
82   โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต2 1 กันยายน 2558 14:17:32
83   โรงเรียนเบตง
ยะลา
สพม.สพม. ยะลา นราธิวาส 18 สิงหาคม 2558 10:01:40
84   โรงเรียนบ้านคลองขุด
สตูล
สพป.สตูล เขต1 11 สิงหาคม 2558 16:39:45
85   โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
สตูล
สพป.สตูล เขต1 10 สิงหาคม 2558 12:47:21
86   โรงเรียนเขาชัยสน
พัทลุง
สพม.สพม. พัทลุง  8 สิงหาคม 2558 12:34:45
87   โรงเรียนวัดโบกขรณี
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต3 7 สิงหาคม 2558 11:54:30
88   โรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 4 สิงหาคม 2558 12:59:46
89   โรงเรียนวัดจันทน์
สงขลา
สพป.สงขลา เขต1 12 มิถุนายน 2558 14:19:11
90   โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 12 มิถุนายน 2558 12:57:30
91   Wat Klang School
สงขลา
สพป.สงขลา เขต1 12 มิถุนายน 2558 09:06:49
92   โรงเรียนบ้านควนจง
สงขลา
สพป.สงขลา เขต1 12 มิถุนายน 2558 00:01:15
93   โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี)
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 11 มิถุนายน 2558 08:41:13
94   โรงเรียนวัดท้ายยอ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต1 9 มิถุนายน 2558 13:33:51
95   โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 4 มิถุนายน 2558 15:56:26
96   โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 29 พฤษภาคม 2558 11:30:59
97   โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220
สงขลา
สพป.สงขลา เขต1 28 พฤษภาคม 2558 15:31:06
98   โรงเรียนบ้านดอนประดู่
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 26 พฤษภาคม 2558 05:44:34
99   โรงเรียนบ้านน้ำตก (หมื่นชุมประชาสรรค์)
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 25 พฤษภาคม 2558 09:52:33
100   โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 พฤษภาคม 2558 15:05:26


ทั้งหมด 622 รายการ 2 / 13
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th