คณะสงฆ์ภาค 1 (542)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,053)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,626)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,583)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (853)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)
    นราธิวาส (51)
    ปัตตานี (52)
    พัทลุง (212)
    ยะลา (44)
    สงขลา (214)
    สตูล (49)

รวม 23,581 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
601   โรงเรียนบ้านโคกตีเต
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต1 23 ธันวาคม 2554 13:18:00
602   โรงเรียนบ้านมะกอกใต้
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:49:42
603   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง
พัทลุง
สพม.สพม. พัทลุง  23 ธันวาคม 2554 10:27:39
604   โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
พัทลุง
สพม.สพม. พัทลุง  23 ธันวาคม 2554 10:24:07
605   โรงเรียนเเม่ลานวิทยา
ปัตตานี
สพม.สพม. ปัตตานี  23 ธันวาคม 2554 10:09:24
606   โรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ
สงขลา
สพป.สงขลา เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:25:25
607   โรงเรียนวัดเกาะสวาด
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:22:32
608   โรงเรียนวัดกำแพง
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:02:29
609   โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
ปัตตานี
สพม.สพม. ปัตตานี นราธิวาส 23 ธันวาคม 2554 08:56:06
610   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า
ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต3 23 ธันวาคม 2554 08:33:47
611   โรงเรียนวัดตันติการามฯ
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต3 22 ธันวาคม 2554 21:34:27
612   โรงเรียนวัดปลักปอม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 20:34:21
613   โรงเรียนบ้านนาโอน
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต1 22 ธันวาคม 2554 18:36:23
614   โรงเรียนอนุบาลระแงะ
นราธิวาส
สพป.นราธิวาส เขต3 22 ธันวาคม 2554 18:24:28
615   โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
ปัตตานี
สพม.สพม. ปัตตานี ปัตตานี 22 ธันวาคม 2554 15:41:41
616   โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
พัทลุง
สพม.สพม. พัทลุง  22 ธันวาคม 2554 14:08:30
617   โรงเรียนวัดโพธิยาราม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:22:58
618   โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:44:22
619   โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:17:16
620   โรงเรียนวัดหานโพธิ์
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:22:57
621   โรงเรียนบ้านควนแหวง
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 21 ธันวาคม 2554 18:08:51
622   โรงเรียนวัดปัณณาราม
พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:17:31


ทั้งหมด 622 รายการ 13 / 13
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th